wiki:Nl:Help

Welkom bij het online helpsysteem voor JOSM: Just another OSM editor.

Help om de informatie voor online Help te verbeteren.
Deze Help zou van tijd tot tijd gedateerd kunnen raken. Help bij het verbeteren door delen te repareren die ontbreken of gedateerd zijn - dit is een wiki!

Starten met bewerken in JOSM

Op deze wiki

Op de wiki van OSM

Openstreetmap in het algemeen

Concepten

  • Objecten - verklaart uit welke objecten kaarten bestaan en hoe deze objecten in detail worden beschreven
  • Conflicten - verklaart de beginselen over conflicten, waarom zij voorkomen, hoe zij worden gedetecteerd en hoe u ze kunt oplossen
  • Wijzigingenset - verklaart waarom u een wijzigingenset maakt wanneer u gegevens uploadt naar de server van OSM

JOSM Bedieningsscherm (interface)

image including Status Bar (Dutch version)

Kaartweergave

  • Kaartweergave - het hoofdvenster, waar het bewerken wordt gedaan

Hoofdmenu

Afhankelijk van welke plug-ins u heeft geïnstalleerd zou u meer opties in dit menu kunnen hebben.

Werkbalken

Deze werkbalk is in grote mate aan te passen, met de mogelijkheid om menu-items te verwijderen of toe te voegen vanuit het venster Voorkeuren.

Schakelvensters

Statusbalk

  • Statusbalk - onderste paneel in het hoofdvenster van JOSM

Andere vensters

JOSM Plug-ins

JOSM foutberichten

Last modified 2 years ago Last modified on 2017-02-07T16:43:43+01:00

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip