wiki:Da:Help/Concepts/Object

Objekter - De grundlæggende byggesten i OSM data og kort

JOSM hjælper dig med at indtaste data om rigtige objekter i OSM geo-databasen. På trods at den overvældende kompleksitet af de rigtige objekter du kan kortlægge, giver JOSM kun tre typer af objekter som byggesten for kort: source:trunk/resources/images/data/node.svg punkter, source:trunk/resources/images/data/way.svg veje og source:trunk/resources/images/data/relation.svg relationer.

Du kan tilknytte tags til objekter. Det er det tilknyttede sæt af tags der gør at et punkt der repræsenterer en restaurant er forskelligt fra et punkt der repræsenterer en kirke, eller at en vej der repræsenterer en villavej er forskellig fra en vej der repræsenterer en flod, eller en relation der repræsentere en busrute er forskellig fra en relation der repræsentere en cykelrute.

Punkter, veje, og relationer

Punkter

source:trunk/resources/images/data/node.svg Et punkt er et individuelt punkt med en defineret position.

Veje

source:trunk/resources/images/data/way.svg En vej er en rækkefølge af punkter. På trods af dets navn er en vej ikke kun repræsentant for rigtige veje. En OSM source:trunk/resources/images/data/way.svg vej bruges også til at repræsentere en flod, kommunegrænser eller sågar en bygning.

Lukkede veje (områder)

source:trunk/resources/images/data/closedway.svg Hvis en vej er lukket, dvs. at det sidste punkt er det samme som det første punkt, kaldes det også for et område.

Relationer

source:trunk/resources/images/data/relation.svg En relation er en rækkefølge af andre objekter, for eksempel en rækkefølge af veje (der repræsenterer vejsegmenter) og punkter (der repræsentere bus-stoppesteder) som repræsenterer en busrute. Hvert objekt der er en del af en relation kan tilknyttes en rolle, for eksempel stop for et bus-stoppested på en busrute, eller platform for platforme relateret til tilhørende stoppesteder.

Tags

Et tag er et navn-/værdipar der er tilknyttet til et objekt. Tags bruges til at beskrive et objekt i detaljer. Hvis vi skriver foo=bar betyder det Tag'et med nøglen foo er tilknyttet værdien bar. Her er nogle eksempler:

  • name=Hovedvejen tilknyttet til en vej. Dette tag angiver at navnet på vejen er Hovedvejen.
  • amenity=restaurant tilknyttet til et punkt. Dette tag angiver at punktet repræsenterer en restaurant i den virkelige verden.
  • route=bus tilknyttet til en relation. Dette tag angiver at relationen repræsenterer en busrute.

Tag's kan kombineres. Et objekt kan have så mange tag's som det er nødvendigt. Her er et mere komplekst eksempel:

highway=living_street
name=Hovedvejen
name:en=Main road
name:de=Hauptstrasse
maxspeed=30
hgv=no
oneway=yes

Når dette er tilknyttet til en vej, betyder denne samling af tag's at vejen repræsenterer et opholds- og legeområde med navnet Hovedvejen (det tyske navn er Hauptstrasse, det engelske navn Main road). Hastigheden er begrænset til 30km/t og tung trafik (hgv) er ikke tilladt. Derudover er det en ensrettet vej.

Du kan frit tilknytte de tag's du har behov for til et objekt. Dog er der en liste med såkaldte [omswiki:Map_Features Kortegenskaber], dvs. en liste med tag's der har en veldefineret betydning som oftest bruges af kortlæggere. Når det er muligt anbefales det at du holder dig til disse tag's da kort-renderer, ruteberegnere og andre typer software arbejder ud fra dem.

I source:trunk/resources/images/dialogs/propertiesdialog.svg Egenskaber dialogen kan du tilknytte tag's til et objekt, fjerne tag's fra et objekt eller redigere tilknyttede tag's.

Objekt id'er

OSM serveren tildeler hvert objekt et unikt nummer, objekt ID'et eller OSM ID'et. Et nyt objekt har ikke et ID (dets ID er 0) indtil det bliver uploadet til OSM serveren første gang.

Alternativt kan du søge direkte på objekter ved at indtaste følgende adresse i din webbrowser:

http://www.openstreetmap.org/browse/[punkt/vej/relation]/[ID]

Objekt versioner

Hvert objekt har en version. Versionen forøges hver gang det bliver uploadet til serveren og OSM serveren gemmer ikke blot den nyeste version af objektet men hele dets historik.

  • Vis -> source:trunk/resources/images/dialogs/history.svg Historik åbner Historik browseren. Historik browseren vil vise dig versionerne for et bestemt objekt.
  • Alternativt vil, Vis -> source:trunk/resources/images/dialogs/history.svg Historik (web) åbne en side på OSM webstedet i din webbrowser der også viser objekthistorikken.

Tilbage til Hjælpeforsiden

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:31:56+01:00