wiki:Nl:Help/Action/ObjectHistoryWeb

Beeld > Geschiedenis (web)

source:trunk/resources/images/dialogs/history.svg Toetsenbord sneltoets: Ctrl+Shift+H


Geeft historische informatie over objecten van OSM weer in uw webbrowser.


Meerdere browservensters mogen tegelijkertijd worden geopend

Voor elk geselecteerd object zal een eigen venster van de browser worden geopend.
Om niet tegelijkertijd teveel vensters voor de browser te openen, zal een waarschuwing worden weergegeven als veel objecten zijn geselecteerd. De limiet is tien.

Zie ook


Terug naar menu Beeld
Terug naar Help

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-06-29T13:03:31+02:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.