wiki:Nl:Help/Menu/Edit

menu Bewerken

Standaard menu-items

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/resources/images/undo.svg Ongedaan maken Ctrl+Z Maak de laatste uitgevoerde actie ongedaan
source:trunk/resources/images/redo.svg Opnieuw uitvoeren Ctrl+Y Voer de laatste ongedaan gemaakte actie opnieuw uit
source:trunk/resources/images/copy.svg Kopiëren Ctrl+C De huidige geselecteerde objecten naar het klembord kopiëren
source:trunk/resources/images/copy.svg Coördinaten kopiëren Ctrl+Shift+C De coördinaten van een geselecteerde knoop naar het klembord kopiëren (Alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/copy.svg Server-URL's kopiëren Server-URL's van de momenteel geselecteerde objecten kopiëren naar het klembord (Alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/paste.svg Plakken Ctrl+V Plak de inhoud van het klembord op de huidige gegevenslaag op de positie van de muis
source:trunk/resources/images/paste.svg Op bronpositie plakken Ctrl+Alt+V Plak de inhoud van het klembord op de huidige gegevenslaag op de bronpositie (Alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/pastetags.svg Tags plakken Ctrl+Shift+V Plak de tags van de inhoud van het klembord op de huidige geselecteerde objecten
source:trunk/resources/images/duplicate.svg Dupliceren Ctrl+D Maak een kopie van de huidige geselecteerde objecten op de huidige gegevenslaag
source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg Verwijderen Delete Verwijder de huidige geselecteerde objecten
source:trunk/resources/images/purge.svg Afvoeren Ctrl+Shift+P Voer de huidige geselecteerde objecten af (Alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/dialogs/mergedown.svg Laag samenvoegen Ctrl+M Voeg de gegevens op de huidige gegevenslaag samen met die op een andere gegevenslaag
source:trunk/resources/images/dialogs/mergedown.svg Selectie samenvoegen Ctrl+Shift+M Voeg de huidige geselecteerde objecten samen met die op een andere gegevenslaag
source:trunk/resources/images/anglesnap.svg Snappen aan hoeken A A Schakel naar Snappen aan hoeken (Alleen in modus Tekenen)
source:trunk/resources/images/mapmode/extrude/dualalign.svg Dubbele uitlijning X X Schakel naar Dubbele uitlijning (Alleen in modus Uittrekken)
source:trunk/resources/images/dialogs/search.svg Zoeken … Ctrl+F Zoek objecten op de huidige gegevenslaag
source:trunk/resources/images/dialogs/search.svg Zoeken naar objecten op de voorkeuze … Shift+F3 Zoeken naar objecten op hun voorkeuze
source:trunk/resources/images/preference.svg Voorkeuren F12 Start het dialoogvenster voor de voorkeuren

Aanvullende menu-items

Afhankelijk van de configuratie van uw plug-ins zouden enkele aanvullende items beschikbaar kunnen zijn, bijv.:


Terug naar Hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 15 months ago Last modified on 2023-03-05T14:54:10+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.