wiki:Nl:Help/Action/AutoSave

Andere talen:

Automatisch opslaan

De mogelijkheid Automatisch opslaan slaat de bewerkte lagen van OSM en Opmerkingen met regelmatige tussenpozen op zodat het werk kan worden hersteld in het geval van een crash.

Herstellen van de wijzigingen

U moet eenvoudigweg JOSM opnieuw starten en het zal u de mogelijkheid geven om de herstelde bestanden te openen.

U kunt de back-upbestanden ook vinden in de map met voorkeuren van JOSM (submap autosave), waar JOSM ze opslaat.

Bekijk de pagina Help/Voorkeuren om te zien hoe u de map met voorkeuren lokaliseert.

Prompt na starten van JOSM

Gebruiker zal worden gevraagd laatste snapshot uit Automatisch opslaan te herstellen of te negeren.

Als de gebruiker wil negeren, is er geen kans om het werk opnieuw te herstellen.

V&A

  • Hoe weet het dat JOSM is gecrasht?

Het behoudt back-ups die worden verwijderd wanneer een gegevenslaag op de juiste wijze wordt afgesloten. Als back-upbestanden bij het opstarten worden gevonden neemt JOSM aan dat het is gecrasht.

Voorkeuren

Ga naar source:/trunk/images/preference.png Voorkeuren -> source:/trunk/images/preferences/map.png Kaartinstellingen -> tab "Bestand back-up".

AutoSave preferences dialog screenshot

Daar hebt u deze opties:

  • automatisch helemaal uitschakelen
  • een aangepaste waarde instellen voor de tijdsinterval in seconden (standaard is 300).
  • een aangepaste waarde instellen voor het aantal back-upbestanden per gegevenslaag (standaard is 1). Als u het verhoogd naar 2, zal JOSM niet alleen het laatste snapshot van uw wijzigingen opslaan, maar ook het voorlaatste (in het geval dat dit afwijkt van de laatste, anders zelfs een ouder snapshot, indien beschikbaar).
  • behouden van back-upbestanden bij het opslaan van gegevenslagen: JOSM kan een back-upbestand behouden bij het opslaan van gegevenslagen. Een "~" wordt toegevoegd aan de bestandsnaam en het wordt opgeslagen in dezelfde map.
  • Kies of u een kleine notificatie wilt zien bij elke opslag.

Terug naar kaartprojectie & interpretatie van gegevens
Terug naar Help

Last modified 15 months ago Last modified on 2017-11-12T12:31:00+01:00