wiki:Nl:Help/Preferences/Validator

This page is incomplete.

Voorkeuren > Gegevensvalidator

Een validatie voor gegevens van OSM die controleert op veel voorkomende fouten, gemaakt door gebruikers en bewerkingsprogramma's

Testen

Standaard zijn alle testen voor fouten en waarschuwingen actief.

https://github.com/mapbox/mapping/wiki/Reviewing-your-edits#customizing-error-detection https://github.com/mapbox/mapping/issues/162

  1. Als u een beginner bent met OSM en wordt geconfronteerd met fouten met betrekking tot Validatie over objecten die u niet aangeraakt heeft, negeer dan voor dit moment die berichten.
  2. Validatie kan fout zijn of niet volledig voor alle doelen voor taggen. Repareer geen fouten als u niet zeker weet of er echt iets fout is.
  3. Bekijk eerst paneel Validatie - over hoe validatie te gebruiken

De derde kolom bevat ook uitleg in een (video). De tabel is niet volledig.

Type Bericht Wat wordt gecontroleerd Aanvullende hulp Automatisch repareren
Addressen fouten in Addresses en Relation:associatedStreet.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Huisnummer zonder straat objecten die een tag addr:housenumber hebben, maar geen addr:street noch addr:place. De straatnaam kan ook worden gebruikt als een relatie associatedStreet of een interpolatie-weg. Voeg de ontbrekende informatie voor de straatnaam in.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Duplicaat huisnummers twee leden van een relatie associatedStreet hebben een identiek huisnummer. Het is mogelijk maar met een kleine kans.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Meerdere straatnamen in relatie tag name van een relatie associatedStreet komt overeen met de tags name van de leden met de rol street en de tag addr:street van de leden met de rol house.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Huisnummer te ver van straat de huizen van een associatedStreet liggen te ver af van de corresponderende straat. Verifieer of het huis echt behoort tot de straat die wordt opgegeven door de relatie.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Meerdere relaties associatedStreet een object staat in meer dan één relatie associatedStreet.
Barrières en ingangen fouten in Barriers en Key:entrance.
Kustlijnen Coastline zijn juist.
source:trunk/resources/images/data/error.svg Omgedraaide kustlijn: land niet aan linkerkant kustlijnen die niet tegen de wijzers van de klok zijn of die anders misplaatst zijn (kustlijn misbruikt als inlanding meer) Omgedraaide kustlijn
source:trunk/resources/images/data/error.svg Niet verbonden kustlijn: wegen van kustlijn vormen geen gesloten lussen wegen van kustlijnen die niet zijn verbonden met het einde van andere wegen van de kustlijn
source:trunk/resources/images/data/error.svg Niet gesorteerde kustlijn: wegen van de kustlijn zijn niet van begin tot einde verbonden wegen van kustlijn waarvan ofwel het begin niet is verbonden met het einde van een andere kustlijn oh het einde is niet verbonden met het begin van een andere kustlijn Omgedraaide kustlijn
Voorwaardelijke sleutels gebruik van tags *:conditional. Niet precieze regels worden behandeld op de wikipagina van OSM "Conditional restrictions"
kruisende barrières / grenzen / wegen
source:trunk/resources/images/data/warning.svg kruisende wegen wegen (met tags highway/railway/waterway) die kruisen op dezelfde laag zonder knoop voor kruising 1. (video) gewoonljjk dient u een gemeenschappelijk knoop toe te voegen of
2. toepasselijke Key:layer (en mogelijke Key:bridge of Key:tunnel toe te voegen)
Gedupliceerde knopen
source:trunk/resources/images/data/error.svg Gedupliceerde knopen geen knopen op precies dezelfde locatie Voeg de knopen samen tot één, voeg de eigenschappen van alle knopen toe aan de samengevoegde
Gedupliceerde relaties geen relaties met dezelfde tags en dezelfde leden met dezelfde rollen.
Gedupliceerde wegen geen wegen met dezelfde coördinaten voor knopen en optioneel ook dezelfde tags.
Gedupliceerde wegknopen wegen met identieke opvolgende knopen.
source:trunk/resources/images/data/error.svg Gedupliceerde wegknopen wegen bevatten geen randen voor lussen (d.i. een enkele stap vanaf een knoop naar zichzelf) Splits de weg, en verwijder de weg die bestaat uit de rand van de lus.
Highways semantische controles op highways.
source:trunk/resources/images/data/other.svg Highway zonder verwijzing er is een tag ref voor highways die tertiair zijn getagd. Niet altijd vereist, bekijk bijvoorbeeld Highway
tags Lane tags lanes:.
Tagcontrole (op MapCSS gebaseerd) fouten in sleutels en waarden van tags.
Multipolygoon multipolygonen zijn geldig.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Stijl voor buitenste weg komt niet overeen In een relatie multipolygoon wordt één van de tags van de relatie en de buitenste weg gedeeld, maar met andere waarden Kopieer de tags die zijn gerelateerd aan de relatie naar de relatie zelf
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Stijl voor binnenste weg is gelijk aan de multipolygoon In een raltie multipolygoon wordt één van de tags van de relatie en de binnenste weg gedeeld en heeft dezelfde waarde Verwijder de tag uit de binnenste weg
source:trunk/resources/images/data/other.svg Geen stijl in relatie multipolygoon De relatie multipolygoon mist een tag die beschrijft wat het weergeeft Voor een gebouw, voegbuilding=yes toe aan de relatie etc.
Ontbrekende vertaling in name:* zoekt meertalige objecten waarvan attribuut name niet gelijk is aan enkele attributen name:* en geen compositie van attributen name:*, bijv, Italia - Italien - Italy.
Syntaxis voor Opening hours juist gebruik van de syntaxis voor openingsuren. veel voorkomende voorbeelden OH veel voorkomende fouten volledige specificatie OH
Overlappende wegen een verbinding tussen twee knopen wordt niet gebruikt door meer dan één weg. (video) gebruiken van selectie, splitsen en middelste muis
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Overlappende (high)wegen twee (high)wegen die dezelfde knopen delen
Elektriciteitslijnen knopen in elektriciteitslijnen die geen tag power=tower/pole hebben.
Relatiecontrole fouten in relaties.
Zelf-kruisende wegen wegen die sommige van hun knopen meer dan eens bevatten.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Zelfkruisende wegen een weg kruist zichzelf Verwijder het zelfkruisende, verwijder overlappende delen of splits de weg
Soortgelijke benoemde wegen wegen met soortgelijke namen die foutief gespeld zouden kunnen zijn.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Soortgelijk benoemde wegen wegen met zeer soortgelijke namen, mogelijk een typefout
Controle tags fouten in sleutels en waarden van tags.
Beperking afslaan beperkingen afslaan zijn geldig.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Onbekende rol de rol voor leden van de relatie Beperking afslaan is ofwel from, to (wegen) of via (knopen en wegen)
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Onbekend type lid alleen knopen en wegen (en niet relaties) zijn leden van een relatie Beperking afslaan.
source:trunk/resources/images/data/error.svg Geen weg "from" gevonden
Geen weg "to" gevonden
Geen knoop of weg "via" gevonden
alle benodigde elementen van een relatie beperking afslaan zijn aanwezig.
source:trunk/resources/images/data/error.svg Meer dan één weg "from" gevonden
Meer dan één weg "to" gevonden
Meer dan één knoop "via" gevonden
ten hoogste één weg met de rol from en to en ten hoogste één knoop met de rol via in een relatie Beperking afslaan.
source:trunk/resources/images/data/error.svg Kan knoop en weg niet mixen voor rol "via" er is ofwel een knoop "via" of meerdere wegen "via", maar geen mix van knopen en wegen met de rol via.
source:trunk/resources/images/data/error.svg De weg "from" begint of eindigt niet op een knoop "via".
De weg "to" begint of eindigt niet op een knoop "via".
De weg "from" en de eerste weg "via" zijn niet verbonden.
De wegen "via" zijn niet verbonden.
De laatste "via" en de weg "to" zijn niet verbonden.
de verschillende delen van een relatie Beperking afslaan zijn verbonden. is zich ook bewust van starten met één richting en beschouwt delen als niet verbonden, als zij niet kunnen worden gevolgd in de bedoelde richting vanwege een beperking van één richting. Zorg er voor dat opvolgende leden van een relatie Beperking afslaan zijn verbonden. (Wegen moeten van begin tot eind zijn verbonden.)
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Teveel verboden af te slaan omdat weg "to" éénrichtingverkeer is De Beperking afslaan is niet noodzakelijk, omdat de overeenkomstige afslag zou betekenen een weg met éénrichtingverkeer vanaf de verkeerde zijde in te rijden. Verifieer dat de wegen "from" en "to" juist zijn toegewezen en verwijder de relatie als die inderdaad overbodig is.
Niet-gesloten wegen wegen die een cirkel zouden moeten vormen zijn gesloten.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Niet-gesloten wegen typen wegen die gesloten zouden moeten zijn of zij wel echt gesloten zijn Niet-gesloten wegen sluiten
Niet verbonden highways / natural lands en landuses / power ways / railways / waterways of een weg een eindpunt heeft dat zeer dicht bij een andere weg ligt.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Knoop aan einde weg nabij andere highway Eindpunt van een weg ligt heel dicht bij andere wegen Verbindt de wegen of, indien echt niet verbonden, stel een tag 'noexit' in om verder waarschuwingen te voorkomen
Niet getagde en niet verbonden knopen niet getagde knopen die geen deel van een weg zijn.
Niet verbonden knopen zonder fysieke tags niet getagde knopen die geen deel van een weg zijn. 1. Als het uw knoop is kunt u bepalen of hij moet worden verwijderd en anders
2. Download ouder-relaties en neem bij twijfel contact op met de mappers die deze knopen toevoegden
Niet getagde, lege en wegen met één knoop niet-getagde, lege en wegen met één knoop.
source:trunk/resources/images/data/error.svg Incomplete wegen wegen met nul os slechts één knoop Verwijder de weg
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Niet getagde wegen niet getagde wegen 1. beschrijf ze correct als u deze objecten kent of
2. laat ze zoals ze zijn totdat iemand ze ebschrijft
Weg verbonden aan gebied wegen verbonden aan gebieden.
Verkeerd gesorteerde wegen de richting van water-, land- en kustlijnwegen.
Niet gecategoriseerd Beschrijvingen die moeten worden gecontroleerd, bijgewerkt en toegevoegd aan één van de categorieën hierboven.
Controle sleutels eigenschappen verkeerd gespelde eigenschappen van sleutels. Bekijk words.cfg voor een bestand met foutief gespelde eigenschappen van sleutelsVervang de verkeerde sleutel door de juiste
Verkeerd gespelde waarden voor eigenschappen verkeerd gespelde waarden voor eigenschappen. Gebruikt het bestand voorkeuzen taggen voor het controleren
Lege eigenschappen eigenschappen met lege waarden
source:trunk/resources/images/data/other.svg FIXMES elke eigenschap met het woord "FIXME" erin
source:trunk/resources/images/data/other.svg Sleutel 'x' ongeldig. - ... ongeldige sleutelcombinaties, namen en soortgelijke problemen
source:trunk/resources/images/data/other.svg Knopen met dezelfde naamtwee knopen hebben dezelfde naam
source:trunk/resources/images/data/other.svg Overlappende gebieden gebieden overlappen elkaar Verwijder het overlappende alleen als het echt verkeerd is.
source:trunk/resources/images/data/other.svg Onbekende waarde eigenschap juist gebruik van tags Als dit niet uw nieuwe tag is, is het een goed idee om het te documenteren op de wiki Any tags you like

Regels voor tagcontrole

Zie ook


Terug naar dialoogvenster Voorkeuren
Terug naar Help

Last modified 6 days ago Last modified on 2020-05-30T14:18:51+02:00