wiki:Nl:Help/Action/DownloadParentWaysAndRelation

Bestand > Ouderwegen en -relaties downloaden

source:trunk/resources/images/download.svg Toetsenbord sneltoets: Ctrl+Alt+D

Een knoop kan deel uitmaken van een weg. De weg wordt dan een ouderweg van de knoop genoemd. Een relatie verwijst naar knopen, wegen en andere relaties en bezien vanuit het standpunt van deze kind-objecten wordt de relatie een ouderrelatie genoemd.

Deze actie downloadt ouderwegen en ouderrelaties voor de momenteel geselecteerde objecten. Nieuwe objecten hebben geen ouderobjecten die vanaf de server gedownload zouden kunnen worden. Zij worden daarom overgeslagen als zij deel uitmaken van de huidige selectie.

Ouderwegen of -relaties van objecten downloaden

  1. Selecteer de objecten
  2. Klik op hoofdmenu Bestand -> source:trunk/resources/images/download.svg Downloaden bovenliggende wegen/relaties
  3. De ouderwegen en -relaties worden gedownload in de huidige gegevenslaag

Downloaden van de ouderrelaties in de relatiebewerker

U kunt de ouderrelaties van een relatie ook downloaden vanaf de tab Ouderrelatie van de Relatiebewerker.

Zie ook


Terug naar menu Bestand
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2020-07-11T17:13:39+02:00