wiki:Nl:Help/Dialog/RelationEditor

Relatiebewerker

Relatiebewerker behandelt de leden en tags van exact één relatie.

Verwar het niet met het venster Relaties. Dat paneel van de zijbalk vermeld alle relaties.

Het lay-out van het venster

Knoppen bovenin:

Pictogram Beschrijving
source:trunk/resources/images/dialogs/refresh.png Relatie uit gegevenslaag vernieuwen (zie hieronder voor meer uitleg)
source:trunk/resources/images/save.png De huidige wijzigingen in de relatiebewerker toepassen op de gegevens (zie hieronder voor meer uitleg)
source:trunk/resources/images/dialogs/select.png Selecteer de relatie uit het venster Relatiebewerker
source:trunk/resources/images/duplicate.png Klonen, bijv, een kopie maken van een relatie en die openen in een ander venster van Relatiebewerker
source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg De huidige bewerkte relatie verwijderen

tab Tags en leden

De tab Leden en Tags heeft een bovengedeelte waar tags voor de relatie zelf kunnen worden ingevoerd.

Het onderste gedeelte heeft twee afzonderlijke lijsten. Aan de linkerzijde wordt de lijst met leden van de relatie weergegeven. De lijst aan de rechterzijde geeft de huidige selectie van kaartobjecten weer.

relation editor screenshot

Tags van de relatie (bovenste helft)

Boven in het bovengedeelte staan links naar voorkeuzen die overeenkomen met de huidige tags van de relatie en daaronder de tags in een tabel.

Voorkeuzen die overeenkomen met een relatie kunnen hier geopend worden (zij zijn meer suggestief dan in het paneel Tags). Klik op de respectievelijke link om de volledige voorkeuze te openen, zoals gewoonlijk.

relation editor screenshot

De drie knoppen aan de linkerzijde zijn:

Pictogram Beschrijving
source:trunk/resources/images/dialogs/add.png Een nieuwe tag toevoegen
source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg De huidige geselecteerde vakken van de tabel met tags verwijderen
source:trunk/resources/images/pastetags.png Tags vanuit de buffer plakken

Opmerking: Over het algemeen is het eenvoudiger tags aan te passen binnen het paneel Tags/Leden.

In het onderste linker gedeelte staat de tabel met leden van de relatie.

Tabel

De tabel geeft voor elk lid weer:

Titel Beschrijving
Rol zijn rol
Verwijst naar het type object als pictogram plus enkele identificaties als naam, ref of eenvoduigwge het ID van het object ; Dubbelklikken op een regel met volledige relatie zal deze Relatiebewerker opnenen voor de bevraagde relatie
aan de rechterkant informatie over verbindingen van naburige wegen, nuttig voor controles op consistentie zoals de controle of de leden van een multipolygoon gesloten wegen vormen of dat een route een volledige lijn is zonder in het midden enkele wegen te missen.
Contextmenu in tabel

Gat wordt aangeduid als rode stip.

 • Zoom naar - zal zoomen naar het bovenste element van de momenteel geselecteerde leden
 • Zoom naar gat (alleen uit te voeren als een gat geselecteerd is) - zal zoomen naar het gat
 • Selecteer vorige gat
 • Selecteer volgende gat
Momenteel geselecteerde leden

Selecteren van leden in de tabel werkt zoals gewoonlijk: houd Ctrl ingedrukt om meerder items te selecteren. Klik met links op het item om het item toe te voegen/te verwijderen uit de selectie.

Aan de rechterkant kunt u een voorbeeld zien waarin alleen weg "K 8830" was geselecteerd.

Knoppen

De knoppen links bieden de volgende acties indien van toepassing:

Pictogram Beschrijving
source:trunk/resources/images/dialogs/moveup.png De momenteel geselecteerde leden naar boven verplaatsen (Alt+up)
source:trunk/resources/images/dialogs/movedown.png De momenteel geselecteerde leden naar beneden verplaatsen (Alt+down)
source:trunk/resources/images/dialogs/edit.png Aanvullende relatiebewerkers openen voor de momenteel geselecteerde leden van het type object: relatie
source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg De momenteel geselecteerde leden uit de relatie verwijderen (Alt+Delete)
source:trunk/resources/images/dialogs/sort.png De momenteel geselecteerde leden sorteren (Alt+End)
source:trunk/resources/images/dialogs/sort_below.png De momenteel geselecteerde leden sorteren en alle leden daaronder (alleen modus Expert)
source:trunk/resources/images/dialogs/reverse.png De volgorde van de momenteel geselecteerde leden omdraaien
source:trunk/resources/images/dialogs/relation/downloadincomplete.png Alle niet volledige leden downloaden (Alt+Home)
source:trunk/resources/images/dialogs/relation/downloadincompleteselected.png Geselecteerde niet volledige leden downloaden

Tekstveld onder de tabel wordt gebruikt om de rol in te stellen voor momenteel geselecteerde leden

Selectielijst (onderste helft rechts)

In het onderste rechter gedeelte staat de selectielijst waar de momenteel geselecteerde objecten in de huidige gegevensset worden weergegeven. De lijst is in de basis een spiegel van de Selectielijst. Objecten met een gele achtergrondkleur zijn al lid van de relatie.

De knoppen bieden de volgende acties:

Pictogram Beschrijving
source:trunk/resources/images/dialogs/conflict/copystartright.svg Alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toevoegen vóór het eerste lid
source:trunk/resources/images/dialogs/conflict/copybeforecurrentright.svg Alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toevoegen vóór het eerste geselecteerde lid
source:trunk/resources/images/dialogs/conflict/copyaftercurrentright.svg Alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toevoegen na het laatste geselecteerde lid
source:trunk/resources/images/dialogs/conflict/copyendright.svg Alle geselecteerde objecten in de huidige gegevensset toevoegen na het laatste lid
source:trunk/resources/images/dialogs/relation/selectmembers.svg Leden van de relatie in de ledenlijst die verwijzen naar objecten in de huidige selectie selecteren
source:trunk/resources/images/dialogs/relation/selectprimitives.svg Objecten in de huidige gegevensset voor de momenteel geselecteerde leden van de relatie in de ledenlijst selecteren
source:trunk/resources/images/dialogs/relation/deletemembers.svg Alle leden die verwijzen naar één van de geselecteerde objecten in de huidige gegevensset verwijderen

tab Ouder-relaties

Knop Herladen - zal alle ouder-relaties ophalen vanaf de API (lijst met ouder--relaties zal leeg zijn als er geen ouder-relaties zijn).

Dubbelklik op een ouder-relatie zal Relatiebewerker openen met die respectievelijke relatie.

Opmerking: slechts één ouder-relatie wordt weergegeven voor http://www.openstreetmap.org/relation/51560:

tab Kind-relaties

Dit paneel geeft recursief alle kindrelaties weer, bijv. voor een netwerk al zijn hoofdroute en route-relaties. Incomplete relaties worden gedownload bij het uitbreiden of dubbelklikken van de boomknoop. Een separate relatiebewerker wordt geopend bij dubbelklikken op een van de kindrelaties.

Ondersteuning voor slepen en neerzetten

De Relatiebewerker heeft een uitgebreide ondersteuning voor slepen en neerzetten. U kunt de volgende acties uitvoeren:

 • de leden in de ledenlijst opnieuw sorteren
 • een object uit het Selectielijst verplaatsen naar de ledenlijst in de relatiebewerker (met automatisch voorstel voor de rol)
 • een object uit de ledenlijst van de ene instantie van de relatiebewerker verplaatsen naar een andere instantie van de relatiebewerker
 • een object uit de ledenlijst van de ene instantie van de relatiebewerker verplaatsen naar een andere instantie van de relatiebewerker vanuit een andere laag*
 • een object uit de ledenlijst van de ene instantie van de relatiebewerker verplaatsen naar een andere instantie van de relatiebewerker vanuit een andere instantie van JOSM*
 • een object uit de ledenlijst van de relatiebewerker verplaatsen of vanuit het dialoogvenster Selectielijst naar een externe tekstbewerker

* verschaft de objecten die deel uitmaken van de gegevensset

Fout- en waarschuwingsberichten

Conflict in gegevens bij opslaan of toepassen van een

Een relatie kan momenteel worden bewerkt in de Relatiebewerker en buiten de Relatiebewerker. Terwijl de Relatiebewerker voor een relatie is geopend, zou u bijvoorbeeld een weg kunnen splitsen waar de relatie naar verwijst. In dat geval wordt de relatie aangepast maar de wijzigingen ten gevolge van het splitsen van de weg worden niet onmiddellijk zichtbaar in de Relatiebewerker. U dient te klikken op de knop source:trunk/resources/images/dialogs/refresh.png Vernieuwen om de gegevens in de Relatiebewerker bij te werken. Los daarvan onthoudt JOSM ze en indien u de Relatiebewerker sluit of wijzigingen toepast, zonder daarvoor op de knop Vernieuwen te drukken, wordt het volgende waarschuwingsbericht weergegeven:

Het geeft aan dat JOSM zich bewust is van twee niet overeenkomende versies van deze relatie. Omdat JOSM de verschillen tussen deze twee versies niet automatisch kan oplossen, stelt het voor om een conflict te maken dat u later kunt oplossen met behulp van het venster Conflict.

Een soortgelijke waarschuwing is de volgende:

Die verschijnt wanneer u wijzigingen heeft aangebracht in de relatie en in de gegevenslaag en dan klikt op de knop Vernieuwen.

De werkstroom zou dus altijd als volgt moeten zijn (indien u de wijzigingen in zowel de relatiebewerker en de gegevenslaag tegelijkertijd wilt uitvoeren, d.i. terwijl de Relatiebewerker geopend blijft):

 • Na het maken van de wijzigingen in de relatiebewerker en vóór het maken van wijzigingen in de gegevenslaag, druk op knop source:trunk/resources/images/save.png Toepassen.
 • Na het maken van de wijzigingen in de gegevenslaag en vóór het maken van wijzigingen in de relatiebewerker, druk op de knop source:trunk/resources/images/dialogs/refresh.png Vernieuwen.

Anders zult u bovenstaande waarschuwingen zien en eindigen met een conflict.

Niet opgeslagen wijzigingen

De volgende waarschuwing verschijnt wanneer u wijzigingen maakt in de relatiebewerker en niet op de knoppen Toepassen of OK drukt, maar op de knop Annuleren, het kruisje of op Escape om de Relatiebewerker te sluiten. unsaved changes warning

Als u zoekt naar een volledige lijst van relaties geladen in uw JOSM, bekijk dan het venster Relatielijst

Zie ook

 • source:trunk/resources/images/dialogs/relationlist.png Lijst met relaties - alle geladen relaties worden hier vermeld
 • Object- gedetailleerde uitleg over wat relatie is
 • Relaties - stappen hoe ouder-relaties te maken, ouder/kind-relaties te bewerken enzovoort
 • Conflict - uitleg over conflicten

Relaties kunnen ook worden bewerkt met behulp van het eenvoudige contextmenu in het paneel Tags/Leden Enkele van de plug-ins kunnen het bewerken van relaties vereenvoudigen, namelijk Beperkingen afslaan of turnlanes


Terug naar Help

Last modified 3 months ago Last modified on 2020-03-24T16:09:13+01:00