wiki:Nl:Help/Preferences

Andere talen:

Overzicht Voorkeuren

De gegevens voor voorkeuren in JOSM is samengesteld uit paren naam->waarde. De namen voor de instellingen zijn over het algemeen naamruimte met door een punt . gescheiden woorden. Veel plug-ins voor JOSM slaan hun voorkeuren gegroepeerd op in een naamruimte.

U kunt een soortgelijk ruwe indruk krijgen door dit bestand te bekijken, maar het paneel voor de voorkeuren source:trunk/resources/images/preferences/advanced.svg 'Uitgebreide' voorkeuren is bedoeld om een gemakkelijker alternatief te bieden.

De meeste instellingen kunnen worden bereikt via menu's in het source:trunk/resources/images/preference.svg dialoogvenster Voorkeuren, Bekijk de pagina's voor de individuele panelen: Geluidsinstellingen, Verbindingsinstellingen, Weergaveinstellingen, Afbeeldingen, Aangepaste XML configuratiebestanden voor JOSM, Kaartinstellingen, Invoegtoepassingen, Afstandsbediening, Sneltoetsen, Werkbalk aanpassing, Validatie

Andere voorkeuren

JOSM mappen voor voorkeuren/gegevens/cache

JOSM slaat 3 soorten bestanden op in verschillende mappen:

Voorkeuren
Configuratiegegevens en instellingen, zoals authenticatie voor de server van OSM, lijst van laatst geopende bestanden, selectie van uit te breiden vensters aan de rechterkant, etc.
Gebruikersgegevens
Gebruikerspecifieke gegevensbestanden, bijvoorbeeld gegevens voor automatisch opslaan, plug-ins en genegeerde fouten van Validatie
Cache
Gedownloade bestanden vanaf het internet en voor een beperkte tijd opgeslagen om herhaald downloaden te voorkomen en snellere toegang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld tegels voor afbeeldingen en nieuws bij opstarten.

De standaard locatie van de mappen is afhankelijk van uw besturingssysteem en is vermeld op de tab Installatiedetails van het source:trunk/resources/images/logo_48x48x32.pngdialoogvenster Over in het menu Help.

Vensters

Voorkeuren en gebruikersgegevens zijn opgeslagen in

%APPDATA%\JOSM

Probeer, om deze map te lokaliseren, het venster voor Explorer te openen en plak de volgende tekst in de locatiebalk, en druk op Enter: %APPDATA%\JOSM, Op Windows Vista en later, zou het iets moeten zijn als C:\Users\<UwNaam>\AppData\Roaming\JOSM. Onthoud dat de map C:\Users\<UwNaam>\AppData standaard kan zijn verborgen.

De cache is geplaatst in

%LOCALAPPDATA%\JOSM\cache

voor Windows Vista en later.

Dit is gewoonlijk C:\Users\<UwNaam>\AppData\Local\JOSM\cache.

Op Windows XP en eerder, staat de cache in %APPDATA%\JOSM\cache.

MacOS

Op MacOS zijn de standaard locaties als volgt:

Voorkeuren
Users/<UwNaam>/Library/Preferences/JOSM
Gebruikersgegevens
Users/<UwNaam>/Library/JOSM
Cache
Users/<UwNaam>/Library/Caches/JOSM

Linux

Vanaf r11162 gebruikt JOSM de XDG Base Directory Specification voor nieuwe installaties, d.i.

Voorkeuren
$HOME/.config/JOSM
Gebruikersgegevens
$HOME/.local/share/JOSM
Cache
$HOME/.cache/JOSM

JOSM respecteert de omgevingsvariabelen $XDG_CONFIG_HOME, $XDG_DATA_HOME en $XDG_CACHE_HOME om deze locaties te wijzigen.

Vóór r11162 waren de locaties

Voorkeuren
$HOME/.josm
Gebruikersgegevens
$HOME/.josm
Cache
$HOME/.josm/cache

JOSM zal doorgaan met het gebruiken van de oude locaties, als de map $HOME/.josm bestaat. Als u een nieuwe installatie hebt, maar het oude schema prefereert, kunt u de map $HOME/.josm handmatig aanmaken.

Opmerking mbt verborgen bestanden: Bestandsnamen die beginnen met een punt zijn verborgen op Linux. Gebruik, om de inhoud van de verborgen map weer te geven, de bestandsbeheerder en voer in ~/.josm op de adresregel (indien geen adresregel zichtbaar is, probeer dan een letter in te voeren en hopelijk zal een pop-up verschijnen om het adres in te voeren). Als alternatief is het mogelijk om "weergeven verborgen" bestanden en mappen te gebruiken in bestandsbeheer, met behulp van de sneltoets voor het toetsenbord Ctrl+H.

Aanpassen (alle besturingssystemen)

Alle 3 locaties instellen

De locaties kunnen worden ingesteld met behulp van de systeemeigenschappen, gespecificeerd vanaf de opdrachtregel:

Voorkeuren
-Djosm.pref=...
Gebruikersgegevens
-Djosm.userdata=...
Cache
-Djosm.cache=...

U zou een opdracht vanaf de opdrachtregel zoals bijvoorbeeld de volgende om de cache op te slaan in D:\cache\JOSM, :

java -Djosm.cache=D:\cache\JOSM -jar josm.jar

Een algemene map instellen

Als alternatief kunnen alle 3 locaties worden verplaatst naar een algemene locatie met behulp van de systeemeigenschap -Djosm.home=.... Bijvoorbeeld met

java -Djosm.home=D:\mynJOSM -jar josm.jar

de locaties wijzigen naar

Voorkeuren
D:\mynJOSM
Gebruikersgegevens
D:\mynJOSM
Cache
D:\mynJOSM\cache

De basisnaam van de map wijzigen

In plaats van het volledige pad voor de mappen van JOSM te specificeren, kunt u de systeemeigenschap -Djosm.dir.name= gebruiken om slechts de naam van de laatste mapcomponent, die standaard JOSM is, aanpassen. Dit is speciaal nuttig om meerdere profielen op één computer te houden, die niet met elkaar botsen. Bijvoorbeeld om één profiel te hebben voor productiewerk met de stabiele geteste versie en één voor de experimentele ontwikkelversie, zou u start de ontwikkelversie als volgt kunnen starten:

java -Djosm.dir.name=JOSM-dev -jar josm-latest.jar

Op Linux zouden de mappen dan wijzigen naar

Voorkeuren
$HOME/.config/JOSM-dev
Gebruikersgegevens
$HOME/.local/share/JOSM-dev
Cache
$HOME/.cache/JOSM-dev

(Voor locaties in de stijl voorafgaande aan r11162, zal de versie met kleine letters met voorafgaande punt worden gebruikt, bijv. $HOME/.josm-dev.)

preferences.xml Schema

Zie preferences-1.0.xml. Sommige beschrijvingen zijn te vinden in Aangepaste configuratie XML-bestanden voor JOSM

Submap Automatisch opslaan

Gebruikt door functie Automatisch opslaan.

Zie ook


Terug naar dialoogvenster Voorkeuren
Terug naar Help

Last modified 19 months ago Last modified on 2020-11-02T14:11:51+01:00