wiki:Nl:Help/Preferences/Connection

Check if anon usage is still allowed. Overpass can be added.

Voorkeuren > Verbindingsinstellingen

Downloaden en uploaden van/naar de standaard server

Dutch screenshot

De meeste gebruikers van JOSM willen geo-gegevens uitwisselen met de standaard server van OSM die wordt beheerd door de OSM-gemeenschap.

Vink het respectievelijke keuzevak aan om te downloaden vanaf en te uploaden naar de standaard server (zie schermafdruk hierboven). Dit is de standaard instelling.

Opties voor gevorderden: Downloaden en uploaden naar een aangepaste server

Sommige gebruikers van JOSM moeten de API URL van een server van OSM configureren omdat zij werken met een aangepaste server:

 • Sommige gebruikers werken met lokale installaties van de server van OSM
 • Sommige gebruikers werken met ontwikkelings- en testinstanties van de server van OSM (bijvoorbeeld met https://api06.dev.openstreetmap.org).

Dutch screenshot

Om een aangepaste URL te kunnen gebruiken:

 1. Verwijder het vinkje in het keuzevak voor de standaard API URL (zie schermafdruk boven)
 2. Voer de API URL in

Klik op Valideren om te testen of een OSM API server beschikbaar is op de opgegeven URL. Als dat zo is zal JOSM het pictogram source:trunk/resources/images/misc/green_check.svg weergeven rechts van het invoerveld voor de API URL. Indien de URL niet geldig is zal JOSM het pictogram source:trunk/resources/images/warning-small.svg weergeven.

Authenticatie

Anoniem werken of met een account van OSM

U hoeft zichzelf niet te identificeren en te authenticeren vooropgesteld dat u noch gegevens upload naar de server van OSM, noch gegevens download waarvoor u zich eerst moet authenticeren.

Indien u anoniem werkt, is het u toegestaan

 • geo-gegevens te downloaden vanaf de server van OSM en die op te slaan naar een lokaal bestand
 • publieke GPS-sporen te downloaden vanaf de server van OSM
 • geo-gegevens te laden vanaf een bestand, het bewerken en het terug op te slaan naar een bestand

U kunt echter niet

 • geo-gegevens uploaden naar de server van OSM. U kunt ook geen wijzigingensets maken, bijwerken of sluiten.
 • uw private GPS-sporen downloaden

Het wordt aanbevolen om een gebruikersaccount voor OSM te maken. Door dit formulier te gebruiken kunt u een gebruikersnaam voor OSM en een wachtwoord voor OSM kiezen die u beide hieronder zult gebruiken.

Basis authenticatie

Basis authenticatie is het basismechanisme om uzelf te authenticeren bij de server van OSM.

Hier is een schermafdruk van het paneel met voorkeuren voor de basis authenticatie:

Renewed Dutch screenshot

Basis authenticatie gebruiken

 1. Ga naar de tab Authenticatie in het venster Verbindingsinstellingen
 2. Selecteer de methode voor authenticatie Basis authenticatie
 3. Voer uw gebruikersnaam voor OSM en uw wachtwoord voor OSM in

Op OAuth gebaseerde authenticatie

OAuth is een open protocol om veilige autorisatie voor API mogelijk te maken op een eenvoudige en gestandaardiseerde methode vanaf desktop en webtoepassingen. De server van OSM ondersteunt OAuth in aanvulling op basisauthenticatie.

OAuth heeft twee belangrijke voordelen op basis authenticatie:

 1. Uw wachtwoord voor OSM hoeft niet in heldere tekst te worden opgeslagen in het voorkeurenbestand van JOSM.
 2. Uw wachtwoord voor OSM behoeft slechts eenmaal versleuteld te worden overgedragen over het internet via een veilige verbinding, in tegenstelling tot de basis authenticatie waarbij uw wachtwoord, als deel van elk verzoek dat wordt verzonden vanuit JOSM, in heldere tekst wordt overgedragen aan de server van OSM.

Informatie over het gebruik van OAuth staat hier

Indien eenmaal geïnitialiseerd wordt het Toegangstoken weergegeven met de volgende opties:

 • Deselecteer het keuzevak Opslaan naar voorkeuren indien u het Toegangstoken niet wilt opslaan in de voorkeuren van JOSM. Indien u het toegangstoken niet opslaat gaat het verloren als u JOSM afsluit. Indien u JOSM later weer opstart zult u een nieuw Toegangstoken moeten ophalen om opnieuw met op OAuth gebaseerde authenticatie te kunnen werken.
 • Klik op Test Toegangstoken om het token te testen
 • Klik op Toegangstoken accepteren om het te accepteren.
 • Selecteer het keuzevak "Uitgebreide parameters voor OAuth weergeven" om de uitgebreide parameters voor OAuth weer te geven.

Onderin staan instellingen voor nieuwe berichten van het OSM-account en Opmerkingen.

Proxy-instellingen

JOSM communiceert met de server van OSM met behulp van het Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Indien vereist kan het zijn verzoeken leiden langs een HTTP proxy of een SOCKS proxy.

 1. Ga naar de tab Proxy settings in de Verbindingsinstellingen
 2. Selecteer één van de beschikbare opties en voor aanvullende parameters in voor de configuratie
 3. Sla de voorkeuren op

Dutch window

Gebruiken van de standaard systeemproxy

Indien u altijd de proxy wilt gebruiken die is gedefinieerd als standaard proxy op uw computer moet u JOSM opstarten met een speciale opdracht. De opdrachtregel moet de parameter -Djava.net.useSystemProxies=true bevatten, bijvoorbeeld

java -Djava.net.useSystemProxies=true -jar josm.jar

Gebruiken van de handmatig geconfigureerde proxy

Indien er geen noodzaak is voor persoonlijke authenticatie voor uw proxy, onthoud dan om het NT-domein in uw gebruikersnaam op te nemen, bijv. domein\gebruikersnaam. Dit probleem vindt zijn oorsprong in de implementatie van de proxy in java.net.HttpURLConnection.

Overpass-server

Nog te schrijven.


Terug naar Voorkeuren
Terug naar Help

Last modified 9 months ago Last modified on 2020-03-10T18:43:42+01:00

Attachments (6)

Download all attachments as: .zip