wiki:Nl:Help/Menu/TagsMembershipMenu

Contextmenu Tags/Leden

U krijgt dit contextmenu wals u een object selecteert en met rechts klikt op een item in de lijst van het paneel Tags/Leden.

Standaard menuitems

De items in het contextmenu zijn afhankelijk van het deel van de tabel waarin u klikt.

Klik met rechts op tags in deel Tags

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/resources/images/dialogs/add.svg Toevoegen Alt+A opent het dialoogvenster Waarde toevoegen om een tag toe te voegen
source:trunk/resources/images/dialogs/edit.svg Bewerken Alt+S opent het dialoogvenster Waarde toevoegen om een tag te bewerken
source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg Verwijderen Del verwijdert een tag
source:trunk/resources/images/paste.svg Waarde plakken
source:trunk/resources/images/copy.svg Waarde kopiëren
source:trunk/resources/images/copy.svg Geselecteerde sleutel(s)/waarde(n) kopiëren kopieert alle tags die zijn geselecteerd in de lijst met tags
source:trunk/resources/images/copy.svg Alle sleutels/waarden kopiëren kopieert alle tags van het object
source:trunk/resources/images/dialogs/search.svg Zoeken naar sleutel/waarde zoekt en selecteert alle objecten met dezelfde tag
source:trunk/resources/images/dialogs/search.svg Zoeken naar sleutel/waarde/type zoekt en selecteert alle objecten met dezelfde tag en hetzelfde type object
source:trunk/resources/images/help/internet.svg Ga naar de wiki van OSM voor hulp over tags F1 opent de pagina voor tags op de wiki van OSM
source:trunk/resources/images/dialogs/taghistory.svg Ga naar geschiedenis van OSM-tags link naar taghistory.raifer.tech
source:trunk/resources/images/dialogs/taginfo.svg Ga naar TagInfo opent de pagina voor tags op TagInfo met statistieken over het gebruik van deze tag
source:trunk/resources/images/help/internet.svg Open/Bekijk "link"
Zoeken op …
(Tag2Link)
Optionele items om websites te openen die overeenkomen met de geselecteerde sleutels, zoals website, url of wikidata, in de externe webbrowser

Klik met rechts op een lege ruimte in het deel Tags

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/resources/images/dialogs/add.svg Toevoegen Alt+A opent het venster Waarde toevoegen om een tag toe te voegen

Klik met rechts op een ouder-relatie in het deel Leden

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/resources/images/dialogs/edit.svg Bewerken Alt+S opent de Relatiebewerker om een relatie te bewerken
source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg Verwijderen Del verwijdert de leden van een geselecteerde relatie van het object
source:trunk/resources/images/dialogs/relationlist.svg In relatielijst selecteren selecteert de geselecteerde relaties in de relatielijst
source:trunk/resources/images/dialogs/select.svg Relatie selecteren selecteert de geselecteerde relaties in de hoofdselectie
source:trunk/resources/images/dialogs/select.svg Relatie selecteren (toevoegen) geselecteerde relaties worden toegevoegd aan de hoofdselectie
source:trunk/resources/images/selectall.svg Leden selecteren selecteert alle leden van geselecteerde relaties
source:trunk/resources/images/selectall.svg Leden selecteren (toevoegen) alle leden van geselecteerde relaties worden toegevoegd aan de hoofdselectie
source:trunk/resources/images/dialogs/downloadincomplete.svg Leden downloaden download alle leden van geselecteerde relaties
source:trunk/resources/images/dialogs/relation/downloadincompleteselected.svg Onvolledige leden downloaden downloadt alle onvolledige leden van geselecteerde relaties
source:trunk/resources/images/help/internet.svg Ga naar de wiki van OSM voor hulp over tags F1 opent de pagina voor tags op de wiki van OSM
source:trunk/resources/images/dialogs/taginfo.svg Ga naar TagInfo opent de pagina voor het type relatie op TagInfo met statistieken over het gebruik van dit type relatie
source:trunk/resources/images/help/internet.svg Open/Bekijk "link"
Zoeken op …
(Tag2Link)
Optionele items om websites te openen die overeenkomen met de geselecteerde sleutels, zoals website, url of wikidata, in de externe webbrowser

Aanvullende menuitems

Er kunnen meer contextmenuitems zijn, afhankelijk van de plug-ins die zijn geïnstalleerd. Plug-ins, die items aan dit contextmenu kunnen toevoegen, zijn:


Terug naar paneel Tags/Leden
Terug naar Help

Last modified 6 months ago Last modified on 2020-10-12T17:06:50+02:00