wiki:Nl:Help

Hoofdpagina Help

Welkom bij de Help van JOSM! De Introductie zal u begeleiden naar uw eerste succesvolle bewerking. De How To's behandelen enkele nuttige gevallen van gebruik.

Interface

Het hoofdmenu biedt onder Bestand, Bewerken, Weergave, Modus, Gereedschappen, Selectie, Voorkeuzen, Afbeeldingen, Vensters, Audio en Help alle mogelijke acties in JOSM. Een zoekactie vindt elk menuitem.

In de kaartweergave zijn alle muisklikken afhankelijk van de eerder gekozen modus Bewerken. Nieuwe objecten worden gemaakt modus Tekenen. In andere modi worden objecten geselecteerd en bewerkt.

  • De hoofd werkbalk heeft knoppen voor acties en voorkeuzen,
  • De panelen in de zijbalk, genaamd panelen, informeren over de geladen gegevens en de Selectie,
  • De Statusbalk geeft de positie van tekenen weer en
  • De modus Bewerken wordt aangegeven op de werkbalk Bewerken. Daarom zijn de knoppen in het bovenste gedeelte belangrijke elementen op het scherm.


hoofdmenu kaartweergave hoofd werkbalk
New screenshot
werkbalk Bewerken Statusbalk zijvenster


Alle schermelementen hebben hun eigen helpcontext in JOSM. Er bestaan meer dialoogvensters voor instellingen Voorkeuren, voor beheren van Wijzigingensets, voor oplossen van conflicten Conflicten en voor bewerken van de Relatiebewerker.

Zie ook

De kracht van JOSM ligt in zijn flexibiliteit om elke gebruiker in staat te stellen te downloaden, te maken en te publiceren:

  • Voorkeuzen om een rijke kaart te maken met veel voorkomende typen objecten,
  • Regels om te taggen overeenkomstig de richtlijnen,
  • Stijlen om kaarten naar zijn smaak op te maken,
  • Plug-ins om het bereik van de functionaliteit van JOSM uit te breiden en
  • toetsenbord sneltoetsen naar keuze te gebruiken.

JOSM kan alle kaartobjecten afhandelen. Als compagnon voor de Openstreetmap sinds 2005, was de groeisnelheid van JOSM snel. U wordt van harte uitgenodigd om aan het up to date houden van het Help-systeem, het te vertalen en geheel JOSM te verbeteren, deel te nemen.


Hier is de hoofdpagina van Help

Last modified 2 years ago Last modified on 2022-02-13T15:17:16+01:00

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.