wiki:Nl:Help/Dialog/SelectionList

This page needs some rework. The overview in the first part needs integration to the rest.

paneel Selectie

source:trunk/resources/images/dialogs/selectionlist.png Toetsenbord sneltoets: Shift+Alt+T — één van de panelen van JOSM

Dit paneel geeft de momenteel geselecteerde objecten weer (knopen, wegen, gesloten wegen en relaties).

Selectie

 • Selectie is onafhankelijk voor elke laag
 • - Selectie in andere lagen is voorbehouden voor na een zoekactie zonder succes - het is veilig om een selectie te wijzigen (of zelfs te verwijderen) in een laag en te verwachten dat de selectie in een andere laag wordt behouden
 • - Selectie in actieve laag zal leeg zijn na een zoekactie zonder succes
 • Er zijn ten minste 2 gereedschappen om de geschiedenis van de laatst geselecteerde objecten te herstellen:
 • Selectie is in volgorde (intern, maar u kunt de volgorde niet beheren, tenzij u de objecten opnieuw selecteert); praktisch gebruik hiervan is te zien in Knopen samenvoegen
 • Dit paneel heeft geen 3, maar in totaal 5 besturingselementen. Driehoekjes worden eerst vaak over het hoofd gezien, maar verschaffen zeer krachtige gereedschappen*

Lijst van momenteel geselecteerd(e) object(en) kan worden verwijderd:

 • Items in paneel Selectie kunnen opnieuw worden geselecteerd

Subselectie

Items in selectie kunnen opnieuw worden "geselecteerd" (subselectie)

 • Muisklik om één enkel object opnieuw te selecteren (subselectie)
 • Houd Ctrl ingedrukt
  • om meer dan één object opnieuw te selecteren
  • om subselectie uit objecten te verwijderen

Enkele knoop Spielemax als subselectie in schermafdruk hieronder

screenshot

Contextmenu

Pictogram Naam Beschrijving en opmerkingen
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/selection.png Zoom naar selectie Zoom de kaartweergave zo dat alleen gegevens die momenteel zijn geselecteerd zichtbaar zijn in de weergave.
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/selection.png Zoom naar geselecteerde elementen Zoom de kaartweergave zo dat alleen gegevens die momenteel zijn gekozen in het paneel worden weergegeven. Zoom naar subselectie

Items hieronder zijn alleen van toepassing op relaties:

Pictogram Naam Beschrijving en opmerkingen
source:trunk/resources/images/dialogs/edit.png Bewerken Opent relatie in een relatiebewerker.
source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg Verwijderen Verwijdert de relatie.
source:trunk/resources/images/dialogs/relationlist.png Selecteren in relatielijst Selecteert de relatie in het paneel Relaties
source:trunk/resources/images/dialogs/select.png Relatie selecteren Selecteert de relatie in de selectie van de hoofdkaart.
source:trunk/resources/images/dialogs/select.png Relatie selecteren (toevoegen) Voegt de relatie toe aan de selectie van de hoofdkaart.
source:trunk/resources/images/selectall.svg Leden selecteren Selecteert alle leden van de relatie in de selectie van de hoofdkaart.
source:trunk/resources/images/selectall.svg Leden selecteren (toevoegen) Voegt alle leden van de relatie toe aan de selectie van de hoofdkaart.
source:trunk/resources/images/dialogs/downloadincomplete.png Leden downloaden Downloadt alle leden van de geselecteerde relatie, met uitzondering van nieuwe relaties.
source:trunk/resources/images/dialogs/relation/downloadincompleteselected.png Incomplete leden downloaden Downloadt alle incomplete leden van de relatie.
source:trunk/resources/images/help/internet.png Open/Bekijk "link"
Zoeken op …
(Tag2Link)
Optionele items om websites te openen, overeenkomend met de tags van geselecteerde objecten in het paneel,
zoals website, url of wikidata, in de externe webbrowser

Namen

 • source:trunk/resources/images/data/node.svgKnopen worden weergegeven met hun namen (zoals hun OSM-ID) en hun positie tussen haakjes.
 • source:trunk/resources/images/data/way.svg Wegen en source:trunk/resources/images/data/closedway.svg gesloten wegen worden weergegeven met hun namen en indien er geen tags Name bestaan met hun hoofdtag (bijv. snelweg, grondgebruik, spoorweg …). Indien JOSM niet in staat is een tag te interpreteren worden de OSM-ID's weergegeven. De nummers van knopen waaruit de wegen bestaan worden altijd tussen haakjes weergegeven.
 • source:trunk/resources/images/data/relation.png Relaties worden weergegeven met hun type en tussen haakjes de naam en het aantal leden.

Paneelknoppen

Selecteren

source:trunk/resources/images/dialogs/select.png Selecteren selecteert de momenteel geselecteerde objecten in de selectielijst.

Kleine driehoek op knop Selecteren

Kleine driehoek source:trunk/resources/images/svpDown.svg in source:trunk/resources/images/dialogs/select.png kunt u eerdere selecties herstellen uit een keuzelijst:

Zoeken

source:trunk/resources/images/dialogs/search.png mogelijkheid Zoeken: maakt een zeer gesofisticeerde zoekactie mogelijk.

Kleine driehoek op knop Zoeken

Zoals in Selecteren biedt de kleine driehoek source:trunk/resources/images/svpDown.svg in de source:trunk/resources/images/dialogs/search.png knop Zoeken ook een keuzelijst met lijst van eerdere zoekacties.

Geschiedenis

source:trunk/resources/images/dialogs/history.png Geschiedenis opent de Browser Geschiedenis. Voor elk/alle geselecteerd(e) object(en) zal een afzonderlijk venster openen.

Objecten die uitgefilterd werden (door filters) zullen worden weergegeven als "Nu niet te selecteren".

Gevorderde voorkeuren

Er zijn enkele gevorderde instellingen die kunnen worden gewijzigd in de gevorderde voorkeuren:

 • osm-primitives.showid: ingesteld op true/false om de ID van OSM weer te geven/te verbergen van het object in de likst
 • osm-primitives.showcoor: ingesteld op true/false om de coördinaten weer te geven/te verbergen van het object in de lijst

Zie ook


Terug naar menu Vensters
Terug naar zijbalk
Terug naar Help

Last modified 2 weeks ago Last modified on 2020-05-17T13:17:07+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip