wiki:Nl:Help/Action/GpxExport

Bestand > Exporteren naar GPX

source:trunk/resources/images/exportgpx.svg Toetsenbord sneltoets: Ctrl+E (Alleen in modus Expert)

Exporteer de huidige gegevenslaag als GPX-bestand.

Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven:

the right Dutch image

Het is mogelijk te exporteren naar een normaal .gpx-bestand of een GPX-bestand dat is gecomprimeerd met gzip (.gpx.gz), bzip2 (.gpx.bz2 of .gpx.bz), gzip (.gpx.xz) of zip (.gpx.zip).


Terug naar menu Bestand
Terug naar Contextmenu gegevenslaag OSM
Terug naar Help

Last modified 3 years ago Last modified on 2020-08-01T18:30:01+02:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip