wiki:Uk:Help/Dialog/TagsMembership

Інші мови:

Параметри/Членство

source:trunk/resources/images/dialogs/propertiesdialog.svg Клавішна комбінація: Alt+Shift+P

Діалог Параметри/Членство показується на панелі діалогів у вікні JOSM праворуч. Якщо його там немає, натисніть кнопку source:trunk/resources/images/dialogs/propertiesdialog.svg параметри виділених об’єктів (значок з рукою, що вказує на діалогове вікно) або скористайтесь комбінацією Alt+Shift+P.

Цей діалог покаже вам існуючи параметри виділених об’єктів та дасть можливість додати, редагувати та вилучати параметри.

Параметри, зазвичай, додаються точкам або лініям, будь-який об’єкт перед тим як застосувати до нього один з елементів керування, мова про які буде далі, потрібно спочатку виділити. Опис ключів та їх значень, що використовуються в OpenStreetMap, знаходиться на сторінці Елементи мапи.

Ви можете виділити один об’єкт або виділити кілька об’єктів одразу перед застосуванням пропонованих можливостей. Якщо ви виділили кілька об’єктів і вони мають відмінні значення для конкретного ключа, у вікні параметрів замість значення буде показано <різні>.

No image "Properties_dialog.png" attached to Help/Dialog/Properties

У заголовку діалогу показується загальна кількість параметрів і зв’язків, що відносяться до виділених об’єктів. У верхній частині діалогу представлені всі теґи (Ключ/Значення), нижче — список зв’язків, учасниками яких є виділені об’єкти, із зазначенням ролі і розташування об’єкта у зв’язку.

Додати

source:trunk/resources/images/dialogs/add.svgДодати — додає ключ/значення для виділених об’єктів.

Натискання на кнопку source:trunk/resources/images/dialogs/add.svgДодати відкриє вікно в якому можливо ввести ключ та його значення. Якщо в даних з якими ви працюєте вже є певні ключі/значення, існуючи в даних ключі будуть доступні у розгортуючомуся списку.

Правити

source:trunk/resources/images/dialogs/edit.svgПравити — Змінює виділену пару ключ/значення.

Якщо ви виділили пару ключ/значення у діалозі параметрів і натиснули кнопку source:trunk/resources/images/dialogs/edit.svgПравити, ви отримаєте можливість змінити ключ та/або його значення для обраної пари.

Вилучити

source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svgВилучити — вилучає виділену пару ключ/значення.

Якщо ви виділили пару ключ/значення у діалозі параметрів і натиснули кнопку source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svgВилучити, виділена пара буде вилучена негайно. Якщо ви припустились помилки, ви можете source:trunk/resources/images/undo.svgвідмінити останню дію (Ctrl+Z) або скористатись меню Правити

Контекстне меню

Клацаючи правою кнопкою миші на параметрах ви можете відкрити [Menu/PropertiesMenu Контекстне меню Параметрів]

Примітки

Ви також можете додавати теґи для виділених об’єктів використовуючи елементи меню Заготовки.

Додаткові налаштування

Властивість Типове значення Пояснення
properties.presets.top true Якщо встановлено true, показується перелік заготовок, що відповідають поточним властивостям.
properties.recently-added-tags 5 Число (до 9) останніх доданих теґів, які показуються у вікні діалогу Додати. Для відключення цієї можливості встановіть значення 0.
url.openstreetmap-wiki http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ Адреса OSM-Вікі для отримання довідки про теґи.

Назад до Панелі діалогів
Назад до основної сторінки Довідки

Last modified 12 months ago Last modified on 2020-03-10T18:48:14+01:00