wiki:Et:Help/Concepts/Object

Objektid - OSM andmete ja kaartide peamised ehitusplokid

JOSM aitab sul sisestada andmeid reaalmaailma objektide kohta OSM geoandmebaasi. Hoolimata reaalmaailma ülimalt keerukatest objektidest, mida on võimalik kirja panna, pakub JOSM kaartide ehituskividena ainult kolme liiki objekte: source:trunk/resources/images/data/node.svg sõlmi, source:trunk/resources/images/data/way.svg jooni ja source:trunk/resources/images/data/relation.svg relatsioone.

Sul on võimalik objektidele omistada silte. Siltide abil saab eristada sõlme mis esindab restorani, sõlmest mis esindab kirikut või joont mis esindab elamupiirkonna teed, joonest mis esindab jõge või relatsiooni mis esindab bussimarsruuti, relatsioonist mis esindab jalgrattateed.

Sõlmed, jooned ja relatsioonid

Sõlmed

source:trunk/resources/images/data/node.svg Sõlm kindla asukohaga üksik punkt.

Jooned

source:trunk/resources/images/data/way.svg Joon on sõlmede jada. Hoolimata oma ingliskeelsest nimest (way - tee) ei esinda see ainult reaalmaailma teid. OSMi source:trunk/resources/images/data/way.svg joont kasutatakse samuti, et kujutada jõge, riigi piire, või isegi ehitist.

Suletud jooned (alad)

source:trunk/resources/images/data/closedway.svg Kui joon on suletud, s.o kui viimane sõlm on sama mis esimene, nimetatakse seda samuti alaks.

Relatsioonid

source:trunk/resources/images/data/relation.svg Relatsioon on teiste objektide jada, näiteks jada, mis sisaldab jooni (mis esindavad tee segmente) ja sõlmi (mis esindavad bussipeatuseid) mis esindavad bussimarsruuti. Igale relatsioonis osalevale objektile saab määrata rolli, näiteks stop (peatus) bussipeatusele bussimarsruudil, või forward (edasi) teelõigule, mis on osa bussimarsruudist ja mida kasutatakse ainult edasisuunas.

Sildid

Silt on objektile omistatud nimi/väärtus paar. Silte kasutatakse objekti üksikasjade kirjeldamiseks. Kirjutades foo=bar tähendab see, et Sildile nimega foo omistatakse väärtus bar. Mõned näited:

  • name=Peatee on omistatud joonele. See silt näitab, et joone nimi on Peatee.
  • amenity=restaurant on omistatud sõlmele. See silt näitab, et see sõlm esindab reaalse maailma restorani.
  • route=bus on omistatud relatsioonile. See silt näitab, et see relatsioon esindab bussimarsruuti.

Objekt võib omada niipalju silte kui on vajalik. Siin on keerukam näide:

highway=living_street
name=Main road
name:et=Peatänav
maxspeed=30
hgv=no
oneway=yes

Omistatuna joonele näitab see siltide kogum, et joon esindab õueala nimega Main road (eestikeelse nimega Peatänav). Kiirusepiirang on 30km/h ja raskeveokid ei ole lubatud. Peale selle on see ühesuunaline tänav.

Sul on vaba voli omistada objektile suvaline silt mis tundub olevat vajalik. ent on olemas nõndanimetatud Kaardi elementide nimekiri, s.o üldtunnustatud siltide nimekiri, millel on hästi määratletud tähendus ja mida kaardistajad sageli kasutavad. Alati kui võimalik tuleks kasutada neid silte, sest kaartide visualiseerimise programmid, teekonna leidmise programmid ja teised tarkvararakendused tuginevad nendele.

source:trunk/resources/images/dialogs/propertiesdialog.svg Atribuutide dialoogis on võimalik omistada objektile silte, kustutada objektilt silte või muuta juba omistatud silte.

Objektide identifikaatorid (objekti ID-d)

OSM server omistab igale objektile unikaalse numbri, objekti ID või OSM ID. Uuel objektil ID puudub (selle ID on 0) seni kuni see pole esimest korda üles laaditud OSM serverisse.

Lisaks võite sirvida objekte vahetult, sisestades veebisirvikusse järgneva aadressi:

http://www.openstreetmap.org/browse/[node/way/relation]/[ID]

Objekti versioonid

Igal objektil on versioon. Versiooni suurendatakse iga kord kui objekti serverisse üles laaditakse. OSM server säilitab lisaks objekti kõige viimasele versioonile ka kogu selle täieliku ajaloo.

  • Vaade -> source:trunk/resources/images/dialogs/history.svg Ajalugu avab Ajaloo lehitseja. Ajaloo lehitsejas on näha antud objekti versioonid.
  • Lisaks avab Vaade -> source:trunk/resources/images/dialogs/history.svg Ajalugu (veeb) lehe veebisirvikus OSM veebilehel, kus on samuti näha objekti ajalugu.

Tagasi Abi pealehele

Last modified 2 years ago Last modified on 2021-08-22T13:13:53+02:00