wiki:Nl:Help

Hoofdpagina Help

Welkom bij de Help van JOSM! De Introductie zal u begeleiden naar uw eerste succesvolle bewerking. De How To's behandelen enkele gevallen van gebruik.

Interface

Het hoofdmenu biedt onder Bestand, Bewerken, Weergave, Gereedschappen, Selectie, Voorkeuzen, Afbeeldingen, Vensters, Audio en Help alle mogelijke acties in JOSM. Een zoekactie vindt elk menuitem.

In de kaartweergave zijn alle muisklikken afhankelijk van de eerder ingestelde modus Bewerken. Nieuwe objecten wordne gemaakt modus Tekenen. In andere modi worden objecten geselecteerd en bewerkt.

  • De hoofd werkbalk heeft knoppen voor acties en voorkeuzen,
  • terwijl de panelen in de zijbalk, genaamd schakelvensters informeren over de Selectie,
  • de Statusbalk geeft de positie van tekenen weer en
  • de modus Bewerken wordt beheerd op de werkbalk Bewerken. Daarom zijn de knoppen in dit bovenste gedeelte de meest belangrijke elementen op het scherm.


hoofdmenu kaartweergave hoofd werkbalk
werkbalk Bewerken Statusbalk schakelvensters


Alle schermelementen hebben hun eigen helpcontext in JOSM. Meer dialoogvensters, die hier niet worden weergegeven voor instellingen Voorkeuren, voor beheren Wijzigingensets, voor oplossen van conflicten Conflicten en de Relatiebewerker worden uitgelegd in hun Help.

Zie ook

De kracht van JOSM ligt in zijn flexibiliteit om elke gebruiker in staat te stellen te downloaden, te maken en te publiceren:

  • Voorkeuzen om een rijke kaart te maken met veel voorkomende typen objecten,
  • Regels om te taggen overeenkomstig de richtlijnen,
  • Stijlen om kaarten in zijn voorkeur op te maken,
  • Plug-ins om het bereik van de functionaliteit van JOSM uit te breiden en
  • om toetsenbord sneltoetsen naar zijn keuze te gebruiken.

JOSM kan alle kaartobjecten afhandelen. Als compagnon voor de Openstreetmap sinds 2005, was de groeisnelheid van JOSM snel. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het up to date houden van het Help-systeem, het te vertalen en JOSM te verbeteren.


Hier is de hoofdpagina van Help

Last modified 7 days ago Last modified on 2019-03-17T16:29:01+01:00

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip