wiki:Da:Help/Dialog/TagsMembership

Tags/medlemsskab dialog

source:trunk/resources/images/dialogs/propertiesdialog.svg Tastaturgenvej: Alt+Shift+P

Tags & medlemskabs-vinduet (tidligere kaldet Egenskabsvinduet) vises til højre for JOSM hovedbilledet. Hvis det ikke vises så:

  • tryk på source:trunk/resources/images/dialogs/propertiesdialog.svg tag for valgte objekter ikonet (et billede af en skrå mærkat) i det venstre panel,
  • brug menuen Vinduer i hovedmenuen,
  • eller brug tastaturgenvejen Alt+Shift+P.

Dialog brug

Skærmprint af egenskabsdialog

Denne dialog viser dig de eksisterende tags for de valgte objekter, og lader dig tilføje, redigere eller slette tags.

Tags tilføjes normalt til objekter, og uanset hvilket objekt du ønsker at redigere skal det markeres først dør du kan bruge nogle af nedenstående metoder. Nøglerne og værdigere der bruges i OpenStreetMap kan findes på kortegenskaber siden og andre steder i OSM wikien.
Bemærk: Du kan også tilføje tags til markerede objekter ved at bruge prædefinitioner fra menuen Prædefinerede.

Du kan enten vælge et objekt af gangen eller vælge flere objekter, før du bruger nedenstående kontrol knapper. Hvis du har markeret flere objekter og de har forskellige værdiger for en bestemt nøgle, vil deres værdi i tags-isten vises som <forskellig>.

Struktur

I headerlinjen vil det totale antal af tags og medlemskaber vises, derunder vises links til forudindstillinger hvis allerede eksisterende tags stemmer overens.
Listen viser alle tags (nøgle/værdi) i den øverste del og i bunden er de relationer som de valgte objekter er medlem af, med deres roller og position.

Knapper

[[JOSMImage(...)]] Tilføj (Alt+A)

Tilføj nøgle/værdi par til valgte objekter.

Et dobbeltklik på den tomme område under tags eller et klik på Tilføj knappen Åbner tilføj værdi dialogen der giver dig mulighed for at indtaste nøgler og værdier.

[[JOSMImage(...)]] Rediger (Alt+S)

Tilpas eksisterende nøgle/værdi par.

Hvis du enten dobbeltklikker på et nøgle/værdi par i tagsdialogen eller du vælger et par og derefter klikker på Rediger knapen kan du redigere værdien og/eller nøglen i ret værdi dialogen.

Dobbeltklik på et medlemsskabs emne eller ved valg af et medlemsskabs emne efterfulgt af et tryk på Rediger vil åbne [Dialog/RelationEditor relations editoren]. Hvis du blot ønsker at tilføje og/eller redigere tags i relationen kan du vælge relationen ved brug af kontekst menuen

[[JOSMImage(...)]] Slet (Ctrl+Alt+Shift+D)

Slet valgte nøgle/værdi par.

Hvis du vælge et eller flere nøgle/værdi par i tags dialogen og klikker på Slet knappen vil de/det blive slettet med det samme. Hvis du laver en fejl, kan du bruge source:trunk/resources/images/undo.svg Fortryd (Ctrl+Z) i menuen Rediger eller command stack toogle dialog for at fortryde det.

Kontekstmenu

Højreklik på et emne vil vise tags kontekstmenuen

Avancerede indstillinger

Egenskab Standard Forklaring
properties.presets.top true Hvis sat til true, vises en liste over forvalg der svarer til de aktuelle tags.
url.openstreetmap-wiki https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ Adressen til den OSM wiki der bruges til at se dokumentationen for et tag.

Tilbage til Vis/skjul dialoger
Tilbage til Hjælpeforsiden

Last modified 13 months ago Last modified on 2020-03-10T18:32:03+01:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip