wiki:Nl:Help/Action/ImportAudio

GPX-laag > Geluid importeren

source:trunk/resources/images/importaudio.svg

Klik eenvoudigweg met rechts op een GPX-laag in de lijst met lagen en selecteer Geluid importeren om een geluidsspoor te importeren.

Geluid importeren maakt een nieuwe markeringslaag die bestaat uit een of meer "geluidsmarkeringen" op de toepasselijke posities op het GPX-spoor van de laag waarvan het werd afgeleid, en associeert een geluidsbestand in WAV-indeling met de markeringen.

Geluidsmarkeringen hebben een pictogram aan zich verbonden, dat, indien erop wordt geklikt, er voor zorgt dat het geluid wordt afgespeeld vanaf de tijd die is toegewezen aan de markering door de verschuiving vanaf het begin van het spoor.

Geluidsmarkeringen worden als volgt geschikt, tenzij de overeenkomende functie is uitgeschakeld in het gedeelte 'Bij importeren van geluid, maak markeringen van…' in Geluidsinstellingen:

  1. Op de locatie van alle expliciete wegpunten in het GPX-bestand die bruikbare tijdstempels hebben.
  2. Op de locatie van alle expliciete wegpunten die geen bruikbare tijdstempels hebben maar die nabij het spoor liggen, zo dat zij hun tijdinformatie kunnen betrekken van de tijdstempels van de punten op het spoor.
  3. Op de locatie van alle punten op het spoor die expliciete namen hebben (of omschrijvingen) in het GPX-bestand.
    • of dit handig is is afhankelijk van hoe uw GPS-ontvanger zijn wegpunten of markeringen beheert.
  4. Een markering genaamd 'start' wordt toegevoegd aan het begin van het spoor.

(In de toekomst biedt een "eenvoudige" herkenning van geluid de intrigerende mogelijkheid om ook markeringen toe te voegen op specifieke vocale sleutelwoorden in het geluidsspoor).

U kunt aanvullende markeringen expliciet toevoegen door Maak een geluidsmarkering bij de afspeelkop te gebruiken in het contextmenu van de markeringslaag en een markering zal ook worden toegevoegd als u het geluid synchroniseert op een punt dat er nog geen heeft. U moet misschien ook uw geluid kalibreren als de klok in uw recorder niet erg nauwkeurig is.

Zie ook


Terug naar GPX=laag
Terug naar Markereringslaag
Terug naar Help

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-25T11:55:03+01:00