wiki:Nl:Help/Action/MergeLayer

Bewerken > Samenvoegen

source:trunk/images/dialogs/mergedown.png Toetsenbord sneltoets: Ctrl+M

Voegt de inhoud van de huidige actieve laag in op een andere laag van hetzelfde type.
Indien aangeroepen vanuit het source:trunk/images/dialogs/layerlist.png dialoogvenster Lagenlijst zal de geselecteerde laag worden samengevoegd in plaats van de huidige actieve.

Een dialoogvenster zal openen om een laag van hetzelfde type te kiezen om mee samen te voegen.

Is alleen van toepassing op lagen voor OSM-gegevens, GPX-lagen, markerings- en lagen met geo-afbeeldingen.

Zie ook

source:trunk/images/dialogs/mergedown.png Selectie samenvoegen
source:trunk/images/dialogs/duplicatelayer.png Dupliceren


Terug naar menu Bewerken
Terug naar Dialoogvensters schakelen
Terug naar Help

Last modified 13 months ago Last modified on 2018-02-24T14:46:41+01:00