wiki:Nl:Help/Preferences/Validator

This page is incomplete.

Voorkeuren > Instellingen voor Validatie

Overzicht menu

In deze instellingen voor voorkeuren kunt u alleen de testen activeren die u nodig hebt. Standaard zijn alle fouten- en waarschuwingstesten actief.

https://github.com/mapbox/mapping/wiki/Reviewing-your-edits#customizing-error-detection https://github.com/mapbox/mapping/issues/162

Lijst met fouten

  1. Als u een beginner bent met OSM en wordt geconfronteerd met fouten met betrekking tot Validatie over objecten die u niet aangeraakt heeft, negeer dan voor dit moment die berichten.
  2. Validatie kan fout zijn of niet volledig voor alle doelen voor taggen. Repareer geen fouten als u niet zeker weet of er echt iets fout is.
  3. Bekijk eerst Validatie - over hoe validatie te gebruiken

De derde kolom bevat ook uitleg in een (video). De tabel is niet volledig.

Validatie Wat wordt gecontroleerd Aanvullende hulp
Addressen fouten in Addresses en Relation:associatedStreet.
source:/trunk/images/data/warning.png Huisnummer zonder straat objecten die een tag addr:housenumber hebben, maar geen addr:street noch addr:place. De straatnaam kan ook worden gebruikt als een relatie associatedStreet of een interpolatie-weg. Voeg de ontbrekende informatie voor de straatnaam in.
source:/trunk/images/data/warning.png Duplicaat huisnummers twee leden van een relatie associatedStreet hebben een identiek huisnummer. Het is mogelijk maar met een kleine kans.
source:/trunk/images/data/warning.png Meerdere straatnamen in relatie tag name van een relatie associatedStreet komt overeen met de tags name van de leden met de rol street en de tag addr:street van de leden met de rol house.
source:/trunk/images/data/warning.png Huisnummer te ver van straat de huizen van een associatedStreet liggen te ver af van de corresponderende straat. Verifieer of het huis echt behoort tot de straat die wordt opgegeven door de relatie.
source:/trunk/images/data/warning.png Meerdere relaties associatedStreet een object staat in meer dan één relatie associatedStreet.
Barrières en ingangen fouten in Barriers en Key:entrance.
Kustlijnen Coastline zijn juist.
Voorwaardelijke sleutels gebruik van tags *:conditional. Niet precieze regels worden behandeld op de wikipagina van OSM "Conditional restrictions"
kruisende barrières / grenzen / wegen
source:/trunk/images/data/warning.png kruisende wegenwegen (met tags highway/railway/waterway) die kruisen op dezelfde laag zonder knoop voor kruising 1. (video) gewoonljjk dient u een gemeenschappelijk knoop toe te voegen of 2. toepasselijke Key:layer (en mogelijke Key:bridge of Key:tunnel toe te voegen)
Gedupliceerde knopen
source:/trunk/images/data/error.png Gedupliceerde knopengeen knopen op precies dezelfde locatieVoeg de knopen samen tot één, voeg de eigenschappen van alle knopen toe aan de samengevoegde
Gedupliceerde relaties geen relaties met dezelfde tags en dezelfde leden met dezelfde rollen.
Gedupliceerde wegen geen wegen met dezelfde coördinaten voor knopen en optioneel ook dezelfde tags.
Gedupliceerde wegknopen wegen met identieke opvolgende knopen.
Highways semantische controles op highways.
tags Lane tags lane:.
Tagcontrole (op MapCSS gebaseerd) fouten in sleutels en waarden van tags.
Multipolygoon multipolygonen zijn geldig.
Ontbrekende vertaling in name:* zoekt meertalige objecten waarvan attribuut name niet gelijk is aan enkele attributen name:* en geen compositie van attributen name:*, bijv, Italia - Italien - Italy.
Syntaxis voor Opening hours juist gebruik van de syntaxis voor openingsuren. veel voorkomende voorbeelden OH veel voorkomende fouten volledige specificatie OH
Overlappende wegen een verbinding tussen twee knopen wordt niet gebruikt door meer dan één weg. (video) gebruiken van selectie, splitsen en middelste muis
source:/trunk/images/data/warning.png Overlappende (high)wegen twee (high)wegen die dezelfde knopen delen
Elektriciteitslijnen knopen in elektriciteitslijnen die geen tag power=tower/pole hebben.
Relatiecontrole fouten in relaties.
Zelf-kruisende wegen wegen die sommige van hun knopen meer dan eens bevatten.
Soortgelijke benoemde wegen wegen met soortgelijke namen die foutief gespeld zouden kunnen zijn.
source:/trunk/images/data/warning.png Soortgelijk benoemde wegenwegen met zeer soortgelijke namen, mogelijk een typefout
Controle tags fouten in sleutels en waarden van tags.
Beperking afslaan beperkingen afslaan zijn geldig.
source:/trunk/images/data/warning.png Onbekende rol de rol voor leden van de relatie Beperking afslaan is ofwel from, to (wegen) of via (knopen en wegen)
source:/trunk/images/data/warning.png Onbekend type lid alleen knopen en wegen (en niet relaties) zijn leden van een relatie Beperking afslaan.
source:/trunk/images/data/error.png Geen weg "from" gevonden
Geen weg "to" gevonden
Geen knoop of weg "via" gevonden
alle benodigde elementen van een relatie beperking afslaan zijn aanwezig.
source:/trunk/images/data/error.png Meer dan één weg "from" gevonden
Meer dan één weg "to" gevonden
Meer dan één knoop "via" gevonden
ten hoogste één weg met de rol from en to en ten hoogste één knoop met de rol via in een relatie Beperking afslaan.
source:/trunk/images/data/error.png Kan knoop en weg niet mixen voor rol "via" er is ofwel een knoop "via" of meerdere wegen "via", maar geen mix van knopen en wegen met de rol via.
source:/trunk/images/data/error.png De weg "from" begint of eindigt niet op een knoop "via".
De weg "to" begint of eindigt niet op een knoop "via".
De weg "from" en de eerste weg "via" zijn niet verbonden.
De wegen "via" zijn niet verbonden.
De laatste "via" en de weg "to" zijn niet verbonden.
de verschillende delen van een relatie Beperking afslaan zijn verbonden. is zich ook bewust van starten met één richting en beschouwt delen als niet verbonden, als zij niet kunnen worden gevolgd in de bedoelde richting vanwege een beperking van één richting. Zorg er voor dat opvolgende leden van een relatie Beperking afslaan zijn verbonden. (Wegen moeten van begin tot eind zijn verbonden.)
source:/trunk/images/data/warning.png Teveel verboden af te slaan omdat weg "to" éénrichtingverkeer is De Beperking afslaan is niet noodzakelijk, omdat de overeenkomstige afslag zou betekenen een weg met éénrichtingverkeer vanaf de verkeerde zijde in te rijden. Verifieer dat de wegen "from" en "to" juist zijn toegewezen en verwijder de relatie als die inderdaad overbodig is.
Niet-gesloten wegen wegen die een cirkel zouden moeten vormen zijn gesloten.
Niet verbonden highways / natural lands en landuses / power ways / railways / waterways of een weg een eindpunt heeft dat zeer dicht bij een andere weg ligt.
Niet getagde en niet verbonden knopen niet getagde knopen die geen deel van een weg zijn. 1. Als het uw knoop is kunt u bepalen of hij moet worden verwijderd en anders 2. Download ouder-relaties en neem bij twijfel contact op met de mappers die deze knopen toevoegden
Niet getagde, lege en wegen met één knoop niet-getagde, lege en wegen met één knoop.
Weg verbonden met gebied wegen die zijn verbonden aan gebieden.
Verkeerde volgorde wegen de richting van water-, land- en kustlijnwegen.
Niet gecategoriseerd Beschrijvingen die moeten worden gecontroleerd, bijgewerkt en toegevoegd aan een van bovenstaande categorieën.
source:/trunk/images/data/error.png Gedupliceerde knopen op wegenwegen bevatten geen lusranden (d.i., één enkele stap van een knoop tot zichzelf)Splits de weg, en verwijder de weg die bestaat uit de lusrand.
source:/trunk/images/data/error.png Omgekeerde kustlijn: land niet linkskustlijnen die niet tegen de klok in zijn of die op andere wijze misplaatst zijn (kustlijn misbruikt als inlands gelegen meer)Kustlijn omdraaien
source:/trunk/images/data/error.png Niet verbonden kustlijn: wegen van kustlijnen die geen gesloten weg vormenwegen van kustlijnen die niet zijn verbonden met het einde van andere wegen van de kustlijn
source:/trunk/images/data/error.png Kustlijn niet op volgorde: wegen van kustlijn zijn niet van begin tot eind verbondenwegen van de kustlijn waarvan het begin niet is verbonden aan het einde van een andere weg van een andere kustlijn of het einde is niet verbonden met het begin van een andere kustlijnKustlijn omdraaien
source:/trunk/images/data/error.pngNiet volledige wegenwegen zonder of met slechts één knoopVerwijder de weg
Controle sleutels eigenschappenverkeerd gespelde eigenschappen van sleutels. Bekijk words.cfg voor een bestand met foutief gespelde eigenschappen van sleutelsVervang de verkeerde sleutel door de juiste
Verkeerd gespelde waarden voor eigenschappenverkeerd gespelde waarden voor eigenschappen. gebruikt het bestand voorkeuzen taggen voor het controleren
Lege eigenschappeneigenschappen met lege waarden
source:/trunk/images/data/warning.png Zichzelf kruisende wegeneen weg die zichzelf kruistVerwijder de kruising met zichzelf, verwijder overlappende delen of splits de weg
source:/trunk/images/data/warning.png Niet gesloten wegentypen wegen die gesloten zouden moeten zijn zijn ook werkelijk geslotenSluit de niet gesloten wegen
source:/trunk/images/data/warning.png Niet getagde wegenniet getagde wegen 1. beschrijf ze correct als u deze objecten kent of 2. laat ze staan tot iemand ze beschrijft
source:/trunk/images/data/warning.png Eindknoop van weg zeer dicht bij andere highway Eindpunt van een weg ligt zeer dicht bij andere wegen Verbindt de wegen of, indien zij echt niet verbonden zijn, stel een tag 'noexit' in om verdere waarschuwingen te voorkomen
source:/trunk/images/data/warning.png Eindknoop van weg nabij andere weg Eindpunt van een weg staat dicht bij andere wegen Verbind de wegen of, indien echt niet verbonden, stel een tag 'noexit' in om verder waarschuwingen te voorkomen
source:/trunk/images/data/warning.png Stijl voor buitenste weg komt niet overeenBinnen een relatie voor een multipolygoon wordt één van de tags van de relatie en de buitenste wegen gedeeld maar met andere waardenKopieer de tags die gerelateerd zijn aan de relatie naar de relatie zelf
source:/trunk/images/data/warning.png Stijl voor binnenste weg is gelijk aan de multipolygoonBinnen een relatie voor een multipolygoon wordt één van de tags van de relatie en de binnenste wegen gedeeld en heeft dezelfde waardeVerwijder de tag van de binnenste weg
source:/trunk/images/data/other.png FIXMESelke eigenschap met het woord "FIXME" erin
source:/trunk/images/data/other.png Highway zonder verwijzinger is een tag ref voor highways die als tertiary zijn getagd. Niet altijd vereist, bekijk bijvoorbeeld Highway
source:/trunk/images/data/other.png Sleutel 'x' ongeldig. - ...ongeldige sleutelcombinaties, namen en soortgelijke problemen
source:/trunk/images/data/other.png Knopen met dezelfde naamtwee knopen hebben dezelfde naam
source:/trunk/images/data/other.png Overlappende gebiedengebieden overlappen elkaarVerwijder het overlappende alleen als het echt verkeerd is.
source:/trunk/images/data/other.png Onbekende waarde eigenschapjuist gebruik van tagsAls dit niet uw nieuwe tag is, is het een goed idee om het te documenteren op de wiki Any tags you like
source:/trunk/images/data/other.png Geen stijl in relatie voor multipolygoonIn de relatie voor multipolygoon ontbreekt een tag die beschrijft wat het vertegenwoordigtVoor een gebouw, voeg building=yes toe aan de relatie etc.

Zie ook


Terug naar Voorkeuren
Terug naar Help

Last modified 11 months ago Last modified on 2018-03-25T15:09:56+02:00