wiki:Nl:Shortcuts

links to plug-in help pages are missing, a lot of shortcuts from plugins are missing

Sneltoetsen voor het toetsenbord

Deze pagina vermeldt d standaard sneltoetsen voor de bron van JOSM. Sommige plug-ins zoudenhun eigen sneltoetsen toe kunne voegen of zouden andere sneltoetsen kunnen overschrijven.

Alle actieve sneltoetsen van uw installatie van JOSM zijn vermeld in de source:trunk/resources/images/preferences/shortcuts.svg tab "voorkeuren voor sneltoetsen" van het dialoogvenster Voorkeuren. Op die tab kunt u de persoonlijke sneltoetsen van uw keuze instellen.

Elke "knop" en menu-item in JOSM kan worden toegewezen aan een sneltoets. Dit omvat ook menu-items de worden verschaft door plug-ins; populaire voorkeuzen and opgeslagen zoekvragen.

Sommige Bewerkingsmodi bieden toetsen voor aanpassingen (Shift, Ctrl or Alt`) om het gedrag van de volgende muisklik in de kaartweergave te wijzigen. Deze toetsen voor aanpassingen zijn soortgelijk aan sneltoetsen en sommige zijn hieronder vermeld. Maar zij kunnen niet worden gewijzigd op de tab Toetsenbord sneltoetsen.

De pagina's van de Help van JOSM vermelden de toetsenbord sneltoetsen met hun uiterlijk op het toetsenbord. J betekent bijvoorbeeld de eenvoudige toets die normaal gesproken een kleine letter "j" geeft. Een aanvullende toets voor aanpassing wordt ervoor vermeld. Bijv. Shift+J betekent het ingedrukt houden van de Shift-toets en dan drukken op de toets J. Dit zou normaal gesproken ene hoofdletter "J" maken.

Diagram toetsenbord

Een diagram met annotaties voor toetsenbord sneltoetsen is beschikbaar, zie Aankondiging op gebruikersblogs versie png met svg source

Bewerkingsmodi en dialoogvensters

Belangrijkste sneltoets Stappen voor activeren Pagina Meerdere sneltoetsen?
S Objecten selecteren ja, vele
S geschakeld door S modus Lasso 1
A "modus Standaard", het zal "verbonden" lijnen tekenen ja, 4
A + houd Alt ingedrukt het begint een nieuwe weg, in plaats van door te gaan op een bestaande weg
A + houd Shift ingedrukt zal geïsoleerde knopen maken
A + houd Ctrl ingedrukt het zal "snappen" aan bestaande wegen en knopen uitschakelen
A geschakeld door A het zal de modus "Hoek vangen" inschakelen
W Nauwkeurigheid weg verbeteren ja, 4?
Ctrl+Delete Verwijderen... ja, 3
Ctrl+Delete + houd Alt ingedrukt zal de weg en de daarmee geassocieerde niet gebruikte knopen verwijderen
Ctrl+Delete + houd Shift ingedrukt zal segmenten onder de cursor verwijderen en aanvullende de weg splitsen in twee delen
Ctrl+Delete + houd Ctrl ingedrukt zal alle objecten en de verwijzingen daarnaar verwijderen
X trek een deel van een weg uit (maken van een gebouw of iets anders) ja, 6
X geschakeld door X Dubbele uitlijning (deze modus gebruikt twee verwijzingssegmenten (buren van het originele segment) en verplaatst de knopen elk overeenkomstig zijn eigen verwijzingssegment)
X + houd Ctrl ingedrukt bij het slepen van één enkele knoop zal knoop verplaatsen langs één van zijn aanliggende segmenten
X en dubbelklik op weg een dubbelklik op een wegsegment voegt een nieuwe knoop in
X + houd Ctrl ingedrukt verplaatst segment parallel aan zijn basissegment
X + houd Shift ingedrukt Altijd knopen maken
X + houd Alt ingedrukt Wijzig originele weg niet, maak in plaats daarvan een nieuwe weg
Alt+A druk dan op CTRL+SHIFT+1CTRL+SHIFT+5 Invoegen van een van de laatste tags uit venster "Tag toevoegen" ja, vele
Shift+F tenminste 4 stappen modus Sneltekenen ja, 11

Gereedschappen

Belangrijkste sneltoets Pagina
F3 Voorkeuzen zoeken
Shift+D Knoop toevoegen op coördinaten
Ctrl+Shift+C Coördinaten van geselecteerde knoop naar buffer kopiëren
Ctrl+F Zoeken
Shift+F3 Objecten zoeken op voorkeuze
Shift+B Knopen verdelen
Shift+J Overlappende gebieden samenvoegen
B Een gebouw tekenen, uitgelijnd aan het eerste gebouw
Ctrl+Alt+B Grootte voor gebouwen instellen
Shift+T Rijtjeshuis maken
Ctrl+Shift+Alt+V Rijtjeshuis terugdraaien (en)
C Wegen combineren
F Lijn volgen
G Wegen losmaken
J Koppel knoop aan weg
N Verplaats knoop naar weg
L Lijn knopen uit tot een rechte lijn
M Voeg knopen samen
O Lijn knopen uit tot een cirkel
P Splits weg
Q Vorm loodrecht maken
R Weg omkeren
Shift+Y Weg vereenvoudigen
Del Verwijder object maar wijzig niet naar modus Verwijderen
Ctrl+A Selecteer alles
Ctrl+B Multipolygoon aanmaken
Ctrl+C Kopieer weg/knoop etc naar de buffer
Ctrl+X Knip weg/knoop etc naar de buffer
Ctrl+V Plakken vanuit de buffer
Ctrl+Shift+V Plak alleen de tags
Ctrl+D Geselecteerde objecten dupliceren
Shift+M Geselecteerde knopen en wegen spiegelen
Shift+O Maak cirkel
Shift+P Parallelle lijn maken
Shift+Q Maak Loodrecht maken ongedaan voor bepaalde knopen
Esc Deselecteer alles
Shift+← Objecten verplaatsen
Shift+↑ Objecten verplaatsen
Shift+→ Objecten verplaatsen
Shift+↓ Objecten verplaatsen
Shift+Ctrl Draaien
Ctrl+Alt Op schaal brengen

Objecten

Belangrijkste sneltoets Pagina
Ctrl+Shift+P Geselecteerde objecten van de laag verwijderen
Ctrl+Alt+U Huidige geselecteerde objecten opnieuw laden vanaf de server
Ctrl+Alt+D Ouderwegen en relaties downloaden
Ctrl+Alt+M Aangepaste objecten in de huidige gegevenslaag opnieuw laden vanaf de server
Ctrl+Alt+Shift+D Tags van geselecteerde elementen verwijderen
Alt+Shift+U Verwijderen van een object van OSM ongedaan maken (en) (plug-in "Undelete")
Shift+V Validatiecontroles uitvoeren voor huidige laag of geselecteerde objecten

Geschiedenis van objecten

Belangrijkste sneltoets Pagina
Ctrl+H dialoogvenster Geschiedenis weergeven
Ctrl+Shift+H geschiedenis weergeven op http://www.openstreetmap.org
Ctrl+I dialoogvenster Uitgebreide objectinformatie

Wijzigingensets

Belangrijkste sneltoets Pagina
Ctrl+Alt+C Beheren wijzigingenset
Ctrl+Alt+Q Open wijzigingensets sluiten

Interface en uiterlijk

Belangrijkste sneltoets Pagina
Tab Vensters weergeven/verbergen
F11 modus Volledig scherm
Ctrl+W Wissel tussen modus draadmodel en kleurenkaart

Lagen

Belangrijkste sneltoets Pagina
Ctrl+Shift+M Huidige geselecteerde objecten samenvoegen op een andere gegevenslaag
Ctrl+M Inhoud van de huidige actieve laag samenvoegen met een andere laag van hetzelfde soort
Ctrl+F4 Laag verwijderen
(afwezig) Geselecteerde gegevenslaag van OSM dupliceren

Zichtbaarheid laag

Belangrijkste sneltoets Pagina
Shift+A + druk op 1 Laag 1 activeren, tellend vanaf boven
Shift+A + druk op 9 Laag 9 activeren, tellend vanaf boven
Shift+A + druk op 0 Laag 10 activeren, tellend vanaf boven
Alt+1 Laag 1 weergeven/verbergen, tellend vanaf de _onderkant_
Alt+9 Laag 9 weergeven/verbergen, tellend vanaf de _onderkant_
Alt+0 Laag 10 weergeven/verbergen, tellend vanaf de _onderkant_

Weergave

Belangrijkste sneltoets Pagina
+ Inzoomen
- Uitzoomen
Ctrl+, Inzoomen
Ctrl+. Uitzoomen
Ctrl+← Verplaats zichtbare gebied
Ctrl+↑ Verplaats zichtbare gebied
Ctrl+→ Verplaats zichtbare gebied
Ctrl+↓ Verplaats zichtbare gebied
1 Inzoomen op gegevens
2 Inzoomen op laag
3 Inzoomen op selectie
4 Inzoomen op conflict
5 Inzoomen op download
6 Inzoomen op probleem
8 Inzoomen op vorige
9 Inzoomen op volgende
Shift+A Ga door de verschillende modi Automatisch zoomen
Ctrl+J dialoogvenster Spring naar positie openen
Ctrl+Shift+F Automatisch centreren van de kaartweergave op de laatst geplaatste knoop in-/uitschakelen

Werkstroom

Belangrijkste sneltoets Pagina
Ctrl+Space Automatisch aanvullen menuitems
Ctrl+Shift+↓ Downloaden
Ctrl+Shift+↑ Uploaden
Ctrl+L Locatie openen
Ctrl+Shift+O Object downloaden
Ctrl+Alt+Shift+U Selectie uploaden
Ctrl+U Gegevens bijwerken
Ctrl+Z Ongedaan maken
Ctrl+Y opnieuw
Ctrl+N Nieuwe laag
Ctrl+O Bestand openen
Ctrl+S Bestand opslaan
Ctrl+Shift+S Opslaan als
Ctrl+E Exporteren naar GPX
F1 indrukken opent altijd pagina Help
F1 indrukken boven het element in kwestie opent contextgevoelige Help-pagina
Shift+F1 scherm Over JOSM (met versienummer van JOSM)
F12 Voorkeuren
Ctrl+Alt+Shift+J JOSM opnieuw starten
Ctrl+Q JOSM afsluiten

Audio

Belangrijkste sneltoets Pagina
. Afspelen/pauze
F8 Volgende markering
F5 Vorige markering
F7 Vooruit
F6 Terug
F9 Sneller
F4 Langzamer

Vensters

Belangrijkste sneltoets Pagina
Alt+Shift+Lvenster LagenLijst met alle geopende lagen. Onthoud dat het verschillende menu's voor de verschillende typen lagen bevat.
Alt+Shift+Pvenster Tags/LedenTags en leden van geselecteerde objecten.
Alt+Shift+Cvenster Selectievenster Selectielijst.
Alt+Shift+Rvenster RelatiesLijst met alle relaties.
Alt+Shift+Ovenster OpdrachtenlijstLijst met alle opdrachten (buffer voor Ongedaan maken)
Alt+Shift+Avenster AuteursLijst met auteurs van geselecteerde objecten
Alt+Shift+Cvenster ConflictenLijst met niet opgeloste conflicten.
Alt+Shift+Vvenster Validatievenster Validatieresultaten
Alt+Shift+Fvenster FilterenObjecten filteren en ze verbergen/uitschakelen.
Alt+Shift+Mvenster KaarttekenstijlDe kaarttekenstijl configureren.
Yvenster Foto (en)(alleen als er foto's zijn geladen; opent standaard als een los venster)

Werd uitgelegd op zijbalk.

alle modi

Klik-Rechter muisknop Klik en slepen om de kaart te verplaatsen.
Scrollwiel In/ en uitzoomen.

Platformspecifieke valkuilen

Middelste muisknop

Mac OS

Er bestaat geen knop die werkt zoals de middelste knop zoals in UNIX. U kunt de middelste knop gebruiken met een Apple Mouse. Verbindt de Apple Mouse, open System Preferences, klik op "Keyboard and Mouse" en configureer de knop Ball als "button 3". Dan kan die worden gebruikt als de middelste knop. Onthoud dat u met de Apple Driver geen andere knoppen dan "button 3" kunt configureren. Misschien vindt u ergens een bruikbaarder muisdriver voor dit doel.

Alt-toets

Alt-toets wordt gebruikt door Compiz om venster te verplaatsen op Ubuntu

Het is zeer waarschijnlijk dat de toetscombinatie met Alt wordt afgevangen vóórdat die wordt doorgegeven aan JOSM.

De stappen hieronder zijn getest op Ubuntu 16.04 LTS:

`
#!html
<!---
Is dit waar?
Start, om dit probleem op te lossen, de gconf-editor (het is een GUI app maar niet aanwezig in Ubuntu's standaard menu's) en ga naar Apps → Metacity → General. Wijzig de instelling "mouse_button_modifier" naar iets anders.
-->

`

GNOME DE

Opmerking: In de desktopomgeving van gnome wordt "Alt"-klik gebruikt voor het verplaatsen van het venster. De toets "AltGr" kan in plaats daarvan worden gebruikt; onthoud echter dat op sommige toetsenborden de toets "AltGr" eenvoudigweg de rechter toets "Alt" is.

GNOME of MATE (mogelijk gedateerd)

Linux kan de linker ALT-toets gebruiken als een aanpassingstoets voor de muis, wat er hinderlijk voor zal zorgen dat de modus Nauwkeurigheid weg verbeteren de rechter ALT-toets zal gebruiken voor het verwijderen van knopen. Hier staat een artikel dat uitlegt hoe de ALT-toets opnieuw toe te wijzen in Gnome (of MATE), wat het vrijmaakt voor het gebruik van toepassingen van IWAM.
<Super> is "Windows-toets".
Alt+F2 → dconf-editor.
Klik door naar org → gnome → desktop → wm → preferences → mouse-button-modifier → Stel het in op de toets die u wilt gebruiken. Bijv. <Super> of <Control><Alt> of <Alt><Super>

KDE

Op sommige desktopomgevingen van Linux (bijv. KDE) wordt de gebeurtenis Alt-klik afgevangen om acties uit te voeren zoals het slepen van het venster over het scherm. U moet het Control Center openen, klikken op Desktop, Window Behaviour, Actions en de toets voor aanpassingen wijzigen naar iets anders dan Alt om deze combinatie opnieuw aan JOSM toe te wijzen.

Zie ook

  • Automatisch gegenereerde lijst (en) van sneltoetsen

Terug naar Help

Last modified 10 months ago Last modified on 2020-05-02T18:27:40+02:00