wiki:Nl:Help/Action/SaveAs

Bestand > Opslaan als

source:trunk/images/save_as.png Toetsenbord sneltoets: Ctrl+Shift+S

Sla de huidige actieve laag op als een nieuw bestand.

Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven:

added mage since macro won't work

Er zijn verschillende typen gegevens om naar op te slaan.

  • Als bestand voor de server van OSM (.osm) of (.xml)
    • OSM-bestanden (.osm) kunnen ook worden opgeslagen als gecomprimeerde bestanden met behulp van gzip (.osm.gz) of bzip2 (.osm.bz2 of .osm.bz)
  • Als GPX-bestand (.gpx) of als gecomprimeerd GPX-bestand met behulp van gzip (.gpx.gz)
  • Als bestand voor GeoJSON (.geojson of .json)
  • Als bestand voor Note (.osn)
  • Als bestand voor Validator (.xml)

Zie ook


Terug naar menu Bestand
Terug naar dialoogvenster Lagen
Terug naar Help

Last modified 19 months ago Last modified on 2017-09-11T12:22:07+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip