wiki:Nl:Help/Dialog/Conflict

This page needs a review as the conflict dialog changed a bit and the member tab is not documented.

Dialoogvenster Conflict

Het dialoogvenster Conflict wordt gebruikt om conflicten tussen twee versies van een object van OSM op te lossen. Afhankelijk van het type object kan het dialoogvenster verschillende tabs hebben, maar de tabs "Eigenschappen" en "Tags" zijn altijd aanwezig.

Verschillen tussen tags oplossen

Als de tags van één versie van een object afwijken van de tags van een andere versie, geeft het dialoogvenster Conflict een source:trunk/resources/images/dialogs/conflict/mergeincomplete.svg weer op de tab Tags. Klik op de tab om een dialoogvenster weer te geven voor het oplossen van de conflicten tussen tags.

Er worden drie tabellen weergegeven in dit dialoogvenster, van links naar rechts:

 • Mijn versie: geeft de tags weer van de eerste versie van het object dat deel uitmaakt van dit conflict. Dit zijn gewoonlijk de tags van de versie van het object in uw lokale gegevensset.
 • Samengevoegde versie: geeft de samengevoegde tags weer. Deze tabel is in het begin leeg. Hoe meer conflicten tussen tags u oplost, hoe meer waarden voor tags zullen worden weergegeven in deze tabel.
 • In het geval van een conflict na source:trunk/resources/images/dialogs/mergedown.svg Laag samenvoegen of source:trunk/resources/images/dialogs/mergedown.svg Selectie samenvoegen is dit de versie van het origineel.
  • In het geval van een conflict tussen de Relatiebewerker en de gegevenslaag is dit de versie van de relatiebewerker.

In het voorbeeld hieronder hebben beide versies een tag genaamd "name". De waarden in de twee versies van het object wijken echter van elkaar af en JOSM geeft daarom de rij weer met een rode achtergrond. De waarde van de eerste versie is "Secondary School", de andere versie heeft de waarde "Elementary School". U dient nu te bepalen welke van deze waarden u wilt behouden en welke u wilt verwijderen.

Klik op de waarden die u wilt behouden, in het voorbeeld bijvoorbeeld de waarden aan de linkerkant. Als u dubbelklikt op de waarden of klikt op source:trunk/resources/images/dialogs/conflict/tagkeepmine.svg, bepaalt u om de waarden te behouden en de andere waarden te verwijderen. De tabel in het midden geeft nu de te behouden waarden weer en de kleur van de achtergrond wijzigt naar groen.

Als de knop Oplossing toepassen is ingeschakeld kunt u uw beslissing toepassen. De waarden die u heeft gekozen zullen worden toegepast en het dialoogvenster zal worden gesloten.

Verschillen in de lijst met knopen/leden van twee versies van een weg/relatie oplossen

Als u het symbool source:trunk/resources/images/dialogs/conflict/mergeincomplete.svg ziet op de tab Knopen respectivelijk Leden dan moet u verschillen oplossen in de lijst met knopen van twee wegen, respectievelijk de lijst met leden van twee relaties. Er zijn drie kolommen in het respectievelijke paneel (zie schermafdruk hieronder):

 • de meest links gelegen tabel geeft de lijst met knopen/leden van de lokale versie van het object weer
 • de meest rechts gelegen tabel geeft de lijst met knopen/leden van de versie op de server van het object weer
 • de tabel in het midden geeft de lijst met knopen/leden van de samengevoegde wegen weer

In het begin is de middelste tabel leeg. U zou nu moeten beslissen welke knopen u wilt behouden uit de lokale gegevensset (de meest links gelegen tabel) en welke van de gegevensset van de server (de meest rechts gelegen tabel).

De standaard werkstroom

De standaard werkstroom om conflicten in de lijst met knopen van twee objectversies op te lossen bestaat uit drie stappen:

 1. Selecteer knopen uit een van beide versies van de objecten en sorteer de resulterende lijst met knopen indien nodig
 2. Bevries de resulterende samengevoegde lijst met knopen door te klikken op de knop No image "button-freeze.png" attached to Nl:Help/Dialog/Conflict. Wanneer u de samengevoegde lijst met knopen bevriest vertelt u JOSM dat alle conflicten in de lijst met knopen zijn opgelost.
 3. Pas de oplossing toe

Een eenvoudige werkstroom: De lijst met knopen van de versie van het object uit uw lokale gegevensset behouden

Het volgende voorbeeld geeft de werkstroom weer wanneer u beslist om alle knopen te behouden in dezelfde volgorde van de lokale versie van het object.
(Voorbeeld is gedateerd (nieuwe knoppen), maar werkt nog steeds.)

Selecteer eerst alle elementen in de meest links gelegen tabel (ofwel met behulp van de muis of door op Ctrl+A in de tabel te drukken) (zie volgende schermafdruk):

Klik dan op source:trunk/resources/images/dialogs/conflict/copystartleft.svg om de geselecteerde knopen naar de middelste tabel met de samengevoegde knopen te kopiëren:

Klik tenslotte op om de resulterende samengevoegde lijst met knopen te bevriezen:

Het symbool op de tab Knopen schakelt nu naar source:trunk/resources/images/misc/green_check.svg en kunt u de beslissingen voor het samenvoegen toepassen.

Ondersteuning voor het vergelijken van lijsten met knopen

Het kan moeilijk zijn om de verschillen te vinden tussen de lijsten met knopen/leden van twee versies van het object, in het bijzonder voor wegen/relaties met veel knopen/leden.

Het dialoogvenster Conflict ondersteunt u bij het zoeken naar de verschillen. Het kan twee van de weergegeven lijsten ("mijn" lijst, de samengevoegde lijst, en "hun" lijst) vergelijken en het kan de verschillen daartussen met specifieke achtergrondkleuren renderen.

Uit het volgende combinatievak kunt u selecteren welke paren lijsten moeten worden vergeleken:

 • Mijn met hun: vergelijkt de meest links gelegen tabel met de meest rechts gelegen tabel in het dialoogvenster Conflict
 • Mijn met samengevoegde: vergelijkt de meest links gelegen tabel met de middelste tabel in het dialoogvenster Conflict
 • Hun met samengevoegde: vergelijkt de middelste tabel met de meest rechts gelegen tabel in het dialoogvenster Conflict

Afhankelijk van de positie van een knoop in de lijst worden verschillende achtergronden gebruikt:

 • - de/het knoop/lid staat alleen in deze lijst. Hij is niet aanwezig in de andere lijst.
 • - de/het knoop/lid staat in beide lijsten, maar staat op verschillende posities
 • Witte achtergrond betekent dat een knoop/lid in beide lijsten op dezelfde positie staat.

Hints

 • Zorg er voor dat u niet bewerkt buiten het gebied dat u heeft gedownload om het probleem van conflicten te verkleinen
 • Los conflicten op door het paneel 'Conflict' te openen, selecteer één van de vermelde conflicten en kies voor het accepteren van ofwel 'hun' of 'mijn'.

Terug naar dialoogvenster Lijst Conflicten
Terug naar Conflict
Terug naar Help

Last modified 10 months ago Last modified on 2023-02-01T15:34:09+01:00