wiki:Nl:Help/Menu/TagsMembershipMenu

venster Tags/Leden > Contextmenu

U krijgt dit contextmenu wals u een object selecteert en met rechts klikt op een item in de lijst van het venster Tags/Leden.

Standaard menuitems

Klik met rechts op items in deel Tags

Voor tags zijn de volgende opties beschikbaar:

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/images/dialogs/add.png Toevoegen Alt + A opent het dialoogvenster Waarde toevoegen om een tag toe te voegen
source:trunk/images/dialogs/edit.png Bewerken Alt + S opent het dialoogvenster Waarde toevoegen om een tag te bewerken
source:trunk/images/dialogs/delete.svg Verwijderen Del verwijdert een tag
Waarde plakken
Waarde kopiëren
Geselecteerde sleutel(s)/waarde(n) kopiëren kopieert alle tags die zijn geselecteerd in de lijst met tags
Alle sleutels/waarden kopiëren kopieert alle tags van het object
Zoeken naar sleutel/waarde zoekt en selecteert alle objecten met dezelfde tag
Zoeken naar sleutel/waarde/type zoekt en selecteert alle objecten met dezelfde tag en hetzelfde type object
source:trunk/images/dialogs/search.png Ga naar de wiki van OSM voor hulp over tags F1 opent de pagina voor tags op de wiki van OSM
source:trunk/images/dialogs/taginfo.svg Ga naar TagInfo opent de pagina voor tags op TagInfo met statistieken over het gebruik van deze tag

Klik met rechts op items in deel Leden

Voor leden zijn de volgende opties beschikbaar:

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/images/dialogs/edit.png Bewerken Alt + S opent de relatiebewerker om een relatie te bewerken
source:trunk/images/dialogs/delete.svg Verwijderen Del verwijdert een relatie
source:trunk/images/dialogs/relationlist.png In relatielijst selecteren selecteert de geselecteerde relatie in de relatielijst
source:trunk/images/dialogs/select.png Relatie selecteren selecteert de geselecteerde relaties in de hoofdselectie
source:trunk/images/dialogs/select.png Relatie selecteren (toevoegen) geselecteerde relaties worden toegevoegd aan de hoofdselectie
source:trunk/images/selectall.svg Leden selecteren selecteert alle leden van geselecteerde relaties
source:trunk/images/selectall.svg Leden selecteren (toevoegen) alle leden van geselecteerde relaties worden toegevoegd aan de hoofdselectie
source:trunk/images/dialogs/downloadincomplete.png Leden downloaden download alle leden van geselecteerde relaties
source:trunk/images/dialogs/relation/downloadincompleteselected.png Onvolledige leden downloaden downloadt alle onvolledige leden van geselecteerde relaties
source:trunk/images/dialogs/search.png Ga naar de wiki van OSM voor hulp over tags F1 opent de pagina voor tags op de wiki van OSM
source:trunk/images/dialogs/taginfo.svg Ga naar TagInfo opent de pagina voor het type relatie op TagInfo met statistieken over het gebruik van dit type relatie

Aanvullende menuitems

Er kunnen meer items zijn, afhankelijk van de plug-ins die zijn geïnstalleerd. Plug-ins, die items aan dit contextmenu kunnen toevoegen zijn:


Terug naar dialoogvenster Tags/Leden
Terug naar Vensters
Terug naar Help

Last modified 4 months ago Last modified on 2018-10-28T13:45:14+01:00