wiki:Nl:Help/Plugin/TurnRestrictions

Andere talen:

Plug-in -> Beperking afslaan

/pluginicon/turnrestrictions.jar/images/preferences/turnrestrictions.png

Introductie

In OpenStreetMap beperkt een beperking afslaan de opties voor navigatie. Het geeft de beperking weer dat iemand niet kan navigeren vanaf een weg naar een andere weg. Bijvoorbeeld: de hieronder weergegeven beperking afslaan verbiedt om rechtdoor te gaan. Voertuigen moeten linksaf slaan op de kruising waar de twee wegen elkaar kruisen (de zogenaamde via-knoop). Beperkingen afslaan zijn belangrijk voor routerings- en navigatiesoftware die zijn gebaseerd op gegevens van OSM.

De plug-in turnrestrictions ondersteunt het bewerken van beperkingen Afslaan. Hij bestaat uit twee belangrijke componenten:

 1. dialoogvenster Beperkingen afslaan - het dialoogvenster Beperkingen afslaan wordt weergegeven in het gedeelte van de schakelvensters aan de rechterkant. Het geeft de lijst met Beperkingen afslaan weer in de huidige gegevensset en staat het maken en verwijderen van beperkingen afslaan toe, of het starten van de Bewerker Beperking afslaan om een Beperking afslaan te bewerken.
 1. Bewerker Beperking afslaan - de Bewerker Beperking afslaan is een bewerker met als speciaal doel de beperkingen afslaan.

Model voor taggen

Beperking afslaan is een mogelijkheid die wordt beschreven op de wiki van OSM.

Technisch is een Beperking afslaan een relatie in OSM. Een Beperking afslaan

 • moet een lid van een relatie hebben met de rol from verwijzend naar een weg. We noemen deze weg de from-weg.
 • moet een lid van een relatie hebben met de rol to verwijzend naar een weg. We noemen deze weg de to-weg.
 • moet ten minste een lid van de relatie hebben met de rol via verwijzend naar een knoop of weg. We noemen deze objecten via-object.

Gevallen van gebruik

Een Beperking afslaan maken

Er zijn verschillende mogelijkheden om een nieuwe Beperking afslaan te maken. Als eerste kunt u de Bewerker Beperking afslaan starten voor een nieuwe Beperking afslaan uit het dialoogvenster Beperkingen afslaan:

 1. Klik op source:trunk/resources/images/new.svg in het dialoogvenster Beperkingen afslaan. Selecteer, als alternatief source:trunk/resources/images/new.svgNieuw uit het pop-upmenu.

Als alternatief kunt u een nieuwe bewerker starten met een sneltoets voor het toetsenbord:

 1. Druk op de sneltoets voor het maken of bewerken van een Beperking afslaan. Op de meeste platforms is de sneltoets Ctrl+Shift+T.
 2. Als objecten in de huidige selectie van JOSM al deel uitmaken van een Beperking afslaan, komt het volgende venster tevoorschijn.


Klik eenvoudigweg op source:trunk/resources/images/new.svg Een nieuwe Beperking afslaan maken om de bewerker Beperking afslaan te starten voor een nieuwe Beperking afslaan. Druk, als alternatief, op de toets N of op Enter.

In beide gevallen initialiseert de plug-in turnrestrictions de nieuwe Beperking afslaan met objecten uit de huidige selectie van JOSM:

 1. De eerste geselecteerde weg in de selectie van JOSM wordt de from-weg.
 2. De laatst geselecteerde weg in de selectie van JOSM wordt de to-weg.
 3. Als de from- en to-weg een gemeenschappelijke knoop hebben, wordt die knoop een via-object.

Een snelle manier om dus een beperking afslaan te maken is

 1. Selecteer de from- en to-weg in JOSM
 2. Druk op Ctrl+Shift+T
 3. Kies het type Beperking afslaan en sla die op.

Een Beperking afslaan bewerken

Er zijn verscheidene manieren om een Bewerker Beperking afslaan te starten om een Beperking afslaan te bewerken. Ten eerste kunt u de Bewerker Beperking afslaan starten voor een bestaande Beperking afslaan uit het dialoogvenster Beperkingen afslaan:

 1. Selecteer een Beperking afslaan in het dialoogvenster Beperkingen afslaan
 2. Klik op source:trunk/resources/images/dialogs/edit.svg. Als alternatief, selecteer source:trunk/resources/images/dialogs/edit.svgBewerken uit het pop-upmenu.

Ten tweede kunt u een nieuwe bewerker starten met een sneltoets:

 1. Druk op de sneltoets voor het maken of bewerken van een Beperking afslaan. Op de meeste platforms is de sneltoets Ctrl+Shift+T.
 2. Als objecten in de huidige selectie van JOSM al deel uitmaken van een Beperking afslaan, komt het volgende venster tevoorschijn.


Dubbelklik eenvoudigweg op de beperking afslaan die u wilt bewerken. Als alternatief kunt u, voor de eerste 9 Beperkingen afslaan die worden weergegeven in het pop-upvenster, de sneltoetsen 1 tot en met 9 gebruiken om de Bewerker Beperking afslaan te starten. In het voorbeeld hierboven, zou u op 1 drukken om het bewerken te starten.

Een snelle manier om dus een beperking afslaan te maken is

 1. Selecteer de from- of to-weg in JOSM
 2. Druk op Ctrl+Shift+T
 3. Typ 1 om de bewerker beperking afslaan te starten

Een Beperking afslaan verwijderen

Er zijn verscheidene manieren mogelijk om een beperking afslaan te verwijderen. Als eerste kunt u die verwijderen in het dialoogvenster Beperkingen afslaan:

 1. Selecteer een Beperking afslaan in het dialoogvenster Beperkingen afslaan
 2. Druk op DEL of klik op source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg. Selecteer, als alternatief, source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svgVerwijderen uit het pop-upmenu.

Als alternatief, kunt u een Bewerker Beperking afslaan starten en klikken op source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg in de werkbalk daarvan.

Dialoogvenster Beperkingen afslaan

Het dialoogvenster Beperkingen afslaan helpt u bij te houden welke beperkingen afslaan aanwezig zijn op de huidige bewerkingslaag.

Hier is een schermafdruk van het schakelvenster en het pop-upmenu ervan:
Dutch screenshot

Als u het keuzevak Neemt alleen deel in selectie selecteert geeft het dialoogvenster alleen beperkingen afslaan weer waarin objecten uit de huidige selectie deelnemen. Als het keuzevak niet is geselecteerd, dan worden alle beperkingen afslaan op de huidige bewerkingslaag weergegeven.

U kunt enkele opdrachten toepassen op de Beperkingen afslaan die worden weergegeven in dit dialoogvenster.

Maak een nieuwe Beperking afslaanKlik op source:trunk/resources/images/new.svg of selecteer source:trunk/resources/images/new.svgNieuw uit het pop-upmenu
Bewerk een Beperking afslaanSelecteer de Beperking afslaan en klik op source:trunk/resources/images/dialogs/edit.svg of selecteer source:trunk/resources/images/dialogs/edit.svgBewerken uit het pop-upmenu
Verwijder een Beperking afslaanSelecteer één of meer Beperkingen afslaan, druk op DEL, of klik op source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg of selecteer source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svgVerwijderen uit het pop-upmenu.
Selecteer de Beperking afslaanSelecteer, om de beperking afslaan en de leden daarvan op de huidige bewerkingslaag te selecteren, eerst de Beperking afslaan in de lijst en selecteer dan source:trunk/resources/images/selectall.svgIn huidige gegevenslaag selecteren uit het pop-upmenu.
Zoom naar de Beperking afslaanSelecteer de Beperking afslaan in de lijst en selecteer dan source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/selection.svgInzoomen op uit het pop-upmenu.

Bewerker Beperking afslaan

De Bewerker Beperking afslaan stelt u in staat Beperkingen afslaan te maken en te bewerken. Het verschaft twee interfaces voor de gebruiker:

 • Basis. Dit is een gebruikersinterface met als speciaal doel het bewerken van de eigenschappen van een Beperking afslaan.
 • Geavanceerd. Dit is een algemene gebruikersinterface voor het bewerken van de elementen van ruwe gegevens van de relatie van OSM die een beperking afslaan weergeeft.

U kunt beide gebruikersinterfaces gebruiken. Ongeacht of u Basis of de Geavanceerd gebruikt, zou u er voor moeten zorgen dat de resulterende Beperking afslaan geldig is. De Bewerker Beperking afslaan controleert de Beperking afslaan en geeft foutberichten en waarschuwingen weer in een derde gebruikersinterface, d.i. de lijst met problemen.

Basis

Basis stelt u in staat de from-weg en de to-weg in te stellen, alsmede uitzonderingen op de Beperking afslaan voor een selectie van typen voertuigen.

Instellen van de from-weg

 1. Selecteer een weg in de huidige bewerkingslaag
 2. Sleep die uit de lijst met geselecteerde objecten (links in de bewerker) op het invoerveld From:

Als alternatief kunt u

 1. Een weg selecteren op de huidige bewerkingslaag
 2. Die kopiëren (met behulp van Ctrl+C of source:trunk/resources/images/copy.svgKopiëren in het pop-upmenu) in de lijst met geselecteerde objecten aan de rechterkant van de Bewerker Beperking afslaan
 3. Klik op het veld From: en plak de gekopieerde weg (met behulp van Ctrl+V of source:trunk/resources/images/paste.svgPlakken uit het pop-upmenu)

Dutch screenshot

In de standaard configuratie worden via-objecten niet weergegeven in Basis. U zult moeten overschakelen naar Geavanceerd om die te kunnen bewerken. In de voorkeuren voor de plug-in turnrestrictions kunt u echter de standaard configuratie wijzigen. Start het dialoogvenster Voorkeuren en schakel weergeven/bewerken van '''via'''-objecten in Basis in.

De volgende schermafdruk geeft de bewerker Basis weer die is geconfigureerd om ook via-objecten weer te geven/te bewerken.

Dutch screenshot

Geavanceerd

Geavanceerd stelt u in staat de ruwe gegevens van OSM te bewerken, d.i. de tags en de leden van de relatie die de Beperking afslaan vertegenwoordigt.

De tags bewerken

In de bovenste helft van Geavanceerd kunt u de tags bewerken van de Beperking afslaan. U kunt tags met willekeurige sleutels en waarden toevoegen, maar onthoud dat sommige tags een speciale betekenis hebben in Beperking afslaan:

 • type=restriction - dit is een verplichte tag voor een Beperking afslaan.
 • restriction=... - de waarde van deze tag zou één van de ondersteunde types voor Beperking afslaan moeten zijn. In plaats van de ruwe waarde van de tag te bewerken kunt u ook een type beperking kiezen uit het keuzevak in Basis.
 • exception=... - de waarde van deze tag zou een set moeten zijn van supported type voertuigen. In plaats van het bewerken van de ruwe waarde van de tag zou u ook de respectievelijke types voertuigen kunnen selecteren in Basis.
 • day_on=..., day_off=..., hour_on=... en hour_off=... kunnen worden gebruikt om te specificeren wanneer een beperking afslaan feitelijk van kracht is, bekijk de wiki van OSM voor meer informatie.

De leden bewerken

In de onderste helft van Geavanceerd kunt u de leden van de relatie van de beperking afslaan bewerken.

In aanvulling op de from-weg en de to-weg, die u ook kunt bewerken in Basis, kunt u ook via-object invoeren en een knoop met een rol location_hint (bekijk de wiki van OSM).

Eenvoudigweg sleep en zet neer of kopieer/plak objecten om leden toe te voegen uit de weergave van de selectie van JOSM naar rechts, naar de lijst met leden van de relatie.

U kunt de leden van de relatie opnieuw sorteren:

 1. Selecteer één of meer leden
 2. Druk op Alt-Up om ze één positie naar boven te brengen. Als alternatief zou u kunnen selecteren Omhoog verplaatsen uit het pop-upmenu.

Druk op Alt-Down om ze één positie naar beneden te brengen. Als alternatief zou u kunnen selecteren Omlaag verplaatsen uit het pop-upmenu.

De rol van een lid van de relatie bewerken

 1. Dubbelklik op de tabelcel met de rol
 2. Bewerk de rol en druk op ENTER

Fouten en waarschuwingen oplossen

Dutch screenshot

Voorkeuren

Het paneel Voorkeuren voor de plug-in turnrestrictions openen:

 1. Klik op source:trunk/resources/images/preference.svg in de werkbalk van JOSM of druk op F10.
 2. Klik op source:applications/editors/josm/plugins/turnrestrictions/images/preferences/turnrestrictions.png in OpenStreetMap Trac om het paneel Voorkeuren voor de plug-in turnrestrictions weer te geven

Dutch screenshot

Set pictogrammen kiezen voor verkeersborden

De plug-in turnrestrictions gebruikt één van de twee sets voor het type Beperking afslaan. In het paneel met Voorkeuren kunt u configureren welke set met pictogrammen zou moeten worden gebruikt, zie schermafdruk hierboven.

Schakelen van bewerken van via-objecten in Basis

De meeste in OSM ingevoerde Beperkingen afslaan hebben een eenvoudige structuur. Zij beperken de navigatie vanuit de ene weg naar een andere waar de twee wegen exact één knoop gemeen hebben. Deze knoop wordt het enige via-object in de Beperking afslaan. In de meeste gevallen is het niet nodig om die weer te geven en/of te bewerken in Basis. Daarom, om eenvoudige dingen eenvoudig te houden, geeft de standaard configuratie niet de via-objecten weer Basis.

U kunt echter de standaard instelling overschrijven. Als u het respectievelijke keuzevak selecteert in de voorkeuren (zie schermafdruk hierboven) wordt de lijst met via-objecten ook weergegeven in Basis.

Sneltoets configureren voor maken/bewerken van een Beperking afslaan

In het dialoogvenster Voorkeuren kunt u ook de sneltoets configureren om een Beperking afslaan te maken/te bewerken. De standaard sneltoets is Ctrl+Shift+T maar u kunt die wijzigen naar elke sneltoets die u wilt.

Wees echter voorzichtig om niet reeds gedefinieerde sneltoetsen te overschrijven. Ctrl+S is bijvoorbeeld de gedefinieerde sneltoets voor Opslaan. Als u de sneltoets voor Beperking afslaan instelt op Ctrl+S, dan zal het drukken op Ctrl+S de huidige laag niet meer opslaan. In plaats daarvan wordt de Bewerker Beperking afslaan gestart.

Zie ook


Terug naar Plug-in Help
Terug naar Help

Last modified 12 months ago Last modified on 2020-03-10T18:43:38+01:00

Attachments (6)

Download all attachments as: .zip