wiki:Nl:Help/Menu/Marker

Contextmenu > Markeringslaag

source:trunk/images/dialogs/showhide.png Tonen/Verbergen
source:trunk/images/dialogs/showhide.png Tekst/Pictogrammen weergeven/verbergen
source:trunk/images/dialogs/delete.svg Verwijderen
source:trunk/images/dialogs/mergedown.png Samenvoegen
source:trunk/images/colorchooser.png Kleur aanpassen
source:/trunk/images/audio-sync.svg Geluid synchroniseren
source:/trunk/images/addmarkers.png Geluidsmarkering bij afspeelkop zetten
Spring naar volgende markering
Spring naar vorige markering
source:trunk/images/converttoosm.png Naar gegevenslaag omzetten
source:trunk/images/dialogs/edit.png Laag hernoemen
source:trunk/images/info.png Info
Het contextmenu voor de markeringslaag


Terug naar dialoogvenster Lagenlijst
Terug naar Help

Last modified 4 months ago Last modified on 2018-10-28T14:19:19+01:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip