wiki:Nl:Help/StatusBar

Statusbalk

De statusbalk geeft de volgende informatie weer:

Vak Geeft weer Actie / Menu's
source:trunk/resources/images/statusline/lat.svg De geografische breedtegraad van de muisaanwijzer Klik met links opent het dialoogvenster Spring naar positie. Met een klik met rechts kunt u de indelingen voor de coördinaten wijzigen (Decimale graden, deg° min' sec", deg° min' (Nautisch), geprojecteerde coördinaten).
source:trunk/resources/images/statusline/lon.svg De geografische lengtegraad van de muisaanwijzer Hetzelfde als hierboven
source:trunk/resources/images/statusline/heading.svg De (kompas) richting van het lijnsegment dat wordt getekend
source:trunk/resources/images/statusline/angle.svg De hoek tussen het vorige en het huidige wegsegment. Groene achtergrond als snappen aan hoeken actief is. Als draaien wordt gebruikt geeft het de draaihoek weer. Als op schaal brengen wordt gebruikt geeft het de schaalfactor weer. Een klik met rechts opent het menu Instellingen Snappen aan hoeken, zie hieronder.
source:trunk/resources/images/statusline/dist.svg In modus Bewerken: de lengte van het nieuwe wegsegment dat wordt getekend; in modus Selectie: de lengte van geselecteerde weg(en) of de afstand tussen twee geselecteerde knopen Een klik met links wijzigt het systeem van de meeteenheid (MetrischChineesImperiaalNautische mijl). Met een klik met rechts kunt u direct een meeteenheid kiezen.
source:trunk/resources/images/statusline/name.svg De naam, aantal knopen en ID van het object bij de muisaanwijzer Met een klik met rechts kunt u kiezen of de Statusbalk moet worden verborgen als het paneel voor het dialoogvenster wordt verborgen met Tab.
tekst Enige nuttige informatie over de huidige modus van werken Met een klik met rechts kunt u de weergegeven Helptekst kopiëren

Aanvullend, behalve voor "tekst", bevat het contextmenu altijd een keuzevak om te kiezen of de statusbalk moet worden verborgen als de panelen dialoogvensters worden verborgen met Tab.

Menu voor instellingen van snappen aan hoeken

Beschikbaar via menu voor met rechts klikken bij source:trunk/resources/images/statusline/angle.svg hoek wanneer source:trunk/resources/images/mapmode/node/autonode.svg modus Tekenen ingeschakeld is:

Uitgebreide voorkeuren

Met de volgende sleutels in de Uitgebreide voorkeuren kunt u de getallen in de Statusbalk aanpassen:

latlon.dms.decimal-format
past het aantal decimale plaatsen van de coördinaten aan in de indeling graden° min' sec" (Standaardwaarde: 00.000)
latlon.dm.decimal-format
past het aantal decimale plaatsen van de coördinaten aan in de indeling graden° min' (Nautisch) (Standaardwaarde: 00.0)
statusbar.decimal-format
past het aantal decimale plaatsen van kop, hoek en afstand/lengte aan (Standaardwaarde: 0.00)
statusbar.distance-threshold
bepaalt wanneer weer te geven -- in plaats van de afstand (Standaardwaarde: 0.01)

Na het wijzigen van een dergelijke sleutel dient u JOSM opnieuw te starten.


Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2021-04-13T11:47:37+02:00

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip