wiki:Nl:Help/Dialog/SelectionList

venster Selectie

source:/trunk/images/dialogs/selectionlist.png Toetsenbord sneltoets: Shift+Alt+T — is één van de schakelvensters van JOSM

Deze lijst geeft de momenteel geselecteerde objecten weer (knopen, wegen, gesloten wegen en relaties).

Selectie

 • Selectie is onafhankelijk voor elke laag
 • - Selectie in andere lagen is voorbehouden voor na een zoekactie zonder succes - het is veilig om een selectie te wijzigen (of zelfs te verwijderen) in een laag en te verwachten dat de selectie in een andere laag wordt behouden
 • - Selectie in actieve laag zal leeg zijn na een zoekactie zonder succes
 • er zijn ten minste 2 gereedschappen om de geschiedenis van de laatst geselecteerde objecten te herstellen:
 • Selectie is in volgorde (intern, maar u kunt de volgorde niet beheren, tenzij u de objecten opnieuw selecteert); praktisch gebruik hiervan is te zien in Knopen samenvoegen
 • Dit venster heeft geen 3, maar in totaal 5 besturingselementen. Driehoekjes worden eerst vaak over het hoofd gezien, maar verschaffen zeer krachtige gereedschappen*

Lijst van momenteel geselecteerd(e) object(en) kan worden verwijderd:

 • Items in venster Selectie kunnen opnieuw worden geselecteerd

Subselectie

Items in selectie kunnen opnieuw worden "geselecteerd" (subselectie)

 • Muisklik om één enkel object opnieuw te selecteren (subselectie)
 • Houd Ctrl ingedrukt
  • om meer dan één object opnieuw te selecteren
  • om subselectie uit objecten te verwijderen

Enkele knoop Spielemax als subselectie in schermafdruk hieronder screenshot

Contextmenu

 • "Zoom naar selectie" - zoom naar alle items in de selectie
 • "Zoom naar geselecteerde elementen" - zoom naar subselectie (#Subselectie)

Items hieronder zijn alleen van toepassing voor relaties

No image "selection-context-menu-right-click-menu.png" attached to Nl:Help/Dialog/SelectionList

Namen

 • source:trunk/images/data/node.svgKnopen worden weergegeven met hun namen (zoals hun OSM-ID) en hun positie tussen haakjes.
 • source:trunk/images/data/way.svg Wegen en source:trunk/images/data/closedway.svg gesloten wegen worden weergegeven met hun namen en indien er geen tags Name bestaan met hun hoofdtag (bijv.: snelweg, grondgebruik, spoorweg ...). Indien JOSM niet in staat is een tag te interpreteren worden de OSM-ID's weergegeven. De nummers van knopen waaruit de wegen bestaan worden altijd tussen haakjes weergegeven.
 • source:trunk/images/data/relation.png Relaties worden weergegeven met hun type en tussen haakjes de naam en het aantal leden.

Besturingselementen

Selecteren

source:/trunk/images/dialogs/select.png Selecteren selecteert de momenteel geselecteerde objecten in de selectielijst.

Kleine driehoek op knop Selecteren

Kleine driehoek source:/trunk/images/svpDown.svg in source:/trunk/images/dialogs/select.png kunt u eerdere selecties herstellen uit een keuzelijst:

Zoeken

source:/trunk/images/dialogs/search.png mogelijkheid Zoeken: maakt een zeer gesofisticeerde zoekactie mogelijk.

Kleine driehoek op knop Zoeken

Zoals in Selecteren biedt de kleine driehoek source:/trunk/images/svpDown.svg in de source:/trunk/images/dialogs/search.png knop Zoeken ook een keuzelijst met lijst van eerdere zoekacties.

Geschiedenis

source:/trunk/images/dialogs/history.png Geschiedenis opent de Browser Geschiedenis. Voor elk/alle geselecteerd(e) object(en) zal een afzonderlijk venster openen.

Objecten die uitgefilterd werden (door filters) zullen worden weergegeven als "Nu niet te selecteren".

Gevorderde voorkeuren

Er zijn enkele gevorderde instellingen die kunnen worden gewijzigd in de gevorderde voorkeuren:

 • osm-primitives.showid: ingesteld op true/false om de ID van OSM weer te geven/te verbergen van het object in de likst
 • osm-primitives.showcoor: ingesteld op true/false om de coördinaten weer te geven/te verbergen van het object in de lijst

Zie ook


Terug naar Schakelvensters
Terug naar Help

Last modified 10 months ago Last modified on 2018-04-19T18:36:47+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip