wiki:Nl:Help/Action/MergeLayer

Bewerken > Samenvoegen

source:trunk/resources/images/dialogs/mergedown.svg Toetsenbord sneltoets: Ctrl+M

Voegt de inhoud van de huidige actieve laag in op een andere laag van hetzelfde type.
Indien aangeroepen vanuit het source:trunk/resources/images/dialogs/layerlist.svg paneel Lagenlijst zal de geselecteerde laag worden samengevoegd in plaats van de huidige actieve.

Een dialoogvenster zal openen om een laag van hetzelfde type te kiezen om mee samen te voegen.

Is alleen van toepassing op lagen voor OSM-gegevens, GPX-lagen, markerings- en lagen met geo-afbeeldingen.

Zie ook


Terug naar contextmenu OSM gegevenslaag
Terug naar menu Bewerken
Terug naar Help

Last modified 12 months ago Last modified on 2020-05-01T16:34:20+02:00