wiki:Nl:Help/Preferences/Advanced

Voorkeuren > Uitgebreide voorkeuren

source:trunk/resources/images/preferences/advanced.svg Voorkeur direct instellen. Voorzichtig gebruiken!

De tab Uitgebreide voorkeuren toont alle ruwe instellingen en stelt u in staat ze te manipuleren. Het is alleen zichtbaar in modus Expert.

De meeste instellingen kunnen eenvoudiger en veiliger worden aangepast via de andere tabs van dit vak in het dialoogvenster. Normaal gesproken zou u deze weergave niet hoeven te gebruiken. Doe dat dus voorzichtig. Ongeldige instellingen kunnen fouten/ en/of gegevensverlies veroorzaken. Sommige instellingen vereisen opnieuw starten om te kunnen werken. Anders dan met andere registraties is hier geen waarschuwing voor. U zou instructies kunnen ontvangen om hier te bewerken om toegang te verkrijgen tot experimentele mogelijkheden. bekijk meer over de gebruikersinstellingen in het Overzicht voorkeuren.

Zoeken

Gebruik het veld Zoeken om snel toegang te krijgen tot waarden en sleutels die zijn gegroepeerd op naamruimte.

Lijstkleuren

  1. Vet op geel - waarde is tenminste één keer gewijzigd.
  2. Vet op groen - waarde werd in dit dialoogvenster gewijzigd.
  3. Normaal op groen - waarde werd naar standaard hersteld in dit dialoogvenster.

Na opnieuw starten van JOSM zullen alle instellingen voor voorkeuren die gelijk zijn aan hun standaard alle kleuren in lijsten verliezen.

new screenshot

Knoppen

Toevoegen
om sleutels toe te voegen met eenvoudige waarden en met een XML/structuur.
Bewerken
om een geselecteerd paar sleutel-waarde te bewerken.
Herstellen
stelt alle gemarkeerde paren sleutel/waarde in op hun standaardwaarde.
Lezen uit bestand
Importeert een JOSM aangepast configuratie XML-bestand. Dat kan aanpassingen aan voorkeuren bevatten, opdrachten om sommige bestanden of plug-ins te downloaden, en zelfs code voor JavaScript.
Nadat het importeren van het bestand voltooid is, kunt u een gedetailleerd log bekijken en de gewijzigde voorkeuren zullen worden weergegeven. U kunt deze wijzigingen verwerpen door op de knop Annuleren te drukken. Voorzichtig: U kunt bewerkingen aan bestand of plug-in niet ongedaan maken (downloaden, verwijderen, etc.), wees dus voorzichtig en open geen scripts van bronnen die u niet vertrouwd!
Exporteer geselecteerde items
Genereert automatisch een aangepast configuratie XML-bestand. Bij het lezen van dit bestand zullen de paren sleutel/waarde bestaande vervangen of worden toegepast (in het geval van eigenschappen die lijsten of kaarten bevatten). U kunt het samen gebruiken met het veld Zoeken om alle voorkeuren te zoeken die u wilt back-uppen of delen.
Meer…
start een pop-upmenu met aanvullende acties:
  • Profiel ... opslaan - slaat delen van voorkeuren op die zijn gerelateerd aan sneltoetsen, kleuren, werkbalk en afbeeldingen naar een afzonderlijk aangepast configuratie XML-bestanden.
  • Profiel laden - vervang het bestaande gedeelte van de voorkeuren door het eerder opgeslagen fragment (bijvoorbeeld: herstel alle sneltoetsen naar de standaard en laadt ze dan uit het bestand). De gebruiker moet op OK drukken om de wijzigingen te bevestigen.
  • Voorkeuren herstellen - herstelt alle voorkeuren door het verwijderen van het bestand preferences.xml. Bekijk ook Voorkeuren herstellen.

Verklaring

De tabel hieronder bevat instellingen die niet toegankelijk zijn vanuit de andere tabs van het dialoogvenster Voorkeuren (incomplete lijst):

Sleutel Waarden Standaard Omschrijving
$panel.buttonhiding DYNAMIC, ALWAYS_HIDDEN or ALWAYS_SHOWN DYNAMIC Bekijk JOSM interface customization
$panel.minimized true of false false Bekijk JOSM interface customization
$panel.docked true of false true als een venster in het zijpaneel staat of zweeft
$panel.lastHeight integer mixed wordt gebruikt om de laatste hoogte van een paneel op te slaan
$panel.preferredHeight integer mixed kan worden gebruikt om de hard gecodeerde hoogte van een paneel te overschrijven
$dialogname.geometry x=*,y=*,width=*,height=* Grootte en positie van vakken dialoogvenster
$widget.always-visible true of false true als met TAB dit venster kan worden geschakeld
validator.*
overlapping-ways.*
mixed mixed Bekijk voorkeuren Validatie
draw.anglesnap.* en waarschijnlijk sleutels die beginnen met color.draw.angle.snap mixed mixed zou moeten worden uitgelegd op Tekenen
edit.initial-move-threshold pixels Bekijk Selecteren
edit.initial-move-delay ms Bekijk Selecteren
message.movedManyElements true of false unset Beslissing voor bericht "Niet opnieuw vragen" na verplaatsen van veel objecten.
draw.fullscreen true of false false Bekijk weergave Volledig scherm
navigation.always-visible true of false true Beheer op het scherm voor zoomen verbergen en huidige schaal en schakelvensters (en) zijn verborgen (vanaf r18755)
zoom.undo.delay
zoom.undo.max
Bekijk Zoom naar vorige
relation.editor.presets.visible? true of false true Indien ingesteld op true, geeft het de lijst met voorkeuzen weer die overeenkomen met de huidige tags in de Relatiebewerker.
properties.presets.visible true of false true Bekijk paneel Tags/Leden
properties.presets.top true of false true Bekijk paneel Tags/Leden
url.openstreetmap-wiki https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ Bekijk paneel Tags/Leden
selectaction.cycles.multiple.matches true of false false Bekijk Selecteren
osm.notes.daysClosed -1, 0 of positieve integer 7 Bekijk paneel Opmerkingen, beschikbaar in voorkeuren OSM Server
osm.notes.downloadLimit van ... tot en met 10000 1000 Bekijk paneel Opmerkingen
latlon.dms.decimal-format
latlon.dm.decimal-format
statusbar.decimal-format
Bekijk Statusbalk
statusbar.distance-threshold Bekijk Statusbalk
override.numbering.format true of false true uit-/inschakelen van overschrijven vanmaak getallen. Tot nu toe worden alleen Arabische talen en Khmer ondersteund, zie #18856. (vanaf r16111)
simplify-way.max-error integer, meters 3 Bekijk Weg vereenvoudigen
message.way.split.segment-selection-dialog true of false false Bekijk Weg splitsen
mappaint.wireframe.use-antialiasing true of false false Bekijk weergave Draadmodel, beschikbaar in de source:trunk/resources/images/layer/osmdata_small.svg voorkeuren OSM-gegevens
merge-nodes.mode 0 of 1 of 2 0 Bekijk Knopen samenvoegen
upload.comment.max-age integer 4*3600*1000 Bekijk Wijzigingenset
upload.show.review.request true of false true geeft het keuzevak "Ik wil dat iemand mijn wijzigingen nakijkt." weer in het dialoogvenster Uploaden
upload.show.automatic.source true of false true geeft het keuzevak "Automatisch bron van huidige lagen ophalen" weer in het dialoogvenster Uploaden
mappaint.fillalpha, mappaint.showicons en enkele andere Bekijk Stijlen
browser.unix ["xdg-open",
"#DESKTOP#",
"$BROWSER",
"gnome-open",
"kfmclient openURL",
"firefox"]
stelt een andere externe browser in dan de standaard browser voor het openen van externe links op os Unix
browser.windows stelt een andere externe browser in dan de standaard browser voor het openen van externe links op os Windows (gebruik het uitvoerbare bestand voor de browser)
osm-primitives.localize-name true of false false Zie voorkeuren Weergeven
osm-primitives.showcoor true of false false Zie voorkeuren Weergeven
osm-primitives.showid true of false false Zie voorkeuren Weergeven
osm-primitives.showid.new-primitives true of false false In plaats van id:0, geeft het interne negatieve ID weer voor nieuwe objecten, naast het object in lijsten
osm-primitives.showversion true of false false Zie voorkeuren Weergeven
propertiesdialog.autoresizeTagsTable true of false false Schakelt automatische breedte van de tabel voor tags in zodat de inhoud daarin past, zie #14666
zoom.scale-follow-native-resolution-at-load true of false true true betekent "Schaal volgt eigen resolutie van de laag" is ingeschakeld als de laag wordt gemaakt
properties.autocomplete-keys true of false true true betekent standaard sleutels automatisch aanvullen in dialoogvenster Tag toevoegen
properties.autocomplete-values true of false true true betekent standaard waarden automatisch aanvullen in dialoogvenster Tag toevoegen
imagery.generic.popupmenu true of false true false schakelt het contextmenu voor afbeeldingen uit in de kaartweergave
gui.start.animation true of false true false schakelt de animatie uit bij het weergeven van de pagina Opstarten
jcs.cache.use_image_resource_cache true of false false true schakelt cachen van gerenderde afbeeldingen met JCS in (vanaf r17364)
osm.download.threads integer 2 Maximum aantal parallelle downloadthreads die OSM gegevensobjecten downloaden
socket.maxredirects integer 5 Maximum aantal doorverwijzingen
socket.timeout.connect integer 15 Maximum interval om te wachten op verbinding met de server
socket.timeout.read integer 30 Maximum interval om te wachten op antwoord van de server
autosave.deletedLayersBackupCount integer 5
autosave.enabled true of false true Zie Bestand back-up
autosave.extension osm Extensie voor bestand om te gebruiken voor lagen bij automatisch opslaan
autosave.filesPerLayer integer 1 Zie Bestand back-up
autosave.index-limit integer 1000
autosave.interval integer 300 Zie Bestand back-up
autosave.notification true of false false Zie Bestand back-up
multipoly.alltags true of false false Zie source:trunk/resources/images/multipoly_create.svg Multipolygoon maken
multipoly.lineartagstokeep lijst sleutels [barrier,fence_type,source] Zie source:trunk/resources/images/multipoly_create.svg Multipolygoon maken
multipoly.movetags true of false true Zie source:trunk/resources/images/multipoly_create.svg Multipolygoon maken
multipoly.show-relation-editor true of false false Zie source:trunk/resources/images/multipoly_create.svg Multipolygoon maken

$dialogname is een afkorting voor de naam van een dialoogvenster
$panel is een afkorting voor changesetdialog, commandstack, conflict, filter, layerlist, mapstyle, notes/note_open, propertiesdialog, relationlist, selectionlist, userlist of validator
$widget is een afkorting voor menu, sidetoolbar, statusbar, of toolbar

Details

De lijst van voorkeuren is als volgt opgebouwd:

  • Niet alle mogelijke beschikbare sleutels zijn in het begin vermeld.
  • Als JOSM intern een bepaalde instelling verzoekt, onthoud het de sleutel en de standaardwaarde.
  • Een instelling wordt alleen in het bestandmet voorkeuren opgeslagen als de waarde afwijkend is van de standaardwaarde.
  • Als u echter de sleutel al weet, kunt u die nog steeds expliciet instellen.

Terug naar dialoogvenster Voorkeuren
Terug naar menu Bewerken
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 6 months ago Last modified on 2023-06-16T13:47:34+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip