wiki:Nl:Help/Action/MarkersFromNamedPoints

Andere talen:

GPX-laag > Markeringen van benoemde punten

source:trunk/resources/images/addmarkers.svg

Met de meeste GPS-ontvanger kunt u 'Waypoints' maken: posities met een bekend tijd, locatie en naam. Soms geeft u de naam expliciet op; anders apparaten nummeren waypoints automatisch op volgorde. Zulke waypoints worden automatisch omgezet naar Markeringen op hun eigen laag Markeringen wanneer u een GPX-bestand opent.

Echter, sommige GPS-ontvangers of software bieden een functie eenvoudiger-te-krijgen, om het huidige punt op het spoor opeenvolgend te benoemen of te nummeren. Deze worden niet standaard automatisch omgezet naar markeringen.

Markeringen van benoemde punten maakt een laag met markeringen uit zulke punten.

U kunt ook de voorkeur 'Benoemde punten op spoor' in Geluidsinstellingen instellen om dit automatisch te laten gebeuren.

Let echter op: sommige GPS-apparaten benoemen al hun punten op het spoor. U zou normaal gesproken een dergelijk spoor niet willen omzetten naar markeringen, dus u moet die optie niet instellen of deze functie gebruiken als u een dergelijk apparaat heeft.

Zie ook


Terug naar GPX-laag
Terug naar Markereringslaag
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2020-03-25T11:58:42+01:00