wiki:Nl:Help/Action/MakeAudioMarkerAtPlayHead

Andere talen:

Markeringslaag > Geluidsmarkering maken bij afspeelkop

source:trunk/resources/images/mapmode/playheaddrag.svg

Deze functie laat u een expliciete geluidsmarkering invoegen op de markeringslaag.

U zult een verzameling geluidsmarkeringen nodig hebben op een markeringslaag. Deze zullen gewoonlijk zijn gemaakt met behulp van Maak een gesamplede geluidslaag (en) uit een GPX-laag.

De belangrijkste reden voor het aanbieden van deze functie is om u een geluidsmarkering te laten plaatsen op de locatie van een sleutelpunt voor synchronisatie, dus dan heeft u een markering om uw geluidsspoor te synchroniseren op het GPS-spoor. U kunt het echter ook gebruiken om ontbrekende geluidsmarkeringen in te voegen (misschien vergat u een wegpunt te maken in uw GPS, of er staat ergens iets in het geluidsspoor dat geen handige markering heeft om af te spelen, om welke reden dan ook.

Indien u wegpunten maakt op uw GPS, zou u dit echter normaal gesproken niet nodig hebben. Maar als u een verzameling van automatisch gesamplede geluidsmarkeringen maakt met behulp van Maak een gesamplede geluidslaag (en) zal het onwaarschijnlijk zijn dat u een kunstmatig gegenereerd punt zult hebben precies op het punt op de grond waar u wilt synchroniseren. Dus moet u daar een expliciete markering maken.

procedure

  1. Lokaliseer eerst waar het punt op de grond is voor de synchronisatie (of elke locatie waar u een nieuwe geluidsmarkering wilt).
  1. Zoek de geluidsmarkering die er onmiddellijk aan vooraf gaat op het GPS-spoor en klik er op om het geluid vanaf daar af te spelen. (Negeer het geluid dat wordt afgespeeld - het is nog niet gesynchroniseerd).
  1. Volg de afspeelkop (de oranje pijl) totdat het uw punt op de grond bereikt. Dan source:trunk/resources/images/audio-playpause.svg Pauzeer het afspelen.
  1. Selecteer Maak een geluidsmarkering bij afspeelkop uit het contextmenu voor de laag van de geluidsmarkeringen om een nieuwe expliciete markering toe te voegen.

U kunt dan synchroniseren op dat punt.

Zie ook


Terug naar Contextmenu markeringslaag
Terug naar Help

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:42:02+01:00