wiki:Nl:Help/Menu/Edit

Hoofdmenu > Bewerken

Standaard menu-items

source:trunk/images/undo.png Ongedaan maken Ctrl+Z Maak de laatste uitgevoerde actie ongedaan
source:trunk/images/redo.png Opnieuw uitvoeren Ctrl+Y Voer de laatste ongedaan gemaakte actie opnieuw uit
source:trunk/images/copy.png Kopiëren Ctrl+C Kopieer de huidige geselecteerde objecten naar het klembord
Coördinaten kopiëren? Ctrl+Shift+C De coördinaten van een geselecteerde knoop naar het klembord kopiëren (Alleen in modus Expert)
source:trunk/images/paste.png Plakken Ctrl+V Plak de inhoud van het klembord op de huidige gegevenslaag op de positie van de muis position
source:trunk/images/paste.png Op bronpositie plakken Ctrl+Alt+V Plak de inhoud van het klembord op de huidige gegevenslaag op de bronpositie (Alleen in modus Expert)
source:trunk/images/pastetags.png Tags plakken Ctrl+Shift+V Plak de tags van de inhoud van het klembord op de huidige geselecteerde objecten
source:trunk/images/duplicate.png Dupliceren Ctrl+D Maak een kopie van de huidige geselecteerde objecten op de huidige gegevenslaag
source:trunk/images/dialogs/delete.png Verwijderen Delete Verwijder de huidige geselecteerde objecten
source:trunk/images/purge.png Afvoeren Ctrl+Shift+P Voer de huidige geselecteerde objecten af (Alleen in modus Expert)
source:trunk/images/dialogs/mergedown.png Laag samenvoegen Ctrl+M Voeg de gegevens op de huidige gegevenslaag samen met die op een andere gegevenslaag
source:trunk/images/dialogs/mergedown.png Selectie samenvoegen Ctrl+Shift+M Voeg de huidige geselecteerde objecten samen met die op een andere gegevenslaag
source:trunk/images/anglesnap.png Snappen aan hoeken? A A Dit item is alleen toegankelijk als de modus Tekenen actief is, schakel naar Snappen aan hoeken
source:trunk/images/mapmode/extrude/dualalign.png Dubbele uitlijning X X Dit item is alleen toegankelijk als de modus Uittrekken actief is, een aanpassing van de modus Uittrekken
source:trunk/images/dialogs/search.png Zoeken ... Ctrl+F Zoek objecten op de huidige gegevenslaag
source:trunk/images/preference.png Voorkeuren F12 Start het dialoogvenster voor de voorkeuren

Aanvullende menu-items

source:trunk/images/copy.png Tags kopiëren Kopieer de tags van de momenteel geselecteerde objecten naar het klembord uit UtilsPlugin2

Terug naar Hoofdmenu

Terug naar Help

Last modified 19 months ago Last modified on 2016-08-22T15:45:47+02:00