wiki:Da:Help/Dialog/SelectionList

Markeringsdialog

source:trunk/resources/images/dialogs/selectionlist.svg Tastaturgenvej: Shift+Alt+T

Denne liste viser de aktuelt markerede objekter (punkter, veje, lukke veje og relationer).

Skærmprint af markeringslisten

I listen:

  • source:trunk/resources/images/data/node.svgPunkter vises med deres navn, (deres OSM-ID ligeså) og deres position i parenteser.
  • source:trunk/resources/images/data/way.svg Veje og source:trunk/resources/images/data/closedway.svg lukkede veje vises med deres navne og hvis der ikke findes nogen navne-tags, så med deres primære tag (f.eks highway, landuse, railway ...). Hvis JOSM ikke kan fortolke nogen tags vil OSM-ID'et blive vist. Antallet af punkter som vejen består af, vil altid blive vist i parenteser.
  • source:trunk/resources/images/data/relation.svg Relationer vises med deres type og deres navn og antal medlemmer i parenteser.

source:trunk/resources/images/dialogs/select.svg Markering markerer de aktuelt valgte objekter i markeringslisten.
Obs: Markeringshistorikken er et meget brugbart værktøj. Klik på den lille trekant source:trunk/resources/images/svpDown.svgsource:trunk/resources/images/dialogs/select.svg Markering knappen. Her kan du gendanne tidligere markeringer fra nedrulningslisten.

source:trunk/resources/images/dialogs/select.svg Søg er en ofte overset funktion: den tillader en meget avanceret søgning. Se søg. Ligesom med Markering giver den lille trekant source:trunk/resources/images/svpDown.svgsource:trunk/resources/images/dialogs/select.svg Søg knappen også adgang til en nedrulningsliste med tidligere søgninger.

Se også


Tilbage til Vis/skjul dialoger
Tilbage til Hjælpeforsiden

Last modified 12 months ago Last modified on 2020-03-10T18:32:02+01:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip