wiki:Nl:Help/Preferences/Audio

Voorkeuren > Geluidsinstellingen

source:trunk/resources/images/preferences/audio.svg

Instellingen voor de geluidspeler en markeringen voor geluid.

Bekijk Kaarten met geluid voor meer details.

Weergave van het menu Geluid

Niet selecteren van het vak zal het menu Geluid laten verdwijnen, voor hen die niet geïnteresseerd zijn in geluid en niet willen dat het menu rommelig wordt in hun kopie van JOSM.

Weergeven live geluidsspoor

Selecteren van het vak zal er voor zorgen dat er een oranje pijl als "afspeelkop" source:trunk/resources/images/markers/audio-tracer.svg wordt weergegeven om het spoor te volgen terwijl de audio wordt afgespeeld, welke aangeeft waar u was op het moment dat u opnam wat u hoort (er van uitgaande dat het geluid is gesynchroniseerd met het spoor). U kunt de afspeelkop slepen om naar het commentaar te springen ergens anders in het spoor (track).

Audiomarkeringen labelen

Markeringen hebben gewoonlijk een gekoppelde naam of nummer. Een gewone markering, zoals een die is gemaakt uit een GPS-wegpunt, zou een X weergeven met de naam ernaast. Audiomarkeringen - dat is, die waaraan een geluid is gekoppeld -, geven een pictogram weer waarop kan worden geklikt om het geluid af te spelen. Dit keuzevak beheert of de naam ook wordt weergegeven.

screenshot

Maken van niet-audiomarkeringen bij lezen van GPX

Als er wegpunten in het GPX-bestand staan wordt gewoonlijk een markeringslaag gemaakt voor het expliciet weergeven van die wegpunten (met behulp van een 'x'). Indien u ook audiomarkeringen in hun eigen laag gaat gebruiken, zult u waarschijnlijk deze gewone markeringen niet willen hebben. Deze optie stelt u in staat om het maken van de gewone markeringslaag uit te schakelen als neveneffect van het lezen van een GPX-bestand.

Bij importeren van audio, maak markeringen van…

Audiomarkeringen helpen u bij het koppelen en synchroniseren tussen punten in het geluidscommentaar en de posities op het GPS-spoor (track). Dit gedeelte bepaalt welke combinatie van de inhoud van de GPX-gegevens en het geluid worden gebruikt om deze markeringen te maken.

Expliciete wegpunten met geldige tijdstempels

Met dit ingeschakeld worden wegpunten in de GPX-laag gebruikt om een overeenkomende markering te maken. Echter, indien een wegpunt geen tijdstempel heeft (de GPS sloeg het tijdstip op toen het werd gemaakt, net als voor een punt van het spoor) zal het niet worden opgenomen. Noch zullen wegpunten die zijn gestempeld vóór het eerste punt van het spoor worden opgenomen.

Expliciete wegpunten met tijd die wordt bepaald vanuit de positie op het spoor (track)

Deze wegpunten die niet kunnen worden geïmporteerd met behulp van geldige tijdstempels kunnen als alternatief worden opgenomen door hun tijd te bepalen vanaf het meest nabij gelegen punt op het spoor (track). U kunt alle wegpunten op deze manier behandelen door ook de eerste optie uit te schakelen, of alleen die met inadequate tijdstempels door beide opties in te schakelen. Echter, indien uw GPS u in staat stelt om wegpunten te maken die weg van het spoor liggen, zullen die welke meer dan ongeveer 25 meter vanaf het spoor liggen niet worden opgenomen: het dichtstbijzijnde deel van het spoor is niet helder en de tijd zou waarschijnlijk niet geloofwaardig zijn.

Benoemde trackpunten

Sommige GPS-apparaten maken geen wegpunten, maar benoemen in plaats daarvan geselecteerde punten welke deel uitmaken van het gewone spoor. Met deze optie geselecteerd, worden zulke punten geïmporteerd als markeringen alsof zij wegpunten waren.

Begin van spoor (track)

U moet altijd ten minste één geluidsmarkering maken, en indien er geen wordt geleverd door de hierboven vermelde methoden, zal er altijd één, genaamd 'start', worden gemaakt aan het begin van het spoor. Met deze optie kunt u ook een 'start'-markering toevoegen in aanvulling op andere.

Tijd voorwaarts/ achterwaarts (seconden)

Beheert de hoeveelheid waarmee de knoppen source:trunk/resources/images/audio-fwd.svg Vooruit en source:trunk/resources/images/audio-back.svg Terug het geluidsspoor vooruit of achteruit spoelen als u er op klikt. De standaard is 10 seconden.

Versterkingsfactor snel voorwaarts

Beheert de hoeveelheid waarmee de knoppen source:trunk/resources/images/audio-faster.svg Snel vooruit en source:trunk/resources/images/audio-slower.svg Langzaam vooruit het afspelen van het geluid versnellen of vertragen als u er op drukt. De standaard is 1.3.

Voorlooptijd (seconden)

Wanneer een audiomarkering wordt afgespeeld, heeft het geluid op dat punt de neiging direct te zijn, u kunt dus het eerste deel van uw frase verliezen. Het afspelen begint dus dit aantal seconden vóór het actuele tijdstip van de markering. Als, aan de andere kant, u zelf enkele seconden niet spreekt nadat u een wegpunt plaatst (misschien moet u iets aan uw GPS bijstellen), kunt u deze waarde op negatief instellen om met afspelen te beginnen enige tijd na de tijd van het wegpunt.

Kalibratie geluidsopname

De klok op uw geluidsrecorder is niet zo accuraat als die van de GPS-ontvanger. Net als bij het synchroniseren van de tijd aan het begin van de opname met een overeenkomend wegpunt, dient u er ook voor te zorgen dat de klokken synchroon lopen over het gehele spoor (track). Deze optie is de verhouding van een duur op uw geluidsrecorder met een duur in accurate (bijv. GPS) tijd. Als we dus aannemen dat over een accuraat uur uw geluidsrecorder actueel 5 seconden langer opneemt (het loopt langzamer) zou u deze moeten instellen op (3600 + 5)/3600 of 1.00139, en als het sneller loopt, naar een getal dat iets kleiner is dan 1.


Terug naar Voorkeuren
Terug naar Help

Last modified 16 months ago Last modified on 2021-03-25T11:43:11+01:00