wiki:Nl:Help/Preferences/Validator

This page is incomplete. Lot's of tests not described. Screenshot for rules is missing.

Voorkeuren > Gegevensvalidator

source:trunk/resources/images/preferences/validator.svg Een validatie voor gegevens van OSM die controleert op veel voorkomende fouten, gemaakt door gebruikers en bewerkingsprogramma's.

Testen

De volgende vier algemene instellingen zijn beschikbaar:

Lijst met uitzonderingen gebruiken
in-/uitschakelen van het gebruiken van de Lijst Negeren (standaard: ingeschakeld)
Gevorderde voorkeur: validator.ignore
Gebruik foutenlaag
in-/uitschakelen van het maken van een laag Validatie die de problematische objecten accentueert (standaard: ingeschakeld)
Gevorderde voorkeur: validator.layer
Niveau voor informatie weergeven
in-/uitschakelen testen op informatief niveau bekend als "Ander" (standaard: uitgeschakeld)
Gevorderde voorkeur: validator.other
Niveau voor informatie weergeven bij uploaden
in-/uitschakelen testen op informatief niveau bij uploaden (standaard: uitgeschakeld)
Gevorderde voorkeur: validator.otherUpload

Alle keuzevakken hieronder zijn instellingen voor welke test zou moteten worden uitgevoerd bij welke actie met een keuzevak aan de linkerkant voor handmatig uitvoeren, Op verzoek, en Tijdens uploaden aan de rechterkant.

Standaard zijn alle testen voor fouten en waarschuwingen actief.

 1. Als u een beginner bent met OSM en wordt geconfronteerd met fouten met betrekking tot Validatie over objecten die u niet aangeraakt heeft, negeer dan voor dit moment die berichten.
 2. Validatie kan fout zijn of niet volledig voor alle doelen voor taggen. Repareer geen fouten als u niet zeker weet of er echt iets fout is.
 3. Bekijk eerst paneel Validatie - over hoe validatie te gebruiken

new Dutch screenshot

De derde kolom bevat ook uitleg in een (video). De tabel is niet volledig.

Type Bericht Wat wordt gecontroleerd Aanvullende hulp Automatisch repareren
Addressen fouten in Addresses en Relation:associatedStreet.

Gevorderde voorkeuzen:
validator.addresses.max_duplicate_distance (standaard: 200.0)
validator.addresses.max_street_distance (standaard: 200.0)
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Huisnummer zonder straat objecten die een tag addr:housenumber hebben, maar geen addr:street noch addr:place. De straatnaam kan ook worden gebruikt als een relatie associatedStreet of een interpolatie-weg. Voeg de ontbrekende informatie voor de straatnaam in. nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Duplicaat huisnummers twee leden van een relatie associatedStreet hebben een identiek huisnummer. Het is mogelijk maar met een kleine kans. nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Meerdere straatnamen in relatie tag name van een relatie associatedStreet komt overeen met de tags name van de leden met de rol street en de tag addr:street van de leden met de rol house. nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Huisnummer te ver van straat de huizen van een associatedStreet liggen te ver af van de corresponderende straat. Verifieer of het huis echt behoort tot de straat die wordt opgegeven door de relatie. nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Meerdere relaties associatedStreet een object staat in meer dan één relatie associatedStreet. nee
Mogelijkheden API fouten voor mogelikheden van de API
source:trunk/resources/images/data/error.svg Weg bevat meer dan … knopen. Hij zou moten worden vervangen door een multipolygoon
source:trunk/resources/images/data/error.svg Weg bevat meer dan … knopen. Hij zou moten worden gesplitst of verneenvoudigd
Barrières en ingangen fouten in Barriers en Key:entrance.
Kustlijnen Coastline zijn juist.
source:trunk/resources/images/data/error.svg Omgedraaide kustlijn: land niet aan linkerkant kustlijnen die niet tegen de wijzers van de klok zijn of die anders misplaatst zijn (kustlijn misbruikt als inlanding meer) Omgedraaide kustlijn
source:trunk/resources/images/data/error.svg Niet verbonden kustlijn: wegen van kustlijn vormen geen gesloten lussen wegen van kustlijnen die niet zijn verbonden met het einde van andere wegen van de kustlijn
source:trunk/resources/images/data/error.svg Niet gesorteerde kustlijn: wegen van de kustlijn zijn niet van begin tot einde verbonden wegen van kustlijn waarvan ofwel het begin niet is verbonden met het einde van een andere kustlijn oh het einde is niet verbonden met het begin van een andere kustlijn Omgedraaide kustlijn
Voorwaardelijke sleutels gebruik van tags *:conditional. Niet precieze regels worden behandeld op de wikipagina van OSM "Conditional restrictions"
Connectiveitsrelaties Valideert connectiviteitsrelaties
source:trunk/resources/images/data/error.svg Tag Connectivity mist komma tussen optionele en niet-optionele waarden nee
source:trunk/resources/images/data/error.svg Tag Connectivity bevat ongewone gegevens nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Connectiviteitsrelatie zonder tag Connectivity nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Inconsistente rijstrooknummering tussen relatie- en lidtags nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Meerdere rollen via alleen toegestaan bij wegen nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg In lid van relatie ontbreekt een tag lanes of *:lanes nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Relatie zou geen gemixte wegen en knopen via moeten hebben nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Deze connectiviteit zou al geïmpliceerd kunnen zijn nee
Kruisende barrières / grenzen / wegen
source:trunk/resources/images/data/warning.svg kruisende wegen wegen (met tags highway/railway/waterway) die kruisen op dezelfde laag zonder knoop voor kruising 1. (video) gewoonlijk dient u een gemeenschappelijk knoop toe te voegen of
2. toepasselijke Key:layer (en mogelijke Key:bridge of Key:tunnel toe te voegen)
nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Kruisende barrière/gebouw barriere die kruist met een gebouw op dezelfde laag zonder een knoop voor de kruising nee
Gedupliceerde knopen Gevorderde voorkeur:
validator.duplicatenodes.precision: afronden precisie in graden (standaard: 1e-6 vanaf r17612, 1-e7 daarvoor)
source:trunk/resources/images/data/error.svg Gedupliceerde knopen geen knopen op precies dezelfde locatie Voeg de knopen samen tot één, voeg de eigenschappen van alle knopen toe aan de samengevoegde
Gedupliceerde relaties geen relaties met dezelfde tags en dezelfde leden met dezelfde rollen.
Gedupliceerde wegen geen wegen met dezelfde coördinaten voor knopen en optioneel ook dezelfde tags.
Gedupliceerde wegknopen wegen met identieke opvolgende knopen.
source:trunk/resources/images/data/error.svg Gedupliceerde wegknopen wegen bevatten geen randen voor lussen (d.i. een enkele stap vanaf een knoop naar zichzelf) Splits de weg, en verwijder de weg die bestaat uit de rand van de lus.
Highways semantische controles op highways.
Internet tags fouten in aan internet gerelateerde tags
tags Lane tags lanes:, zie Lanes.
Lange segmenten lange wegsegmenten, wat gewoonlijk fouten zijn

Gevorderde voorkeur: validator.maximum.segment.length: maximale lengte segment in meters (default: 15,000)
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Lange segmenten - Heel lang segment van … kilometer lengte van segment van de weg boven bepaalde geconfigureerde waarde Voor objecten in de echte wereld lijkt het zinnig enkele wegknopen toe te voegen. nee
Tagcontrole (op MapCSS gebaseerd) verschillende soorten controles, gebaseerd op MapCSS, inclusief externe regels. Zie tab Regels voor tagcontrole en gedetailleerde beschrijving hieronder
Multipolygoon multipolygonen zijn geldig.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Stijl voor buitenste weg komt niet overeen In een relatie multipolygoon wordt één van de tags van de relatie en de buitenste weg gedeeld, maar met andere waarden Kopieer de tags die zijn gerelateerd aan de relatie naar de relatie zelf nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Stijl voor binnenste weg is gelijk aan de multipolygoon In een raltie multipolygoon wordt één van de tags van de relatie en de binnenste weg gedeeld en heeft dezelfde waarde Verwijder de tag uit de binnenste weg nee
source:trunk/resources/images/data/other.svg Geen stijl in relatie multipolygoon De relatie multipolygoon mist een tag die beschrijft wat het weergeeft Voor een gebouw, voegbuilding=yes toe aan de relatie etc. nee
Ontbrekende vertaling in name:* zoekt meertalige objecten waarvan attribuut name niet gelijk is aan enkele attributen name:* en geen compositie van attributen name:*, bijv, Italia - Italien - Italy.
Syntaxis voor Opening hours juist gebruik van de syntaxis voor openingsuren. veel voorkomende voorbeelden OH veel voorkomende fouten volledige specificatie OH
Modus Strict inschakelen. nog strengere regels, standaard uitgeschakeld

Voorkeur:
validator.OpeningHourTest.strict (standaard: false)
Overlappende wegen een verbinding tussen twee knopen wordt niet gebruikt door meer dan één weg.

Gevorderde voorleur:
overlapping-ways.ignored-keys - lijst met genegeerde sleutels
overlapping-ways.ignore-layer (standaard: false)
overlapping-ways.only-known-linear (standaard: true)
(video) gebruiken van selectie, splitsen en middelste muis
source:trunk/resources/images/data/error.svg Overlappende high-/spoor-/waterwegen twee wegen met highway=*, railway=* of waterway=* die dezelfde knopen delen nee
source:trunk/resources/images/data/error.svg Weg bevat segment twee keer nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg High-/spoor-/waterweg deelt segment met lineaire weg een weg met highway=*, railway=* of waterway=* die opeenvolgende knopen deelt met een andere open weg nee
source:trunk/resources/images/data/other.svg High-/spoor-/waterweg deelt segment met andere weg een weg met highway=*, railway=* of waterway=* deelt opeenvolgende knopen met een gesloten weg of multipolygoon Afhankelijk van de kaarttekenstijl en de tags van het betrokken gebied, zijn deze overlappingen OK of niet. Het in ieder geval het selecteren van de objecten en het onderscheid maken daartussen moeilijker nee
source:trunk/resources/images/data/other.svg Wegen delen segment nee
Elektriciteitslijnen - knopen in elektriciteitslijnen/Minor_lines die geen tag power=tower/pole/portal hebben.
- knopen waar de nummering voor de verwijzing niet consistent is
- wegen waar gewoonlijk lange segmenten zijn zonder ondersteungsobjecten voor de lijn
- wegen waar de lijn mogelijk verkeerd is gebruikt

Gevorderde voorkeuren:
validator.PowerLines.hilly_compensation (default: 0.2)
validator.PowerLines.hilly_threshold (default: 4.0)
Route openbaar vervoer fouten in relaties voor routes van openbaar vervoer
Relatiecontrole fouten in relaties.
Bijna rechte hoeken gebouwen gebouwen met een bijna rechte hoek.

Gevorderde voorkeuren:
validator.RightAngleBuilding.maximumDelta (standaard: 10.0)
validator.RightAngleBuilding.minimumDelta (standaard: 1.0)
source:trunk/resources/images/data/other.svg Gebouw met een bijna rechte hoek Als de hoek een rechte hoek zou moeten zijn, maak de weg dan loodrecht. ja, #20038
Zelf-kruisende wegen wegen die sommige van hun knopen meer dan eens bevatten.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Zelfkruisende wegen een weg kruist zichzelf Verwijder het zelfkruisende, verwijder overlappende delen of splits de weg
Scherpe hoeken scherpe hoeken in wegen
Soortgelijke benoemde wegen wegen met soortgelijke namen die foutief gespeld zouden kunnen zijn.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Soortgelijk benoemde wegen wegen met zeer soortgelijke namen, mogelijk een typefout
Controle tags fouten in sleutels en waarden van tags.
Verkeerd gespelde waarden voor eigenschappen verkeerd gespelde waarden voor eigenschappen. Gebruikt het bestand voorkeuzen taggen voor het controleren
source:trunk/resources/images/data/other.svg Voorkeuzes die geen eigenschap sleutel bevatten de sleutel voor de eigenschap is niet aanwezig in de voorkeuze Controleer de sleutel of
Laad de voorkeuze
nee
source:trunk/resources/images/data/other.svg Voorkeuzes die geen waarde sleutel bevatten de waarde voor de eigenschap is niet aanwezig in de voorkeuze Controleer de waarde of
Laad de voorkeuze
nee
Controle op fixme. elke eigenschap met het woord "fixme" erin
source:trunk/resources/images/data/other.svg fixme Controleer of u het probleem kunt oplossen of dat het al was opgelost. Als dat zo is, verwijder dan de "fixme", doe anders niets. nee
Beperking afslaan beperkingen afslaan zijn geldig.
source:trunk/resources/images/data/error.svg Geen weg "from" gevonden
Geen weg "to" gevonden
Geen knoop of weg "via" gevonden
alle benodigde elementen van een relatie beperking afslaan zijn aanwezig. nee
source:trunk/resources/images/data/error.svg Meer dan één weg "from" gevonden
Meer dan één weg "to" gevonden
Meer dan één knoop "via" gevonden
ten hoogste één weg met de rol from en to en ten hoogste één knoop met de rol via in een relatie Beperking afslaan. nee
source:trunk/resources/images/data/error.svg Kan knoop en weg niet mixen voor rol "via" er is ofwel een knoop "via" of meerdere wegen "via", maar geen mix van knopen en wegen met de rol via. nee
source:trunk/resources/images/data/error.svg De weg "from" begint of eindigt niet op een knoop "via".
De weg "to" begint of eindigt niet op een knoop "via".
De weg "from" en de eerste weg "via" zijn niet verbonden.
De wegen "via" zijn niet verbonden.
De laatste "via" en de weg "to" zijn niet verbonden.
de verschillende delen van een relatie Beperking afslaan zijn verbonden. is zich ook bewust van starten met één richting en beschouwt delen als niet verbonden, als zij niet kunnen worden gevolgd in de bedoelde richting vanwege een beperking van één richting. Zorg er voor dat opvolgende leden van een relatie Beperking afslaan zijn verbonden. (Wegen moeten van begin tot eind zijn verbonden.) nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Onbekende rol de rol voor leden van de relatie Beperking afslaan is ofwel from, to (wegen) of via (knopen en wegen) nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Onbekend type lid alleen knopen en wegen (en niet relaties) zijn leden van een relatie Beperking afslaan. nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Teveel verboden af te slaan omdat weg "to" éénrichtingverkeer is De Beperking afslaan is niet noodzakelijk, omdat de overeenkomstige afslag zou betekenen een weg met éénrichtingverkeer vanaf de verkeerde zijde in te rijden. Verifieer dat de wegen "from" en "to" juist zijn toegewezen en verwijder de relatie als die inderdaad overbodig is. nee
Niet-gesloten wegen wegen die een cirkel zouden moeten vormen zijn gesloten.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Niet-gesloten wegen typen wegen die gesloten zouden moeten zijn of zij wel echt gesloten zijn Niet-gesloten wegen sluiten nee
Niet verbonden highways / natural lands en landuses / power ways / railways / waterways of een weg een eindpunt heeft dat zeer dicht bij een andere weg ligt

Gevorderde voorkeuren:
validator.UnconnectedWays.node_way_distance (standaard: 10.0)
validator.UnconnectedWays.node_way_distance_railway (standaard: 1.0)
validator.UnconnectedWays.way_way_distance (standaard: 0.0) .
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Knoop aan einde weg nabij andere highway Eindpunt van een weg ligt heel dicht bij andere wegen Verbindt de wegen of, indien echt niet verbonden, stel een tag 'noexit' in om verder waarschuwingen te voorkomen nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Eindknoop weg nabij andere weg nee
source:trunk/resources/images/data/other.svg Eindknoop verbonden weg nabij andere weg nee
source:trunk/resources/images/data/other.svg Knoop weg nabij andere weg nee
Niet getagde en niet verbonden knopen niet getagde knopen die geen deel van een weg zijn.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Niet verbonden knopen zonder fysieke tags -
Heeft sleutel note of comment of description
Heeft tag die fixme bevat
knopen die geen deel uitmaken van een weg zonder tags of alleen created_by, converted_by, source of watch 1. Als het uw knoop is kunt u bepalen of hij moet worden verwijderd en anders
2. Ouder-relaties downloaden en neem bij twijfel contact op met de mappers die deze knopen toevoegden
ja
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Niet verbonden knopen zonder fysieke tags -
Geen tags
Heeft sleutel created_by of converted_by
Heeft sleutel source
Heeft sleutel watch
knopen die geen deel uitmaken van een weg met alleen note, comment, description of fixme 1. Als het uw knoop is kunt u bepalen of hij moet worden verwijderd en anders
2. Ouder-relaties downloaden en neem bij twijfel contact op met de mappers die deze knopen toevoegden
nee
Niet getagde, lege en wegen met één knoop niet-getagde, lege en wegen met één knoop.
source:trunk/resources/images/data/error.svg Lege wegen

Wegen met één knoop
Ongeldige wegen met nul of slechts één knoop 1. Bekijk de geschiedenis van het object
2. Verwijder de weg (automatisch repareren)
ja
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Niet benoemde wegen wegen zonder name of ref Voeg name of ref toe indien bekend of noname=yes als zeker is dat de weg geen naam heeft nee
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Niet-getagde wegen (opmerkingen!) wegen zonder enige tag (of alleen met comment, description, fixme of note) en zonder lid in een relatie 0. indien werkend met onvolledige gegevens, Ouder-relaties downloaden
1. beschrijf ze correct als u deze objecten kent of
2. laat ze zoals ze zijn totdat iemand ze beschrijft
nee
source:trunk/resources/images/data/other.svg Niet benoemde afslag weg met junction en zonder name of ref Voeg name of ref toe indien bekend of noname=yes indien zeker is dat de afslag geen naam heeft nee
Weg verbonden aan gebied wegen verbonden aan gebieden.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Weg eindigt op gebied Eerste/Laatste knoop van de weg is verbonden met gebied Optioneel, ofwel ga door met de weg, maak hem los van het gebied of voeg een tag toe die een ingang beschrijft. nee
Verkeerd gesorteerde wegen de richting van water-, land- en kustlijnwegen.
source:trunk/resources/images/data/warning.svg Omgedraaide kustlijn: land niet aan de linkerkant

Omgedraaid land: land niet aan de linkerkant
verkeerde wegrichting voor natural=coastline

verkeerde wegrichting voor natural=land
richting Omgekeerde weg nee
Niet gecategoriseerd Beschrijvingen die moeten worden gecontroleerd, bijgewerkt en toegevoegd aan één van de categorieën hierboven of MapCSS hieronder.
Controle sleutels eigenschappen verkeerd gespelde eigenschappen van sleutels. Bekijk words.cfg voor een bestand met foutief gespelde eigenschappen van sleutels Vervang de verkeerde sleutel door de juiste
Lege eigenschappen eigenschappen met lege waarden
source:trunk/resources/images/data/other.svg Sleutel 'x' ongeldig. - ... ongeldige sleutelcombinaties, namen en soortgelijke problemen
source:trunk/resources/images/data/other.svg Knopen met dezelfde naamtwee knopen hebben dezelfde naam
source:trunk/resources/images/data/other.svg Overlappende gebieden gebieden overlappen elkaar Verwijder het overlappende alleen als het echt verkeerd is.
source:trunk/resources/images/data/other.svg Onbekende waarde eigenschap juist gebruik van tags Als dit niet uw nieuwe tag is, is het een goed idee om het te documenteren op de wiki van OSM Any tags you like

Regels voor tagcontrole

Deze tab bestaat uit twee lijsten en enkele knoppen. Aan de linkerkant worden alle beschikbare regels vermeld en aan de rechterkant alle gedownloade en lokale regels.

Er is een tekstvak voor zoeken aan de bovenkant en daaronder worden eerst de interne regels voor MapCSS en dan de externe vermeld. Meer informatie over elk item zal worden weergegeven in een helptip als de muis er overheen gaat. Items die al in de lijst Actieve regels aan de rechterkant staan worden geaccentueerd met een andere achtergrondkleur die wijzigt als het item wordt in-/uitgeschakeld aan de rechterkant. Selecteer, om items van de linkerkant naar de rechterkant te brengen, ze en gebruik de source:trunk/resources/images/preferences/activate-right.svg blauwe knop met de pijl naar rechts tussen de twee lijsten. Met de knop source:trunk/resources/images/dialogs/refresh.svg aan de onderzijde wordt de lijst beschikbare regels opnieuw geladen vanuit het JOSM-(bestand).

Actieve regels (rechts)

Regels kunnen in-/uitgeschakeld worden met het keuzevak vóór elk item.
De drie knoppen aan de rechterkant maken het mogelijk:

 • source:trunk/resources/images/dialogs/add.svg handmatig regels toe te voegen vanuit een URL of lokaal bestand
 • source:trunk/resources/images/dialogs/edit.svg het geselecteerde item aan te passen
 • source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg items uit de lijst te verwijderen

De knop source:trunk/resources/images/preferences/reset.svg Herstellen aan de onderzijde herstelt de actieve regels naar standaard, een eventueel handmatig toegevoegd item daarbij verwijderend.

MapCSS-gebaseerde testen

Type Bericht Wat wordt gecontroleerd Aanvullende hulp Automatisch repareren
Adressen
Tagcombinaties
Vervallen mogelijkheden
Geometrie
source:trunk/resources/images/data/other.svg Overlappende gebieden overlap gebieden Verwijder overlapping alleen indien echt verkeerd. nee
Wegen
source:trunk/resources/images/data/other.svg Wegen zonder verwijzing er is een tag ref voor wegen die tertiair zijn getagd. Niet altijd vereist, bekijk bijvoorbeeld Highway Voeg, optioneel, noref=yes toe nee
Meervoudige waarden
Numerieke waarden
Religie
Relaties
Gebieden
Onnodige tags
Wikipedia

Gevorderde voorkeuren

Meer gevorderde voorkeuren, nog niet beschreven.

 • validator.auto_reload_local_rules - of lokale regels automatisch opnieuw geladen moeten worden na wijzigingen in bestand
 • validator.autozoom - of automatisch Inzoomen naar problem moet worden uitgevoerd
 • validator.check_assert_local_rules - of stellingen voor MapCSS voor lokale regels moeten worden ingeschakeld
 • validator.ignorelist - de Lijst Negeren
 • validator.ignorelist.version - versie indeling van Lijst Negeren

Zie ook


Terug naar dialoogvenster Voorkeuren
Terug naar Help

Last modified 14 months ago Last modified on 2022-12-29T16:09:16+01:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.