wiki:Nl:Help/Action/SaveAs

Recheck supported file types, especially on Windows.

Bestand > Opslaan als …

source:trunk/resources/images/save_as.svg Toetsenbord sneltoets: Ctrl+Shift+S

Sla de huidige actieve laag op als een nieuw bestand.

Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven:

added mage since macro won't work

Er zijn verschillende typen gegevens om naar op te slaan.

  • Als bestand voor de server van OSM (.osm) of (.xml)
    • OSM-bestanden (.osm) kunnen ook worden opgeslagen als gecomprimeerde bestanden met behulp van xz (.osm.xz), bzip2 (.osm.bz2 of .osm.bz) of gzip (.osm.gz)
  • Als GPX-bestand (.gpx) of als gecomprimeerd GPX-bestand met behulp van gzip (.gpx.gz)
  • Als bestand voor GeoJSON (.geojson of .json)
  • Als bestand voor Opmerking (.osn)
  • Als bestand voor Validatie (.xml)

Na het opslaan van een bestand wordt een notificatie weergegeven: Met succes opgeslagen bestand met de bestandsnaam

Voorkeuren

Zie source:trunk/resources/images/open.svg Openen…

Zie ook


Terug naar menu Bestand
Terug naar paneel Lagen
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2021-08-03T17:58:56+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.