wiki:Nl:Help/Preferences/Advanced

dialoogvenster Voorkeuren > tab Uitgebreide voorkeuren

source:trunk/images/preferences/advanced.png

De tab Uitgebreide voorkeuren toont alle ruwe instellingen en stelt u in staat ze te manipuleren. Het is alleen zichtbaar in modus Expert.

De meeste instellingen kunnen eenvoudiger en veiliger worden aangepast via de andere tabs van dit vak in het dialoogvenster. Normaal gesproken zou u deze weergave niet hoeven te gebruiken. Doe dat dus voorzichtig. Ongeldige instellingen kunnen fouten/ en/of gegevensverlies veroorzaken. U zou instructies kunnen ontvangen om hier te bewerken om toegang te verkrijgen tot experimentele mogelijkheden. bekijk meer over de gebruikersinstellingen in het Overzicht voorkeuren.

Zoeken

Gebruik het veld Zoeken om snel toegang te krijgen tot waarden en sleutels die zijn gegroepeerd op naamruimte.

Lijstkleuren

  1. Vet op geel - waarde is tenminste één keer gewijzigd.
  2. Vet op groen - waarde werd in dit dialoogvenster gewijzigd.
  3. Normaal op groen - waarde werd nar standaard hersteld in dit dialoogvenster.

Nadat JOSM opnieuw is gestart zullen alle instellingen voor voorkeuren die gelijk zijn aan hun standaard alle markeringen verliezen.

Knoppen

Toevoegen
om sleutels toe te voegen met eenvoudige waarden en met een XML/structuur.
Bewerken
om een geselecteerd paar sleutel-waarde te bewerken.
Herstellen
stelt alle geselecteerde paren sleutel/waarde in op hun standaard waarde.
Lezen uit bestand
Importeert een JOSM aangepast configuratie XML-bestand. Dat kan aanpassingen aan voorkeuren bevatten, opdrachten om sommige bestanden of plug-ins te downloaden, en zelfs code voor JavaScript.
Nadat het importeren van het bestand voltooid is, kunt u een gedetailleerd log bekijken en de gewijzigde voorkeuren zullen worden weergegeven. U kunt deze wijzigingen verwerpen door op de knop Annuleren te drukken. Voorzichtig: U kunt bewerkingen aan bestand of plug-in niet ongedaan maken (downloaden, verwijderen, etc.), wees dus voorzichtig en open geen scripts van bronnen die u niet vertrouwd!
Exporteer geselecteerde items
Genereert automatisch een aangepast configuratie XML-bestand. Bij het lezen van dit bestand zullen de paren sleutel/waarde bestaande vervangen of worden toegepast (in het geval van eigenschappen die lijsten of kaarten bevatten). U kunt het samen gebruiken met het veld Zoeken om alle voorkeuren te zoeken die u wilt back-uppen of delen.
Meer…
start het pop-upmenu met aanvullende acties:
  • Profiel ... opslaan - slaat delen van voorkeuren op die zij gerelateerd aan sneltoetsen, kleuren, werkbalk en afbeeldingen naar een afzonderlijk aangepast configuratie XML-bestanden.
  • Profiel laden - vervang het bestaande gedeelte van de voorkeuren door het eerder opgeslagen fragment (bijvoorbeeld: herstel alle sneltoetsen naar de standaard en laadt ze dan uit het bestand). De gebruiker moet op OK drukken om de wijzigingen te bevestigen.
  • Voorkeuren herstellen - herstelt alle voorkeuren door het verwijderen van het bestand preferences.xml. Bekijk ook Voorkeuren herstellen.

Verklaring

De tabel hieronder bevat instellingen die niet toegankelijk zijn vanuit de andere tabs van het dialoogvenster Voorkeuren:

Sleutel Waarden Standaard Omschrijving
panel.buttonhiding DYNAMIC, ALWAYS_HIDDEN or ALWAYS_SHOWN DYNAMIC Bekijk JOSM interface customization
panel.minimized true of false false Bekijk JOSM interface customization
panel.docked true of false true als een venster in het zijpaneel staat of zweeft
panel.lastHeight integer mixed wordt gebruikt om de laatste hoogte van een paneel op te slaan
panel.preferredHeight integer mixed kan worden gebruikt om de hard gecodeerde hoogte van een paneel te overschrijven
widget.always-visible; true of false true als met TAB dit venster kan worden geschakeld
draw.anglesnap.* en waarschijnlijk sleutels die beginnen met color.draw.angle.snap mixed mixed zou moeten worden uitgelegd op Tekenen
edit.initial-move-threshold pixels Bekijk Selecteren
edit.initial-move-delay ms Bekijk Selecteren
message.movedManyElements true or false unset Bekijk Selecteren
draw.fullscreen true of false false Bekijk Volledig scherm
zoom.undo.delay
zoom.undo.max
Bekijk Zoom naar vorige
properties.presets.visible true Bekijk venster Tags/Leden
properties.presets.top true Bekijk venster Tags/Leden
url.openstreetmap-wiki https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ Bekijk venster Tags/Leden
selectaction.cycles.multiple.matches true of false false Bekijk Selecteren
osm.notes.daysClosed -1, 0 of positieve integer 7 Bekijk Opmerkingen
osm.notes.downloadLimit van ... tot en met 10000 1000 Bekijk Opmerkingen
latlon.dms.decimal-format
latlon.dm.decimal-format
statusbar.decimal-format
Bekijk Statusbalk
statusbar.distance-threshold Bekijk Statusbalk
simplify-way.max-error integer, meters 3 Bekijk Weg vereenvoudigen
message.way.split.segment-selection-dialog true of false false Bekijk Weg splitsen
mappaint.wireframe.use-antialiasing true of false false Bekijk weergave Draadmodel
curves.circlearc.angle-separation 20 Bekijk Cirkelboog maken
merge-nodes.mode 0 of 1 of 2 0 Bekijk Knopen samenvoegen
upload.comment.max-age integer 4*3600*1000 Bekijk Wijzigingenset
mappaint.fillalpha, mappaint.showicons and couple others Bekijk Stijlen
*.GUI.geometry; Grootte en positie van dialoogvakken
browser.windows stelt een andere externe browser in dan de standaard browser voor het openen van externe links op os Windows (gebruik het uitvoerbare bestand voor de browser)
browser.unix ["xdg-open", "#DESKTOP#", "$BROWSER", "gnome-open", "kfmclient openURL", "firefox"] stelt een andere externe browser in dan de standaard browser voor het openen van externe links op os Unix
osm-primitives.showid true of false false geeft het object-ID weer naast het object in lijsten
osm-primitives.showversion true of false false geeft de versie van het object weer naast het object in lijsten
propertiesdialog.autoresizeTagsTable true of false false Schakelt automatische breedte van de tabel voor tags in zodat de inhoud daarin past, zie #14666

panel is een afkorting voor changesetdialog, commandstack, conflict, filter, layerlist, mapstyle, notes/note_open, propertiesdialog, relationlist, selectionlist, userlist of validator
widget is een afkorting voor menu, sidetoolbar, statusbar, of toolbar

Details

De lijst van voorkeuren is als volgt opgebouwd:

  • Niet alle mogelijke beschikbare sleutels zijn in het begin vermeld.
  • Als JOSM intern de waarde van een bepaalde instelling verzoekt, onthoud het de sleutel en de standaard waarde.
  • Onthoud dat een instelling niet wordt opgeslagen in het bestand met voorkeuren, tenzij de waarde anders is dan de standaard waarde. JOSM zal echter alle sleutels en hun standaard waarden onthouden die eerder werden verzocht.
  • Dat betekent dat instellingen die zijn gerelateerd aan een download niet in de lijst zouden hoeven te staan, vóórdat u uw eerste download uitvoerde. Als u echter de sleutel al weet, kunt u die nog steeds expliciet instellen.

Last modified 2 months ago Last modified on 2019-01-14T11:49:48+01:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip