wiki:Nl:Help/Menu/Edit

Hoofdmenu > Bewerken

Standaard menu-items

source:trunk/images/undo.svg Ongedaan maken Ctrl+Z Maak de laatste uitgevoerde actie ongedaan
source:trunk/images/redo.svg Opnieuw uitvoeren Ctrl+Y Voer de laatste ongedaan gemaakte actie opnieuw uit
source:trunk/images/copy.svg Kopiëren Ctrl+C Kopieer de huidige geselecteerde objecten naar het klembord
Coördinaten kopiëren? Ctrl+Shift+C De coördinaten van een geselecteerde knoop naar het klembord kopiëren (Alleen in modus Expert)
source:trunk/images/paste.svg Plakken Ctrl+V Plak de inhoud van het klembord op de huidige gegevenslaag op de positie van de muis position
source:trunk/images/paste.svg Op bronpositie plakken Ctrl+Alt+V Plak de inhoud van het klembord op de huidige gegevenslaag op de bronpositie (Alleen in modus Expert)
source:trunk/images/pastetags.png Tags plakken Ctrl+Shift+V Plak de tags van de inhoud van het klembord op de huidige geselecteerde objecten
source:trunk/images/duplicate.png Dupliceren Ctrl+D Maak een kopie van de huidige geselecteerde objecten op de huidige gegevenslaag
source:trunk/images/dialogs/delete.svg Verwijderen Delete Verwijder de huidige geselecteerde objecten
source:trunk/images/purge.png Afvoeren Ctrl+Shift+P Voer de huidige geselecteerde objecten af (Alleen in modus Expert)
source:trunk/images/dialogs/mergedown.png Laag samenvoegen Ctrl+M Voeg de gegevens op de huidige gegevenslaag samen met die op een andere gegevenslaag
source:trunk/images/dialogs/mergedown.png Selectie samenvoegen Ctrl+Shift+M Voeg de huidige geselecteerde objecten samen met die op een andere gegevenslaag
source:trunk/images/anglesnap.svg Snappen aan hoeken A A Dit item is alleen toegankelijk als de modus Tekenen actief is, schakel naar Snappen aan hoeken
source:trunk/images/mapmode/extrude/dualalign.png Dubbele uitlijning X X Dit item is alleen toegankelijk als de modus Uittrekken actief is, een aanpassing van de modus Uittrekken
source:trunk/images/dialogs/search.png Zoeken ... Ctrl+F Zoek objecten op de huidige gegevenslaag
source:trunk/images/preference.png Voorkeuren F12 Start het dialoogvenster voor de voorkeuren

Aanvullende menu-items

source:trunk/images/copy.svg Tags kopiëren Kopieer de tags van de momenteel geselecteerde objecten naar het klembord uit UtilsPlugin2

Terug naar Hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 4 months ago Last modified on 2018-10-28T13:39:10+01:00