wiki:Nl:Help/Action/Select

modus Objecten selecteren, verplaatsen, op schaal brengen en roteren

source:trunk/resources/images/mapmode/move/move.svg Toetsenbord sneltoets: S; druk tweemaal op S voor source:trunk/resources/images/mapmode/rope.svg gereedschap Lasso — is één van de bewerkingsmodi

Dit gereedschap heeft vier verschillende modi:

modus Selecteren

Deze modus is om de selectie van objecten op de kaart te wijzigen.

De geselecteerde objecten worden in een andere stijl getekend (standaard in de kleur rood); afhankelijk van de voorkeuren en de actieve stijlen. Zij worden vermeld in de Selectielijst.

Deze MapMode stelt de gebruiker in staat om selecties van verschillende objecten te maken. De geselecteerde objecten worden in een verschillende stijl getekend, afhankelijk van de voorkeuren voor weergave en de actieve stijlen. De cursoraanwijzer zal ook wijzigen, afhankelijk van de selectiemodus.

Het pictogram van de cursor zal ook, afhankelijk van de modus Selecteren, wijzigen.

Eén enkele linker muisklik om een object te selecteren

De cursor wijzigt,afhankelijk van het object. In de tabel hieronder is het eerste pictogram voor een source:trunk/resources/images/data/node.svg knoop en het tweede voor een source:trunk/resources/images/data/way.svg weg

Naam Activatiestappen Cursor Beschrijving
Enkel object selecteren Klik linkermuisknop source:trunk/resources/images/cursor/modifier/select_node.svg
source:trunk/resources/images/cursor/modifier/select_way.svg
Een knoop of een weg onder de muiscursor selecteren. Meer precies, eerder geselecteerde object(en) zullen worden vervangen door het nieuwe object en weergegeven in de Selectielijst.
Enkel object deselecteren Ctrl (Windows/Linux) of Cmd (Mac) plus
Klik linkermuisknop
source:trunk/resources/images/cursor/modifier/select_node_remove.svg
source:trunk/resources/images/cursor/modifier/select_way_remove.svg
Een weg of knoop zal worden verwijderd uit de selectie.
Omringende selecteren Dubbelklik linkermuisknop standaard Selecteer het omringende object (gebied of multipolygoon).

Cyclus in dicht op elkaar gelegen of overlappende objecten met pop-up

Cursor: geen

Stappen om te activeren:

 • Middelste muisklik om door de objecten te gaan met een kleine pop-up (bekijk ook enige informatie over een middelste klik op macOS.
 • Linker muisklik met ingedrukte Alt (of AltGr) toets om door nabij gelegen objecten te gaan zonder een pop-upvenster weer te geven

Dit is nuttig voor:

 • bepaalde weg die gezamenlijke knopen deelt met één of meer andere wegen
 • meerdere overlappende objecten
 • meerdere objecten die dicht bij elkaar liggen
 • selecteren uit meerdere knopen als zij verschijnen als één enkele knoop (meerdere knopen zien er uit als één)

Actie: het zal een pop-upvenster weergeven met nabij gelegen objecten en om daar doorheen te gaan. Wijzig de uitgebreide voorkeuren selectaction.cycles.multiple.matches naar true om van dit type selectie de standaard te maken, en dus niet het gebruiken van de Alt-toets nodig te hebben. Houd Ctrl (Windows/Linux) of Cmd (Mac) daarna ingedrukt om direct een object te selecteren.

Rechthoek selecteren

Meerdere objecten selecteren met behulp van een rechthoek

Cursor: source:trunk/resources/images/cursor/modifier/selection.svg

Stappen om te activeren: houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep rondom objecten

Acties:

 • Laat de linkermuisknop los - om alle objecten binnen de rechthoek te selecteren, meer precies:
  • alle knopen binnen de rechthoek en
  • alle wegen die geheel binnen de rechthoek liggen zullen worden geselecteerd
  • eerder geselecteerde objecten zullen worden vervangen door nieuwe object(en) en worden weergegeven in het paneel Selectielijst
 • Houd de rechtermuisknop ingedrukt bij het loslaten van de linker muisknop - de rechthoek voor het selecteren annuleren

Rechtermuisknop ingedrukt houden voor verplaatsen rechthoek

U kunt de gedefinieerde rechthoek net zo vaak verplaatsen als u wilt: houdt eenvoudigweg de rechtermuisknop ingedrukt en verplaats de cursor.

Let er op dat, om elementen te kunnen selecteren, u eerst de rechtermuisknop zou moeten loslaten, daarna de linker muisknop.

Aanpassingstoetsen

Als de muisknop wordt losgelaten en ofwel Alt, Shift, Ctrl of Cmd wordt ingedrukt gehouden, zal de actie worden gewijzigd.

Naam Toets Cursor Beschrijving
Selecteren Alt standaard In aanvulling op het normale gedrag, selecteert alle wegen die tenminste één knoop hebben binnen de rechthoek van de selectie
Toevoegen Shift source:trunk/resources/images/cursor/modifier/select_add.svg De objecten worden toegevoegd aan de huidige selectie
Verwijderen Ctrl (Windows/Linux) of Cmd (Mac) source:trunk/resources/images/cursor/modifier/select_remove.svg Verwijdert alle objecten in de huidige rechthoek uit de selectie (als er waren);
er wordt niets toegevoegd aan de huidige selectie
 • Alt mag worden gecombineerd met Shift
 • Alt mag niet worden gecombineerd met Ctrl of Çmd - omdat die al wordt gebruikt voor de opdracht Op schaal brengen, beschreven hieronder
 • Ctrl of Çmd gecombineerd met Shift heeft geen zin

Verplaatsen

U kunt de gehele selectie verplaatsen door de muisaanwijzer dicht bij een geselecteerd object te brengen, te klikken en de muisaanwijzer te slepen.

Verplaatsen is ook mogelijk met de toetsen Shift + Pijl.

source:trunk/resources/images/mapmode/improvewayaccuracy.svg Nauwkeurigheid weg verbeteren - in de tijd stappen veel mappers over naar dit gereedschap in plaats van handmatig elke knoop te selecteren en te verplaatsen

Uitgelijnd verplaatsen van selectie

Als de laatst toegevoegde weg in de selectie bestaat uit exact twee knopen, dan kan de gehele verplaatsing worden uitgelijnd naar zijn richting door op Ctrl (Windows/Linux) te drukken en vast te houden of Cmd (Mac) tijdens het slepen.

Nadat de muisknop werd ingedrukt kunt u schakelen met Ctrl (resp. Cmd) om willekeurig vaak te schakelen tussen de vrije en uitgelijnde verplaatsing. De beperking biedt vier richtingen, gedefinieerd door de laatst geselecteerde weg (verplaatsen naar zijn richting, tegenovergesteld, en 90°-rotaties daarvan; vaag vergelijkbaar met de cardinale richtingen van een kompas). Aanbevolen wordt, om een uitgelinde verplaatsing te beëindigen, om de muisknop eerder los te laten dan de aanpassingstoets.

Slepen aan een punt in het midden maakt een nieuwe knoop

Stappen om te activeren: klikken en slepen aan een geel kruis in het midden van een segment; op elk moment, er zijn N middelpunten om aan te slepen waar N het aantal segmenten is.

Actie: zal een nieuwe knoop invoegen op de locatie van het kruis

Knopen samenvoegen

Cursor: source:trunk/resources/images/cursor/modifier/joinnode.svg

Stappen om te activeren: houd Ctrl (Windows/Linux) or Cmd (Mac) ingedrukt en sleep een geselecteerde knoop op een niet geselecteerde Actie: geselecteerde knopen met een andere samenvoegen; intern zal het eenvoudigweg het gereedschap Knopen samenvoegen gebruiken - lees daar meer details.

Draaien

Cursor: source:trunk/resources/images/cursor/rotate.svg

Stappen om te activeren: Shift + Ctrl (Windows/Linux) of Cmd (Mac) + linkermuisknop en muis naar boven en beneden bewegen

Actie: geselecteerde knopen en wegen rond hun geometrische middelpunt draaien.

De hoek van het draaien wordt weergegeven in de Statusbalk.

Roteren naar gedefinieerde hoeken is mogelijk met de plug-in ShapeTools.

Op schaal brengen

Cursor: source:trunk/resources/images/cursor/scale.svg.

Stappen om te activeren: Ctrl (Windows/Linux) of Cmd (Mac) + Alt + linkermuisknop en muis naar boven en beneden bewegen

Actie:

 • geselecteerde knopen en wegen rondom hun geometrische middelpunt op schaal brengen. Proporties zullen worden behouden.
 • indien op slechts 2 knopen gebruikt, zal het ze naar of vanaf hun middelpunt verplaatsen (afhankelijk van de beweging van de muis)

De factor voor het op schaal brengen wprdt weregegeven in de Statusbalk.

Uitgebreide details

Of een muisactie als een selectie of een verplaatsing wordt beschouwd is afhankelijk van enkele instellingen om te voorkomen dat objecten worden verplaatst wanneer een eenvoudige selectie werd bedoeld; dit is in het bijzonder belangrijk op apparaten zoals tablets die gevoelig zijn voor aanrakingen of een stylus gebruiken. Indien de aanwijzer wordt verplaatst tussen het indrukken en loslaten van de linker muisknop, zal het object alleen worden verplaatst als de aanwijzer meer dan 5 pixels is verplaatst of werd ingedrukt voor meer dan 0,2 seconden, anders zal het object eenvoudigweg worden geselecteerd. Deze twee instellingen kunnen worden gewijzigd met de uitgebreide voorkeuren edit.initial-move-threshold (pixels) en edit.initial-move-delay (milliseconden).

Zie ook


Terug naar menu Modus
Terug naar Help

Last modified 14 months ago Last modified on 2023-06-02T14:38:26+02:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.