wiki:Nl:Help/Action/AutoSave

Automatisch opslaan

De mogelijkheid Automatisch opslaan slaat de gegevens van OSM en lagen Opmerkingen met aanpassingen met regelmatige tussenpozen op zodat het werk kan worden hersteld in het geval van een crash.

Herstellen van de wijzigingen

  • Opnieuw starten van JOSM zal u aanbieden de automatisch opgeslagen bestanden te openen.
  • Back-upbestanden zijn te vinden in de map met voorkeuren van JOSM (submap autosave), waar zij worden opgeslagen.

Prompt na starten van JOSM

Bij het opstarten zal de gebruiker worden gevraagd om het laatste snapshot van automatisch opslaan te herstellen of te negeren.

  • Als Negeren wordt gekozen is er geen kans meer om te herstellen.

V&A

Hoe weet het dat JOSM is gecrasht?

  • Het behoudt back-ups die worden verwijderd wanneer een gegevenslaag op de juiste wijze wordt afgesloten. *Als back-upbestanden bij het opstarten worden gevonden neemt JOSM aan dat het is gecrasht.

Voorkeuren

De voorkeuren worden beschreven in source:trunk/resources/images/preferences/backup.svg Back-up bestand onder source:trunk/resources/images/preference.svg Voorkeuren


Terug naar Help/Preferences/Voorkeuren (en)
Terug naar Help

Last modified 4 months ago Last modified on 2023-02-01T15:27:03+01:00