wiki:Nl:Help/Action/ShowHideTextIcons

Andere talen:

Markeringslaag > Tekst/Pictogrammen tonen/verbergen

Markeringslagen geven gewoonlijk de naam van het wegpunt weer waarvan elke markering werd afgeleid en ofwel een pictogram of een kleine 'x' om hun positie te markeren. Voor audio-, web- en markeringen voor afbeeldingen, zijn de pictogrammen actieve knoppen.

Deze optie verbergt (of geeft opnieuw weer) de pictogrammen, knoppen en tekst, laat alleen de 'x' en, in het bijzonder, de pijl voor terugspelen van audio staan.

U kunt ook permanent de weergave van tekstlabels bij audio-, web- en markeringen voor afbeeldingen onderdrukken door de voorkeur 'Geluids- (en afbeeldings en web-)markeringen labelen' niet te selecteren in source:trunk/resources/images/preferences/audio.svg Audiovoorkeuren, die in feite van toepassing zijn voor al deze soorten markeringen.


Terug naar contextmenu Markeringslaag
Terug naar Help

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:42:33+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.