wiki:Nl:Help/Concepts/Object

Member; Membership; Roles; Child and Parent not explained properly. Any need to split Tags into two parts ?

Objecten - De basis bouwstenen van gegevens van OpenStreetMap en kaarten

Haast u niet bij het lezen van deze pagina, u kunt hem op elk moment weer opnieuw raadplegen.

Knopen, wegen en relaties

Tags (ook een gegevensprimitief van OSM)

Tags geven betekenis aan de objecten. Zonder deze zou elk ander object nutteloos en zonder betekenis zijn. Elk van de drie andere gegevensprimitieven mag meerdere tags hebben.

Tags worden vaak in combinaties gebruikt; gewoonlijk kunnen deze combinaties worden gevonden in voorkeuzen. Maar het kan zijn dat de tags die u nodig heeft niet in de voorkeuzen staan en dient u ze eerst te weten te komen.

Het eenvoudigste voorbeeld is drinking_water=yes - die is globaal aanwezig en kan worden toegepast op elk object dat water geeft. Een ander voorbeeld is leaf_cycle=* van bomen, die zal globaal minder dekking hebben (omdat niet overal dezelfde bomen groeien).

Van tijd tot tijd zult u tags tegenkomen die elders aanwezig zijn, maar niet in uw omgeving; het is een goed idee om de wiki te controleren om te zien waar de tag over gaat, gebruik: Essential links tagging als startpunt.

We zullen tags meer in detail hieronder behandelen, maar eerst behandelen we alle andere gegevensprimitieven.

Knopen (ook een gegevensprimitief van OSM)

source:trunk/resources/images/data/node.svg Een knoop is een individueel punt met een gedefinieerde positie. Met de respectievelijke tags kan het worden gebruikt om winkels, zitbanken, individuele bomen of drinkwaterpunten aangeven.

Alleen knopen hebben coördinaten in het gegevensmodel van OSM. Wegen en relaties verwijzen eenvoudigweg naar knopen.

Gedeelde knopen

Knopen kunnen opnieuw worden gebruikt tussen meerdere wegen. Meerdere wegen kunnen verwijzen naar één enkele knoop (Gedeelde knoop).

Een praktisch gebruik hiervan wordt gedemonstreerd op de pagina Knopen tekenen. Het gereedschap Knopen samenvoegen kan worden gebruikt om gedeelde knopen te maken.

Wegen (ook een gegevensprimitief van OSM)

source:trunk/resources/images/data/way.svg Een weg is een reeks knopen (een "polygonale keten" uit gewone geometrie). weg van OSM wordt gebruikt om lineaire objecten weer te geven, Met de respectievelijke tags kan het worden gebruikt om een oever van een rivier, een rij bomen, bochten in wegen te beschrijven (naast andere dingen).

Richting

Omdat knopen zijn gesorteerd in in OSM; heeft elke weg in OSM een richting. Dat geeft ons de mogelijkheid om tags toe te voegen (details over objecten) zoals conveying=* - om de richting van liften en bewegende trottoirs aan te geven of incline=* die tezamen met wegen en voetpaden kan worden gebruikt. Er zijn meer voorbeelden maar we kunnen ze niet allemaal behandelen.

Opmerking: Renderen van de richting in kaartweergave kan worden ingesteld in Voorkeuren onder OSM-gegevens

Segment

Is een fragment tussen twee opeenvolgende punten van de weg ("lijnsegment" uit gewone geometrie). Dit maakt geen deel uit van het gegevensmodel van OSM, maar gebruikers maken vaak het onderscheid voor gereedschappen die werken op het niveau van het segment (in plaats van op de volledige weg); maak onderscheid tussen segment(en) en volledige "weg"en.

Opmerking: Renderen van segmenten in kaartweergave kan worden ingesteld in Voorkeuren onder OSM-gegevens

Gebieden

source:trunk/resources/images/data/closedway.svg Als een weg gesloten is, d.i. als de laatste knoop dezelfde is als de eerste knoop, wordt het ook wel een gebied genoemd. Een oude term hiervoor is gesloten wegen (deze is nog steeds aanwezig op de wiki, wordt nog gebruikt in software en door enkele mappers; een ander deel gebruikt "geometrie" als zij slechts spreken over de vorm van de objecten, zonder de tags).

Soms is één enkel gebied niet genoeg om een object weer te geven (bijvoorbeeld een meer met een eiland erin), dan dient u een multi-polygoon te gebruiken.

Relaties (ook een gegevensprimitief van OSM)

In de meeste gevallen zult u ze niet nodig hebben

Als enkele objecten kunnen worden weergegeven met een enkele knoop of weg en meerdere door software ondersteunde tags, dan is er geen noodzaak voor relaties. Maar er zijn soms bijzondere gevallen waar het theoretisch en praktisch onmogelijk is alleen met knopen, wegen en tags (bijv. Beperkingen afslaan, dat hieronder zal worden behandeld).

Dit betekent dat u dit grote gedeelte "Relaties" kunt overslaan, totdat u beslist om een relatie toe te voegen of die te bewerken.

Eenvoudige verklaring

source:trunk/resources/images/data/relation.svg Een relatie:

 • is een reeks van andere objecten (knopen, wegen en relaties)
 • net als andere objecten (knoop, weg) - elke relatie kan zijn eigen "tags" hebben
 • kan worden gebruikt als lid in andere relaties (genest of hiërarchische structuren)
 • tag type=* gebruikt om één van de vele typen relaties te definiëren

Aanvullend kan aan elk object dat deelneemt in een relatie een role worden toegewezen, bijvoorbeeld "via" voor knoop en "from", "to" voor wegen in een relatie type=restriction .

Help voor Relaties behandelt de meeste basale gereedschappen voor het bewerken van relaties in JOSM (venster Relaties, Selectie, Relatiebewerker).

Meest populaire types

type=multipolygon

Een waterobject (natural=water), een gebouw (building=*) of administratieve grens, tag (admin_level=* bestaat gewoonlijk uit meerdere ruimtelijk afgescheiden gedeelten die behoren tot één object. Meer belangrijk, elk van deze gedeelten kan uitsluitingen hebben (enclaves/exclave of eenvoudige eilanden of moerassen in het water bassins).

 • Delen worden gevormd met behulp van de rol "outer". Elke multi-polygoon zou ten minste één deel outer moeten hebben.
 • Gaten in delen - met behulp van de rol "inner". Elk deel kan van 0 tot N gaten hebben.
 • Wegen die een ring vormen waar alle wegen zijn verbonden tussen elkaar met behulp van gedeelde knopen (JOSM zal u waarschuwen over fouten bij Validatie)
 • In heel bijzonder gevallen kunnen gaten worden genest. Als nesten meer complex is dan enkele buitenste en enkele binnenste ring, kan het wisselen van rol worden voortgezet: outer-inner-outer-inner-…
 • Buitenste en binnenste ringen zouden geen gedeelde knopen moeten hebben (maar Validatie zal u waarschuwen hierover en over andere fouten)

Multi-polygoon specifieke gereedschappen:

type=route

Route-Relation beschrijft veel voorkomende routes voor alle soorten modi van transport en diensten voor vervoer, zoals wegen, fiets, hiken, public_transport of zelfs electrische lijnen

type=restriction

Kan worden gebruikt om beperking afslaan te beschrijven overeenkomstig wegmarkeringen en bebording. JOSM heeft plug-in om dit type relaties te ondersteunen: plug-in Beperking afslaan, Voorbeelden

Tags

Meer precies, een tag is een naam/waarde-paar dat is toegewezen aan een object. Als we schrijven foo=bar bedoelen we dat De tag met de naam foo is toegewezen aan de waarde bar. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • name=Hoofdweg toegewezen aan een weg. Deze tag geeft aan dat de naam van de weg Hoofdweg is.
 • natural=tree toegewezen aan een knoop. Deze tag geeft aan dat de knoop in de echte wereld een boom weergeeft.
 • route=bus toegewezen aan een relatie. Deze tag geeft aan dat de relatie een busroute vertegenwoordigt.

Tags kunnen worden gecombineerd. Een object kan net zoveel tags hebben als noodzakelijk is. Hier is een meer complex voorbeeld:

highway=woonerf
name=Main road
name:en=Main road
name:nl=Hoofdweg
name:de=Hauptstrasse
maxspeed=30
hgv=no
oneway=yes

Toegewezen aan een weg geeft deze verzameling tags aan dat de weg een woonerf weergeeft met de naam Hoofdweg (de Duitse naam is dan Hauptstraße, de Engelse naam die in dit voorbeeld gelijk is aan Main road is dan Main road). De snelheid is beperkt tot 30km/u en zwaar verkeer (hgv) is niet toegestaan. Verder is het een éénrichtingsweg.

In het source:trunk/resources/images/dialogs/propertiesdialog.svg paneel Tags/Leden kunt u tags aan een object toewijzen, tags van een object verwijderen, of toegewezen tags bewerken.

Technische eigenschappen

ID van object

De server van OSM wijst aan elk object een uniek nummer toe, het object ID of OSM ID.

In JOSM heeft een nieuw object geen ID (de ID ervan is 0) totdat het voor de eerste keer wordt geüpload naar de server van OSM.

 • Onder source:trunk/resources/images/preference.svg Voorkeuren (of F12) -> source:trunk/resources/images/preferences/display.svg Weergeven is het mogelijk om de weergave van ID's voor objecten in- of uit te schakelen in de vensters.
 • Met Bestand -> source:trunk/resources/images/downloadprimitive.svg Object downloaden… is het mogelijk om objecten met hun ID te downloaden.

Opmerking: Het weergeven van object-ID's in de Selectielijst kan worden ingesteld in Voorkeuren onder Weergeven.

Objectversies en geschiedenis

Versienummers (versies) werden ingevoerd om het bewerken in de stijl van een wiki te vereenvoudigen. Helaas dient u voor het bijhouden van wijzigingen aan wegen/relaties meer complexe gereedschappen te gebruiken dan een eenvoudige vergelijking op versienummer.

 • Inhoud van de relatie kan wijzigen zonder de versie of ID van de relatie te wijzigen (een weg kan worden gewijzigd, een knoop kan worden gewijzigd, een kind-relatie kan worden gewijzigd).
 • Inhoud van de weg kan wijzigen zonder de versie of ID van de weg te wijzigen (een kind-knoop kan meerdere keren heen en weer worden verplaatst, maar de ID van de weg blijft hetzelfde).

Maar u kunt altijd de volledige geschiedenis van een knoop nagaan, gebaseerd op zijn geschiedenis. Ook kunt u op tijd gebaseerde gegevens gebruiken (regio uitgenomen op datum) om te inspecteren hoe objecten werden gewijzigd (en verwijzen naar het object-ID en tijdstip uit de database).

Opmerking: Het weergeven van objectversies in de Selectielijst kan worden ingesteld in Weergaveinstellingen onder Weergave en vormgeving.

Informatie over de laatste versie

Als alternatief, kunt u direct naar de objecten bladeren door het volgende adres in uw webbrowser in te voeren:

https://www.openstreetmap.org/browse/[node/way/relation]/[ID]

Geschiedenis van het object

 • Weergave -> source:trunk/resources/images/dialogs/history.svg Geschiedenis (of Toetsenbord sneltoets:Ctrl+H) opent het venster Geschiedenis. Het venster Geschiedenis zal u de versies van een bepaald object tonen.
 • Als alternatief, Weergave -> source:trunk/resources/images/dialogs/history.svg Geschiedenis(web) (of Toetsenbord sneltoets:Ctrl+Shift+H) opent een pagina op de OSM website in uw webbrowser die ook de historie van het object weergeeft.

Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2021-03-24T16:58:45+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.