wiki:Nl:Help/Menu

Hoofdmenu

Het hoofdmenu van JOSM.

New screenshot

Menunaam Sneltoets Beschrijving Bron
Bestand Alt+F Afhandeling gegevens van OSM, opmerkingen, sporen en JOSM zelf JOSM core
Bewerken Alt+E Ongedaan maken, acties voor Klembord, Samenvoegen, Zoeken, Voorkeuren JOSM core
Weergave Alt+V Uiterlijk, Zoomen, Objectinformatie JOSM core
Modus Alt+M Modus van kaart selecteren JOSM core
Gereedschappen Alt+T Toevoegen en bewerken geselecteerde objecten JOSM core
Meer gereedschappen Alt+O Geometrie-gerelateerde acties Plug-in
Gegevens Alt+D Bepaalde schema's voor taggen en externe gegevens Plug-in
Selectie Alt+N Bewerken van de selectie zelf JOSM core
Voorkeuzen Alt+P Gestructureerde en doorzoekbare lijst met voorkeuzen JOSM core
Afbeeldingen Alt+I Afhandelen van afbeeldingen voor de achtergrond en gegevens JOSM core
GPS (en) Plug-in
Vensters (en) Alt+W Afhandelen van vensters, panelen en dialoogvensters JOSM core
Audio Alt+U Playback-aansturing (te verbergen) JOSM core
Help Alt+H Zoeken menu-items, Status en probleemrapporten, Help JOSM core
  • Items zouden uitgeschakeld kunnen zijn als zij niet nodig zijn.
  • Items voor de bron "Plug-in" zijn optioneel en alleen beschikbaar indien gebruikt.
  • In aanvulling daarop kunnen plug-ins meer items aan het hoofdmenu toevoegen en zijn zijn niet beperkt tot de menu's van de plug-ins, maar kunnen ook items toevoegen aan elk bron-menu.

Terug naar Help

Last modified 2 years ago Last modified on 2021-10-15T13:00:47+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip