wiki:Nl:Help/Menu/View

menu Weergave

Standaard menuitems

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
Weergave Draadmodel Ctrl+W Schakelen tussen de standaard weergave en weergave Draadmodel
Grenzen gegevens Arceren van de achtergrond van gebieden buiten de gebieden die worden gedownload in-/uitschakelen. (Alleen in modus Expert).
source:trunk/resources/images/dialogs/mapstyle.svg Kaartekenstijlen Kaarttekenstijlen (de-)activeren
source:trunk/resources/images/dialogs/zoomin.png Inzoomen + Zoom één zoomniveau in
source:trunk/resources/images/dialogs/zoomout.png Uitzoomen - Zoom één zoomniveau uit
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/data.png Inzoomen op gegevens 1 Zoom het venster zo in dat alle gegevens het gebied van het venster vullen
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/layer.png Inzoomen op laag 2 Zoom het venster zo in dat alle gegevens op de huidige geselecteerde laag het gebied van het venster vullen
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/selection.png Inzoomen op selectie 3 Zoom het venster zo in dat alleen gegevens die momenteel geselecteerd zijn het gebied van het venster vullen
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/conflict.png Inzoomen op conflict 4 Zoom in op het eerste geselecteerde conflict
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/download.png Inzoomen op download 5
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/problem.png Inzoomen op probleem (en) 6 Zoom de weergave in op het probleem
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/previous.png Inzoomen op vorige 8 Zoom in op de vorige waarop was ingezoomd met schaal en locatie (ongedaan maken zoomen)
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/next.png Inzoomen op volgende 9 Zoom in op de volgende waarop was ingezoomd met schaal en locatie (opnieuw zoomen)
source:trunk/resources/images/viewport-follow.svg Viewport volgt live GPS Ctrl+Shift+F In-/Uitschakelen van automatisch centreren van de kaartweergave naar de laatste geplaatste knoop (Alleen in modus Expert)
weergave Volledig scherm F11 Schakelt tussen het weergavevenster en Volledig scherm
Spring naar positie Ctrl+J Opent het dialoogvenster Spring naar positie (Alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/info.png Gevorderde informatie Ctrl+I Geeft objectinformatie weer over knopen, wegen of relaties van OSM
source:trunk/resources/images/info.png Gevorderde informatie (web) Ctrl+Shift+I Geeft objectinformatie weer over knopen, wegen, relaties of opmerkingen van OSM in webbrowser
source:trunk/resources/images/dialogs/history.png Geschiedenis Ctrl+H Geeft historische informatie weer over knopen, wegen of relaties van OSM
source:trunk/resources/images/dialogs/history.png Geschiedenis (web) Ctrl+Shift+H Geeft historische informatie weer over knopen, wegen of relaties van OSM in webbrowser
hoofdwerkbalk De bovenste werkbalk tonen/verbergen
Werkbalk Bewerken Verbergen/weergeven van het linkerpaneel werkbalk Bewerken en werkbalk Schakelen van dialoogvensters
zijbalk TAB Verbergen/weergeven van het paneel Schakelvenster (aan de rechterkant)
source:trunk/resources/images/expert.png modus Expert Meer knoppen voor gevorderde gebruikers weergeven.

Aanvullende menuitems

  • Deze menuitems zijn alleen beschikbaar als de overeenkomende plug-ins zijn geïnstalleerd.
Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
Zoomen naar geselecteerde afbeelding Zoom naar de huidige geselecteerde Mapillary afbeelding
Osmarender Klikken op dit menuitem zorgt er voor dat de huidige weergegeven gegevens in het hoofdvenster netjes worden gerenderd als SVG in FireFox

Terug naar Hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 3 months ago Last modified on 2020-03-24T19:24:09+01:00