wiki:Nl:Help/Dialog/TagsMembership

This page needs a rework. It is not user friendly. It should be simplified.

venster Tags/Leden

source:trunk/images/dialogs/propertiesdialog.svg Toetsenbord sneltoets: Alt+Shift+P — is één van de schakelvensters van JOSM

Probeer het zelf

Open dit voorbeeldbestand met behulp van het menuitem "Bestand > Locatie openen ..." (Ctrl+L).

Overzicht van dit venster

Vanaf boven:

 1. huidige tellingen voor momenteel geselecteerde objecten in de kop: objecten, tags, leden
 2. voorkeuzen, namelijk:
  • Alle overeenkomende voorkeuzen voor enkele objecten, als slechts één object werd geselecteerd
  • Algemene voorkeuzen van geselecteerde objecten (ingestelde kruisingen en resultaten zouden leeg kunnen zijn omdat er geen gedeelde voorkeuze(n) voor alle objecten zijn)
   • Voorkeuzen voor annotaties (opmerkingen of adressen) zullen worden weergegeven als tenminste één object een dergelijke tag heeft

Mogelijk te activeren: klik met linker muisknop op de voorkeuze zal een volledig overzicht van deze voorkeuze openen, zoals werd weergegeven in "Introductie"

 1. Tagfilter (elke zoekreeks)
  • Eenvoudige tekenreeks (zoals Rome zal zowel zoeken in waarden als in sleutels (d.i. als u de tag "Rome"=yes toevoegt, zal die worden gevonden in de zoekactie "Rome")
  • "addr:city":ome of "addr:city":Rome) zal overeenkomen met de tag addr:city=Rome
 2. tabel van:
  • paren sleutel/waarde voor één enkel geselecteerd object
   • complete lijst van tags als filter leeg was
   • leeg als filter van 3 niet overeenkomt met tags
   • alleen overeenkomende tags als er overeenkomende tags zijn
  • geannoteerde samenvatting voor meerdere geselecteerde objecten (selecteer shop=pet samen met shop=computer om te zien wat dit betekent)
  • lege ruimte (onder alle items).

Mogelijk te activeren: dubbelklik op lege ruimte zal venster Waarde toevoegen openen.
Mogelijk te activeren: rechtsklikken op een item uit de tabel met tags zal het respectievelijke contextmenu openen ("Toevoegen" voor het venster Waarde toevoegen; "Bewerken" voor het venster Waarde wijzigen)

 1. informatie over leden (gaat over relaties)
  • geen overeenkomsten toegepast voor ouder-relaties; dit resulteert in het verenigen van alle betrokken ouder-relaties voor de geselecteerde objecten
  • alleen weergegeven voor objecten die ouder-relaties hebben in de huidige gegevenslaag
  • objecten zonder ouder-relaties in lokale gegevenslaag mogen ouder-relaties op de server hebben

Mogelijk te activeren: met rechts klikken op een item van ouder-relaties zal het respectievelijke contextmenu weergeven, (item "Bewerken" zal de relatiebewerker openen)
Mogelijk te activeren: dubbelklik op een item zal de relatiebewerker openen (en de selectie zal worden behouden)

 1. 3 knoppen

Opmerkingen over zichtbaarheid

 • Items 1-4 worden alleen weergegeven als de selectie tenminste één getagd object heeft.
 • Item 5 vereist ouder-relaties
 • Item 6 (3 knoppen) zijn standaard zichtbaar (JOSM interface aanpassingen)

Voorbeelden

Enkel object zonder ouderrelaties (opmerking: u kunt op de koppen klikken om volledige voorkeuzen te openen):

without parent relations

Enkel object gebruikt in 3 relaties) in één keer.

Als gelokaliseerde namen voor tags worden gebruikt, staat de afkorting voor wat wordt weergegeven na de sleutel:

Gebruik

Dutch dialog properties

Dit venster toont u de bestaande tags voor de geselecteerde objecten, en stelt u in staat om tags toe te voegen, te bewerken, of te verwijderen.

De sleutels en waarden die in gebruik zijn bij OpenStreetMap kunnen op meerdere manieren worden gevonden.

Opmerking: U kunt ook tags toevoegen aan het geselecteerde object met behulp van voorkeuzen, het werd behandeld in Introductie voorkeuzen.

Knoppen

Basisgebruik werd behandeld in Introductie tags.

source:trunk/images/dialogs/add.png Toevoegen (Alt+A)

Voegt een sleutel/waarde-paar toe aan geselecteerde objecten met behulp van het venster Waarde toevoegen.

Alternatieve stappen voor activeren werden behandeld in het gedeelte Overzicht hierboven.

source:trunk/images/dialogs/edit.png Bewerken (Alt+S)

 • Wijzigt het geselecteerde sleutel/waarde-paar met behulp van het venster Waarde wijzigen - als een tag werd geselecteerd.
 • Opent de relatiebewerker - als een relatie werd geselecteerd

Alternatieve stappen voor activeren werden behandeld in het gedeelte Overzicht hierboven.

source:trunk/images/dialogs/delete.svg Verwijderen (Ctrl+Alt+Shift+D)

Verwijder het geselecteerde sleutel/waarde-paar.

Als u één of meerdere sleutel/waarde-paren selecteert in het dialoogvenster Tags en dan klikt op de knop Verwijderen dan zullen zij onmiddellijk worden verwijderd.

Contextmenu

Met rechts klikken op een item opent het contextmenu Tags

Uitgebreide voorkeuren

Eigenschap Standaard Verklaring
properties.presets.visible true Geeft de lijst met voorkeuzes weer die overeenkomen met de huidige tags, indien ingesteld op true.
properties.presets.top true Geeft de lijst met voorkeuzes weer die overeenkomen met de huidige tags, indien ingesteld op true, boven de lijst met tags, anders eronder.
url.openstreetmap-wiki https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ Het adres van de wiki van OSM die wordt gebruikt om de documentatie van een tag te bekijken.

Terug naar Vensters
Terug naar Help

Last modified 3 months ago Last modified on 2018-11-16T18:45:34+01:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip