wiki:Nl:Help/Action/Open

This page is incomplete. A table which shows which plugin adds which file format is missing.)

Bestand > Openen…

source:trunk/resources/images/open.svg Toetsenbord sneltoets: Ctrl+O

Opent een bestand in een nieuwe laag.

Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven:

dutch dialog open (windows 7)

Standaard kan JOSM OSM-gegevensbestanden, GPX-bestanden, NMEA-bestanden, GEOJSON-bestanden, OSN-bestanden (Notes), WMS-bestanden, sessiebestanden, JPEG-bestanden en JPG-bestanden openen.

Als u de naam van het bestand typt om het bestand te openen en de extensie weglaat, probeert JOSM het te raden en het juiste bestand te openen.

Verscheidene indelingen voor comprimeren van bestanden worden ook ondersteund, inclusief .zip, .gz, .bz, .bz2 en .xz.

Er zijn enkele plug-ins die de lijst met typen uitbreiden (zie bijv. codesnippers van core en plug-ins).

Voorkeuren

  • Met "Eigen bestandskeuzevensters gebruiken" onder source:trunk/resources/images/preferences/display.svg voorkeuren Weergeven kan de bestandskiezer worden gewijzigd
  • Met de gevorderde voorkeur use.details.view.file.dialog ingesteld op true opent het dialoogvenster van de bestandskiezer standaard in de weergave Details

Zie ook


Terug naar menu Bestand
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2021-08-03T17:55:59+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.