wiki:Nl:Help/Menu/OSMLayer

Een gegevenslaag bevat objecten van kaartgegevens die zijn gedownload van OpenStreetMap of gemaakt en bewerkt door gebruikers, gewoonlijk bedoelt om ze terug te uploaden naar OSM. Speciale laagstatussen kunnen dit blokkeren.

Contextmenu

OSM gegevenslagen hebben het volgende contextmenu:

source:trunk/images/dialogs/activate.svg Activeren Shift+A[0–9]
source:trunk/images/dialogs/showhide.png Weergeven/Verbergen Shift+S[0–9]
source:trunk/images/dialogs/delete.svg Verwijderen
source:trunk/images/dialogs/mergedown.png Samenvoegen
source:trunk/images/dialogs/duplicatelayer.png Dupliceren
source:trunk/images/save.png Opslaan
source:trunk/images/save_as.png Opslaan als...
source:trunk/images/exportgpx.png Exporteren naar GPX... (alleen in modus Expert)
source:trunk/images/converttogpx.png Naar GPX-laag omzetten (alleen in modus Expert
source:trunk/images/dialogs/edit.png Laag hernoemen
source:trunk/images/no_upload.svg Uploaden aan-/ontmoedigen (alleen in modus Expert)
Gegevensset test voor consistentie (en)
source:trunk/images/info.png Info

Laagstatus

Standaard zijn alle acties mogelijk op de gegevens van OSM in een laag. Maar de drie schakelaars upload, download en locked kunnen dit wijzigen:

Schakelaar Uploaden Downloaden Vergrendeld Gedrag
naam sleutel upload download locked
source:trunk/images/layer/osmdata_small.png Standaard
Uploaden ontmoedigd false Er verschijnt een waarschuwing vóór het uploaden
Uploaden geblokkeerd never Uploaden is niet mogelijk, de knop Uploaden is uitgegrijsd
Downloaden geblokkeerd never De gedownloade gegevens worden in een andere laag, indien beschikbaar, gezet die downloaden niet blokkeert. Anders wordt een nieuwe laag gemaakt.
Up- en downloaden geblokkeerd never never De combinatie van de twee statussen hierboven.
Vergrendeld true Dit omvat download=never en upload=never en aanvullende die bewerken van de gegevens blokkeren.

De schakelaar Upload kan worden geschakeld naar false met Uploaden aan-/ontmoedigen uit het hierboven vermelde contextmenu. Voor alle andere statussen moeten de schakelaars met een tekstbewerker worden bewerkt in het .osm-bestand. De schakelaars zijn optionele delen van de sleutel voor OSM in de tweede regel.

# Standaard:
<osm version='0.6' generator='JOSM'>

# Uploaden ontmoedigd:
<osm version='0.6' generator='JOSM' upload='false'>

# Uploaden geblokkeerd:
<osm version='0.6' generator='JOSM' upload='never'>

# Downloaden geblokkeerd:
<osm version='0.6' generator='JOSM' download='never'>

# Uploaden en downloaden geblokkeerd:
<osm version='0.6' generator='JOSM' upload='never' download='never'>

# Vergrendeld:
<osm version='0.6' generator='JOSM' locked='true'>

Terug naar dialoogvenster Lagenlijst
Terug naar Help

Last modified 4 months ago Last modified on 2018-10-28T14:04:05+01:00