wiki:Nl:Help/Menu/File

menu Bestand

Standaard menu-items in het menu Bestand

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:trunk/resources/images/new.svg Nieuwe laag Ctrl+N Maak een nieuwe laag voor OSMgegevens
source:trunk/resources/images/open.svg Openen… Ctrl+O Open een of meer bestanden in een nieuwe laag
source:trunk/resources/images/openrecent.svg Open Recent Open een recent geopend bestand in een nieuwe laag
source:trunk/resources/images/openlocation.svg Locatie openen… Ctrl+L Laad OSM-gegevens vanaf een URL
source:trunk/resources/images/dialogs/delete.svg Laag verwijderen Ctrl+F4 Verwijder de actieve laag. Verwijdert een geassocieerd bestand niet.
source:trunk/resources/images/save.svg Opslaan Ctrl+S Sla de gegevens op de huidige actieve laag op in een nieuw bestand
source:trunk/resources/images/save_as.svg Opslaan als… Ctrl+Shift+S Sla de gegevens in de huidige actieve laag op in een nieuw bestand
source:trunk/resources/images/session.svg Sessie opslaan als… Sla de gehele sessie van JOSM op in een nieuw bestand (alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/exportgpx.svg Exporteren naar GPX… Ctrl+E Exporteer de huidige gegevenslaag als GPX-bestand (alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/download.svg Gegevens ophalen… Ctrl+Shift+↓ Downloaden vanaf de OSM-server
source:trunk/resources/images/download_in_view.svg Huidige weergave downloaden Download gegevens van OSM uit de huidige weergave (Alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/download_along_way.svg Downloaden langs… (en) Alt+Shift+D Gegevens van OSM downloaden langs geselecteerde wegen
source:trunk/resources/images/downloadprimitive.svg Object downloaden… Ctrl+Shift+O Download OSM-objecten op hun ID
source:trunk/resources/images/note_search.svg Opmerkingen zoeken… Wereldwijd zoeken van opmerkingen en ze downloaden
source:trunk/resources/images/dialogs/notes/note_open.svg Opmerkingen in huidige weergave downloaden Alle opmerkingen in de huidige weergave downloaden
source:trunk/resources/images/download.svg Ophalen bovenliggende wegen/relaties… Ctrl+Alt+D Download objecten die verwijzen naar één van de huidige geselecteerde objecten
source:trunk/resources/images/updatedata.svg Gegevens bijwerken Ctrl+U Werk de huidige geselecteerde objecten vanaf de server bij
Selectie bijwerken Ctrl+Alt+U Herlaad de geselecteerde objecten vanaf de server
source:trunk/resources/images/updatedata.svg Update veranderd Ctrl+Alt+M Herlaad de gewijzigde objecten op de huidige gegevenslaag vanaf de server
source:trunk/resources/images/upload.svg Gegevens uploaden… Ctrl+Shift+↑ Upload nieuwe, gewijzigde en verwijderde objecten op de huidige gegevenslaag naar de server
source:trunk/resources/images/uploadselection.svg Selectie uploaden… Ctrl+Alt+Shift+U Upload nieuwe, aangepaste en verwijderde objecten van de huidige geselecteerde objecten naar de server
source:trunk/resources/images/closechangeset.svg Geopende wijzigingensets sluiten… Ctrl+Alt+Q Sluit open wijzigingensets (Alleen in modus Expert)
source:trunk/resources/images/offline.svg Offline werken … (en) Submenu om alleen offline gegevens te gebruiken voor enkele of alle services
source:trunk/resources/images/restart.svg Opnieuw starten Ctrl₊Alt₊Shift+J JOSM opnieuw starten
source:trunk/resources/images/exit.svg Afsluiten Ctrl+Q Sluit JOSM af

Aanvullende menu-items

Afhankelijk van uw configuratie van plug-ins kunnen aanvullende menu-items beschikbaar zijn, bijv.:

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
source:osm/applications/editors/josm/plugins/undelete/images/undelete.svg Ongedaan maken verwijderen object… (en) Alt+Shift+U Maak het verwijderen van een OSM-object ongedaan (zie ook plug-in Undelete)

Zie ook plug-in Mapillary

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
Afbeeldingen van Mapillary uploaden
Afbeeldingen van Mapillary downloaden in huidige weergave Shift+.
Afbeeldingen importeren Lokale afbeeldingen importeren
Afbeeldingen van Mapillary exporteren

Terug naar Hoofdmenu
Terug naar Help

Last modified 5 months ago Last modified on 2020-09-17T17:44:15+02:00