wiki:Nl:Help/Dialog/SelectionList

This page needs some rework. The overview in the first part needs integration to the rest.

paneel Selectie

source:trunk/resources/images/dialogs/selectionlist.svg Toetsenbord sneltoets: Shift+Alt+T — één van de panelen van JOSM

Dit paneel geeft de momenteel geselecteerde objecten weer (knopen, wegen, gesloten wegen en relaties).

Selectie

 • Selectie is onafhankelijk voor elke laag
 • - Selectie in andere lagen is voorbehouden voor na een zoekactie zonder succes - het is veilig om een selectie te wijzigen (of zelfs te verwijderen) in een laag en te verwachten dat de selectie in een andere laag wordt behouden
 • - Selectie in actieve laag zal leeg zijn na een zoekactie zonder succes
 • Er zijn minstens 2 gereedschappen om de geschiedenis van de laatst geselecteerde objecten te herstellen:
 • Selectie is in volgorde (intern, maar u kunt de volgorde niet beheren, tenzij u de objecten opnieuw selecteert); praktisch gebruik hiervan is te zien in Knopen samenvoegen
 • Dit paneel heeft geen 3, maar in totaal 5 besturingselementen. Driehoekjes worden eerst vaak over het hoofd gezien, maar verschaffen zeer krachtige gereedschappen*

Lijst van momenteel geselecteerd(e) object(en) kan worden verwijderd:

 • Items in paneel Selectie kunnen opnieuw worden geselecteerd

Subselectie

Items in selectie kunnen opnieuw worden "geselecteerd" (subselectie)

 • Muisklik om één enkel object opnieuw te selecteren (subselectie)
 • Houd Ctrl ingedrukt
  • om meer dan één object opnieuw te selecteren
  • om subselectie uit objecten te verwijderen

Enkele knoop Spielemax als subselectie in schermafdruk hieronder

screenshot

Contextmenu

Pictogram Naam Beschrijving en opmerkingen
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/selection.svg Zoom naar selectie Zoom de kaartweergave zo dat alleen gegevens die momenteel zijn geselecteerd zichtbaar zijn in de weergave.
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/selection.svg Zoom naar geselecteerde elementen Zoom de kaartweergave zo dat alleen gegevens die momenteel zijn gekozen in het paneel worden weergegeven. Zoom naar subselectie

Items hieronder zijn alleen van toepassing op relaties:

Pictogram Naam Beschrijving en opmerkingen
source:trunk/resources/images/dialogs/edit.svg Bewerken Opent relatie in een relatiebewerker.
source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg Verwijderen Verwijdert de relatie.
source:trunk/resources/images/dialogs/relationlist.svg Selecteren in relatielijs Selecteert de relatie in het paneel Relaties
source:trunk/resources/images/dialogs/select.svg Relatie selecteren Selecteert de relatie in de selectie van de hoofdkaart.
source:trunk/resources/images/dialogs/select.svg Relatie selecteren (toevoegen) Voegt de relatie toe aan de selectie van de hoofdkaart.
source:trunk/resources/images/selectall.svg Leden selecteren Selecteert alle leden van de relatie in de selectie van de hoofdkaart.
source:trunk/resources/images/selectall.svg Leden selecteren (toevoegen) Voegt alle leden van de relatie toe aan de selectie van de hoofdkaart.
source:trunk/resources/images/dialogs/downloadincomplete.svg Leden downloaden Downloadt alle leden van de geselecteerde relatie, met uitzondering van nieuwe relaties.
source:trunk/resources/images/dialogs/relation/downloadincompleteselected.svg Incomplete leden downloaden Downloadt alle incomplete leden van de relatie.
source:trunk/resources/images/help/internet.svg Open/Bekijk "link"
Zoeken op …
(Tag2Link)
Optionele items om websites te openen, overeenkomend met de tags van geselecteerde objecten in het paneel,
zoals website, url of wikidata, in de externe webbrowser

Namen

 • source:trunk/resources/images/data/node.svgKnopen worden weergegeven met hun namen (zoals hun OSM-ID) en hun positie tussen haakjes.
 • source:trunk/resources/images/data/way.svg Wegen en source:trunk/resources/images/data/closedway.svg gesloten wegen worden weergegeven met hun namen en indien er geen tags Name bestaan met hun hoofdtag (bijv. snelweg, grondgebruik, spoorweg …). Indien JOSM niet in staat is een tag te interpreteren worden de OSM-ID's weergegeven. De nummers van knopen waaruit de wegen bestaan worden altijd tussen haakjes weergegeven.
 • source:trunk/resources/images/data/relation.svg Relaties worden weergegeven met hun type en tussen haakjes de naam en het aantal leden.

Paneelknoppen

Selecteren

source:trunk/resources/images/dialogs/select.svg Selecteren selecteert de momenteel geselecteerde objecten in de selectielijst.

Kleine driehoek op knop Selecteren

Kleine driehoek source:trunk/resources/images/svpDown.svg in source:trunk/resources/images/dialogs/select.svg kunt u eerdere selecties herstellen uit een keuzelijst:

Zoeken

source:trunk/resources/images/dialogs/search.svg mogelijkheid Zoeken: maakt een zeer gesofisticeerde zoekactie mogelijk.

Kleine driehoek op knop Zoeken

Net als Selecteren biedt de kleine driehoek source:trunk/resources/images/svpDown.svg in de source:trunk/resources/images/dialogs/search.svg knop Zoeken ook een keuzelijst met lijst van eerdere zoekacties.

Geschiedenis

source:trunk/resources/images/dialogs/history.svg Geschiedenis - opent de Browser Geschiedenis. Voor elk/alle geselecteerd(e) object(en) zal een afzonderlijk venster openen.

Objecten die uitgefilterd werden (door filters) zullen worden weergegeven als "Nu niet te selecteren".

Voorkeuren

Er zijn enkele gevorderde instellingen beschikbaar om de in de lijst weergegeven informatie over het object te beïnvloeden. Waar de eerste drie aanvullend zijn te vinden onder Weergeven zal de vierde daar alleen te zien zijn in modus Expert en de laatste nooit. Alles kan worden gewijzigd in de gevorderde voorkeuren:

 • osm-primitives.showid: ingesteld op true/false om de ID van OSM weer te geven/te verbergen van het object in de likst
 • osm-primitives.showcoor: ingesteld op true/false om de coördinaten weer te geven/te verbergen van het object in de lijst
 • osm-primitives.showversion: ingesteld op true/false om het versienummer weer te geven/te verbergen van het object in de list
 • osm-primitives.localize-name: ingesteld op true om de gelokaliseerde naam weer te geven van het object, als de corresponderende tag aanwezig is (alleen in modus Expert).
 • osm-primitives.showid.new-primitives: ingesteld op true om het interne negatieve ID van OSM weer te geven van nieuwe objecten in de lijst, in plaats van nul (0) voor alle (alleen modus Expert).

Optie om de objecten niet te sorteren op objecttype en ID

 • selection.no_sort: ingesteld op true om de echte volgorde van de selectie weer te geven.

Zie ook


Terug naar menu Vensters
Terug naar zijbalk
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2021-04-18T11:56:23+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.