wiki:Nl:Help/Action/ZoomToConflict

Beeld > Inzoomen op conflict

source:/trunk/images/dialogs/autoscale/conflict.png toetsenbord sneltoets: 4

Dit zoomt in op het eerste geselecteerde conflict (in het dialoogvenster Conflicten). Indien geen conflict is geselecteerd zoomt dit in op alle conflicten.

Zie ook


Terug naar Menu Beeld
Terug naar Help

Last modified 7 years ago Last modified on 2011-09-17T16:32:28+02:00