wiki:Nl:Help/Menu/File

Hoofdmenu > Bestand

Standaard menuitems in het menu Bestand

source:trunk/images/new.svg Nieuwe laag Ctrl+N Maak een nieuwe laag voor OSMgegevens
source:trunk/images/open.png Openen… Ctrl+O Open een of meer bestanden in een nieuwe laag
source:trunk/images/openrecent.png Open Recent Open een recent geopend bestand in een nieuwe laag
source:trunk/images/openlocation.png Locatie openen… Ctrl+L Laad OSMgegevens vanaf een URL
source:trunk/images/dialogs/delete.svg Laag verwijderen Ctrl+F4 Verwijder de actieve laag. Verwijdert een geassocieerd bestand niet.
source:trunk/images/save.png Opslaan Ctrl+S Sla de gegevens op de huidige actieve laag op in een nieuw bestand
source:trunk/images/save_as.png Opslaan als… Ctrl+Shift+S Sla de gegevens in de huidige actieve laag op in een nieuw bestand
source:trunk/images/session.svg Sessie opslaan als… Sla de gehele sessie van JOSM op in een nieuw bestand (alleen in modus Expert)
source:trunk/images/exportgpx.png Exporteren naar GPX... Ctrl+E Exporteer de huidige gegevenslaag als GPX-bestand (alleen in modus Expert)
source:trunk/images/download.png Gegevens ophalen… Ctrl+Shift+Down Downloaden vanaf de OSM-server
source:trunk/images/download_in_view.png Huidige weergave downloaden Download gegevens van OSM uit de huidige weergave (Alleen in modus Expert)
source:trunk/images/downloadprimitive.png Object downloaden… Ctrl+Shift+O Download OSM-objecten met hun ID
source:trunk/images/note_search.png Opmerkingen zoeken… Wereldwijd zoeken van opmerkingen en ze downloaden
source:trunk/images/dialogs/notes/note_open.png Opmerkingen in huidige weergave downloaden Alle opmerkingen in de huidige weergave downloaden
source:trunk/images/download.png Ophalen bovenliggende wegen/relaties… Ctrl+Alt+D Download wegen inclusief één van de huidige geselecteerde knopen en relaties die verwijzen naar één van de huidige geselecteerde objecten
source:trunk/images/updatedata.png Gegevens bijwerken Ctrl+U Herlaad de begrenzende vakken op de huidige gegevenslaag vanaf de server
source:trunk/images/updatedata.png Ververs selectie Ctrl+Alt+U Herlaad de huidige geselecteerde objecten vanaf de server
source:trunk/images/updatedata.png Update veranderd Ctrl+Alt+M Herlaad de gewijzigde objecten op de huidige gegevenslaag vanaf de server
source:trunk/images/upload.png Gegevens uploaden… Ctrl+Shift+Up Upload nieuwe, gewijzigde en verwijderde objecten op de huidige gegevenslaag naar de server
source:trunk/images/uploadselection.png Selectie uploaden… Ctrl+Alt+Shift+U Upload nieuwe, aangepaste en verwijderde objecten van de huidige geselecteerde objecten naar de server
source:trunk/images/closechangeset.png Geopende wijzigingensets sluiten… Ctrl+Alt+Q Sluit open wijzigingensets (Alleen in modus Expert)
source:trunk/images/restart.png Opnieuw starten Ctrl+Alt+Shift+J JOSM opnieuw starten
source:trunk/images/exit.svg Afsluiten Ctrl+Q Sluit JOSM af

Aanvullende menu-items in het menu Bestand

Afhankelijk van uw configuratie van plug-ins kunnen aanvullende menu-items beschikbaar zijn in het menu Bestand.

source:applications/editors/josm/plugins/undelete/images/undelete.png in OpenStreetMap Trac Ongedaan maken verwijderen object… (en) Alt+Shift+U Maak het verwijderen van een OSM-object ongedaan (zie ook plug-in Undelete)

Terug naar Hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 6 weeks ago Last modified on 2019-01-07T12:18:38+01:00