wiki:Nl:Help/Concepts/Conflict

Conflict

JOSM beheert lokaal kopieën van objecten van OSM. Het laadt ze uit een bestand of downloadt ze vanaf de server van OSM en houdt die in het geheugen. Indien u objecten aanpast of objecten aan uw kaart toevoegt, werkt u met kopieën. De objecten waarnaar wordt verwezen worden nog steeds behouden op de server van waaruit andere gebruikers ze kunnen ophalen en waar andere gebruikers hun bijwerkingen naar toe kunnen sturen.

Dit betekent dat u niet de eigenaar bent van de objecten waarmee u momenteel werkt, u deelt ze nog steeds met anderen. Als u uw lokale objecten uitwisselt met de server zou uw versie kunnen botsen met de versie die iemand anders als een bijwerking heeft ingestuurd. JOSM doet zijn best om deze botsingen voor u te verbergen, maar soms kan het de verschillen tussen twee versies niet automatisch oplossen. In dat geval maakt het een conflict.

Een conflict is een verschil tussen de twee versies van een object wat JOSM niet automatisch kan oplossen.

Elke gegevenslaag onderhoudt een lijst van niet opgeloste conflicten in het source:trunk/resources/images/dialogs/conflict.svg dialoogvenster Conflict. In dit dialoogvenster kunt u een dialoogvenster voor het oplossen van een conflict openen.

Oplossen van een conflict betekent dat u voor elk verschil tussen de twee versies van het object met bepalen of u de versie van het eerste of het tweede object wilt behouden, een proces dat soms ook wordt omschreven als samenvoegen.

Conflicten bij downloaden/updaten

Als u objecten downloadt vanaf de server van OSM in een bestaande laag, zouden de objecten vanaf de kunnen "botsen" met objecten die al aanwezig zijn op de laag. vaak kan JOSM deze botsingen automatisch afhandelen, maar soms is dat niet mogelijk. Hier is een voorbeeld:

  1. U heeft een knoop gedownload met ID:1 vanaf de server waarvan de tag name is ingesteld op "Mijn naam".
  2. U bewerkt de knoop en wijzigt de naam naar "Of is het deze naam?". In de tussenliggende tijd heeft een andere gebruiker ook de knoop gedownload, de naam gewijzigd naar "Dat is de naam", en uploadt die.
  3. U selecteert het menu Bestand -> source:trunk/resources/images/updatedata.svg gegevens bijwerken. De versie van de knoop die zal worden opgehaald vanaf de server zal een tag name hebben ingesteld op "Dat is de naam" wat botst met "Of is het deze naam?", de naam die u heeft ingesteld.

JOSM kan dit niet automatisch oplossen. Het maakt een conflict. Gewoonlijk geeft JOSM een foutenbericht als volgt weer:

Conflict bij uploaden

Als u objecten uploadt naar de server van OSM, zouden zij daar kunnen "botsen" met bijwerkingen die door andere mappers zijn ingediend. Soms kan JOSM deze botsingen automatisch afhandelen. Als u, bijvoorbeeld, probeert een reeds verwijderd object te verwijderen, zal JOSM stilletjes het verwijderen overslaan en u niet vermoeien met een foutbericht. In de meeste gevallen echter kan JOSM ze niet automatisch afhandelen. Hier is een voorbeeld:

  1. U heeft een knoop gedownload met ID:1 vanaf de server waarvan de tag name is ingesteld op "Mijn naam".
  2. Een andere mapper downloadt ook de knop met ID:1, wijst die de naam "Dat is de naam" toe, en uploadt die.
  3. U wijzigt de naam naar "Of is dit de naam?" en uploadt naar de server.
  4. Op de server botst uw upload met de upload van de andere mapper.

JOSM kan dit niet automatisch oplossen. Het maakt een conflict. Gewoonlijk geeft JOSM een foutenbericht als volgt weer:

Conflicten bij samenvoegen

In JOSM kunt u de objecten van de ene gegevenslaag samenvoegen met die van ene andere gegevenslaag. Dit kan opnieuw leiden tot "botsingen" tussen verschillende versies van dezelfde objecten. Indien JOSM ze niet automatisch kan oplossen maakt het ook conflicten.

Conflicten oplossen

Elke gegevenslaag onderhoudt een lijst van conflicten die nog niet zijn opgelost. U kunt deze lijst raadplegen in het dialoogvenster Conflict. Voor elk hier vermeld conflict kunt u het source:trunk/resources/images/dialogs/conflict.svg dialoogvenster Conflict oplossen openen en het oplossen.

Oplossen van conflicten is belangrijk. U kunt bijvoorbeeld uw bijwerkingen niet uploaden naar de server van OSM, tenzij de lijst met niet opgeloste conflicten leeg is.

Technische achtergrond

Voor elke wijzigingenset die een object beïnvloedt, wijst de server een oplopend versiegetal toe aan dat object. (Dit wordt weergegeven in de geschiedenis bijv. way 1222.) JOSM onthoud de versie van de gedownloade objecten en rapporteert die terug naar de server bij het uploaden. Als de server een hoger versienummer heeft (wegens een wijziging door ene andere mapper), weigert het de geüploade wijziging. In deze situatie maakt JOSM een conflict. De versie die "mij" is genoemd in het dialoogvenster voor het oplossen van conflicten is de oude, gedownloade versie, maar waarop uw lokale aanpassingen zijn toegepast. De versie die "hun" is genoemd is de meest recente versie op de server die dan automatisch wordt gedownload vanaf de server.

Zie ook


Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2020-05-07T14:10:04+02:00