wiki:Nl:Help/Dialog/Validator

The gif animation should get an update which should include the usage of the lookup button.

paneel Validatie

source:trunk/resources/images/dialogs/validator.svg Toetsenbord sneltoets: Alt+Shift+V — één van de panelen van JOSM

De JOSM Validator is een mogelijkheid van JOSM die ongeldige gegevens controleert en repareert

Gebruik

  • Klik op de knop Valideren source:trunk/resources/images/dialogs/validator.svg aan de onderzijde van het venster Validatieresultaten of druk op Shift+V om het proces van valideren uit te voeren
  • Terwijl sommige fouten handmatig moeten worden gerepareerd, kunnen de meeste van hen automatisch worden gerepareerd. Selecteer gewoon de fout of fouten en klik op de knop Repareren source:trunk/resources/images/dialogs/fix.svg om ze automatisch te repareren. U kunt meerdere fouten selecteren en ze zullen allemaal worden gerepareerd. Omdat Validatie niet altijd perfect zal zijn, is het nog steeds de plicht van de gebruiker om het resultaat van de actie te controleren.
  • Gebruik het contextmenu om te "Zoomen naar probleem"
  • Meerdere objecten met dezelfde symptomen worden gegroepeerd

Validatie is een automatisch controleprogramma. Het kan u mogelijke fouten in de gegevens laten zien, maar het is niet perfect en zou u ook fouten kunnen laten zien die in feite geen fouten zijn ("valse positieven"). Dus elk door Validatie gemarkeerd object zou door de gebruiker moeten worden gecontroleerd voordat het gewijzigd wordt.

https://github.com/mapbox/mapping/wiki/Reviewing-your-edits#usage https://github.com/mapbox/mapping/issues/162

De Validatie zal de gegevens controleren en alle fouten weergeven die zijn gecategoriseerd als source:trunk/resources/images/data/error.svg fouten , source:trunk/resources/images/data/warning.svg waarschuwingen, en source:trunk/resources/images/data/other.svg andere, afhankelijk van de ernst van de fout als een lijst. Aanvullend wordt een nieuwe laag Validatie toegevoegd, die aangeeft waar de probleemgevallen zich bevinden in de kaartweergave (kan in de Voorkeuren worden uitgeschakeld). Standaard zullen alleen de waarschuwingen van het niveau fout en waarschuwing worden weergegeven. Waarschuwingen van het niveau andere kunnen in de Voorkeuren worden ingeschakeld, maar produceren veel meer validatiefouten voor geldige gegevens en vereisen dus meer aandacht van de gebruiker.

Er staan zes knoppen in het paneel Validatie:

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/resources/images/dialogs/select.svg Selecteren Selecteer de objecten van de geselecteerde fout
source:trunk/resources/images/dialogs/search.svg Opzoeken Zoek de geselecteerde objecten op in de lijst met fouten
source:trunk/resources/images/dialogs/validator.svg Validatie Ctrl+V Begin het validatieproces voor de huidige selectie of alle objecten (indien niets geselecteerd)
source:trunk/resources/images/dialogs/fix.svg Herstellen Repareer een fout (alleen als ze automatisch te repareren zijn)
source:trunk/resources/images/dialogs/fix.svg Negeren Negeer een fout of groep fouten in toekomstige controles. Werkt niet met nieuwe objecten (id:0).
source:trunk/resources/images/dialogs/fix.svg Beheer negeer Geeft een dialoogvenster weer om de lijst met eerder genegeerde fouten te wijzigen.

Contextmenu

Een klik met rechts op vermelde objecten geeft het volgende menu:

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/resources/images/dialogs/autoscale/problem.svg Zoom naar probleem 6 Zoom de weergave naar het probleem.
source:trunk/resources/images/dialogs/edit.svg Bewerken Opent een relatiebewerker voor elke source:trunk/resources/images/data/relation.svg relatie.
source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg Voor nu negeren Verwijder het specifieke item uit de lijst. Dit verwijdert slechts het item uit de lijst en voegt het niet toe aan de Lijst Negeren

Beheren lijst Negeren

Dit dialoogvenster maakt het mogelijk items te verwijderen uit de lijst Negeren. U kunt de toets Delete of de rechter muisknop gebruiken om items te verwijderen. Als u alleen getallen ziet en geen beschrijvende teksten werd de lijst gemigreerd vanuit oudere versies van JOSM. In dat geval wordt aanbevolen om alle items te verwijderen en ze opnieuw te negeren om de beschrijvende teksten alsnog weergegeven te krijgen, zoals hierboven.

Opmerking: in het contextmenu van een fout in de lijst is er het item source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg Voor nu negeren. Dit verwijdert slechts het item uit de lijst maar voegt het niet toe aan de lijst Negeren. Daar zal het bij de volgende keer dat validatie wordt uitgevoerd opnieuw verschijnen.

Valideren en uploaden

Indien niet uitgeschakeld wordt ook een validatieproces begonnen bij elke upload naar de server. Voor uploads worden alleen de aangepaste elementen gecontroleerd. Als u het uploaden afbreekt, geeft het paneel Validatie de resultaten weer van de validatie.

Validatielaag

Indien niet uitgeschakeld door de voorkeuren zal een het uitvoeren van validatie een validatielaag openen.

Resultaten van Validatie kunnen afhankelijk zijn van het gedownloade gebied

Sommige testen voor validatie bevatten een controle of het geteste object binnen of buiten het gedownloade gebied ligt om valse positieven te vermijden. Het niet gedownloade gebied wordt weergegeven met een gele arcering. Gedownloade wegen kunnen eindigen in het niet gedownloade gebied. Als bijvoorbeeld een waterweg eindigt in het gedownloade gebied dan waarschuwt validatie dat die zou moeten zijn verbonden met een andere waterweg. Als de waterweg eindigt buiten het gedownloade gebied dan zal validatie niet waarschuwen omdat het niet weet of er echt een fout is omdat de mogelijk verbonden waterweg niet werd gedownload, Validatie zal ook niet waarschuwen als er nooit een gebied werd gedownload vanuit deze gegevenslaag (er is geen gele arcering op deze laag). Een dergelijk laag bestaat als u bijvoorbeeld een nieuwe lege laag maakt of wanneer u enkele objecten download via Overpass. In beide gevallen worden de gegevens als niet volledig beschouwd en afgehandeld alsof zijn van buiten het gedownloade gebied komen om valse positieven en heel veel onnodige waarschuwingen te voorkomen.

Enkele regels voor Validatie zijn beperkt tot gedefinieerde gebieden (bijv. landen), zie Territoryselectors.

Voorkeuren

Er zijn enkele gevorderde instellingen beschikbaar om de in de lijst weergegeven informatie over het object te beïnvloeden, zie Voorkeuren Selectielijst preferences.

Zie ook


Terug naar menu Vensters
Terug naar zijbalk
Terug naar hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 19 months ago Last modified on 2022-12-29T16:01:42+01:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.