wiki:Nl:Help/Action/Preferences

dialoogvenster Voorkeuren

source:trunk/resources/images/preference.svg Toetsenbord sneltoets: F12

Elketabpagina staat voor een groep instellingen. Sommige hebben meerdere tabs.

Weergeven Verschillende instellingen die de visuele weergave van het gehele programma beïnvloeden. Inclusief Weergave en vormgeving.
source:trunk/resources/images/layer/osmdata_small.svg OSM-gegevens Instellingen die het tekenen van gegevens van OSM beheren
source:trunk/resources/images/layer/gpx_small.svg GPS-punten Instellingen die het tekenen van GPS-sporen beheren
source:trunk/resources/images/preferences/color.svg Kleuren Gebruikte kleuren in dialoogvensters van programma en kaarttekenstijlen wijzigen
source:trunk/resources/images/preferences/language.svg Language De taal van JOSM wijzigen
source:trunk/resources/images/preferences/connection.svg OSM Server Verbindingsinstellingen voor de server van OSM, inclusief Authenticatie en Overpass Server.
source:trunk/resources/images/preferences/proxy.svg Proxy Configureren of een proxy moet worden gebruikt
source:trunk/resources/images/preferences/map.svg Kaartprojectie Instellingen voor projecteren van de kaart
source:trunk/resources/images/dialogs/mapstyle.svg Kaarttekenstijlen Kaarttekenstijlen
source:trunk/resources/images/dialogs/propertiesdialog.svg Vooraf ingestelde tags Vooraf ingestelde tags
source:trunk/resources/images/preferences/backup.svg Bestand back-up Configureren of back-upbestanden moeten worden gemaakt
source:trunk/resources/images/preferences/plugin.svg Plug-ins Configureer beschikbare plug-ins. Met Plug-ins en Plugin update policy
source:trunk/resources/images/preferences/toolbar.svg Werkbalk aanpassingen De elementen op de werkbalk aanpassen.
source:trunk/resources/images/preferences/audio.svg Instellingen voor audio Instellingen voor de audiospeler en audiomarkeringen en ook het menu Audio]
source:trunk/resources/images/preferences/shortcuts.svg Sneltoetsvoorkeuren Handmatig wijzigen van de sneltoetsen voor het toetsenbord
source:trunk/resources/images/preferences/validator.svg Gegevensvalidator Instelling voor de validatie en lijst met controles die worden uitgevoerd. Met Testen en Regels voor tagcontrole
source:trunk/resources/images/preferences/remotecontrol.svg Afstandsbediening Instellingen voor de mogelijkheid van de afstandsbediening
source:trunk/resources/images/preferences/imagery.svg Instellingen voor achtergrondafbeeldingen/luchtfoto's Pas de lijst aan van de bronnen voor achtergrondafbeeldingen/luchtfoto's. Met Aanbieders van afbeeldingen, Instellingen, Bladwijzers voor verschuivingen en Cache
source:trunk/resources/images/preferences/advanced.svg Uitgebreide voorkeuren Stel items van de voorkeuren direct in. Met zorg gebruiken ** (alleen in modus Expert)

Aanvullende tabs zouden kunnen worden toegevoegd overeenkomstig geïnstalleerde plug-ins.

Structuur

Registers Tabs Optiegroepen
New screenshot
weergavemodus Expert Register scrollbalk Bekijk verzoek F1

Zie ook


Terug naar menu Bewerken
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 2 years ago Last modified on 2021-10-22T17:00:35+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.