wiki:Uk:Help/Action/MergeLayer

Правити > Об’єднати шари

source:trunk/resources/images/dialogs/mergedown.svg Клавішна комбінація: Ctrl+M

Об’єднує дані з поточного шару з даними іншого шару також самого типу.
Якщо команда об’єднання шарів запускається із source:trunk/resources/images/dialogs/layerlist.svg [Dialog/LayerList Панелі переліку шарів], буде проведене злиття виділеного шару замість активного у поточний момент.

Буде показано діалог для вибору шару такого ж типу для злиття з ним.

Застосоувується тілтки для шарів даних OSM та шарів з даними GPX.

Дивись також

source:trunk/resources/images/dialogs/mergedown.svg Об’єднати виділене


Назад до Меню Правка
Назад до Панелі діалогів
Назад до основної сторінки Довідки

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:47:24+01:00