wiki:Nl:Help/Action/LayerInfo

Lagen > Info

source:trunk/resources/images/info.svg Vermeld het aantal items in de laag (wat dit zijn is afhankelijk van de soort laag).

OSM gegevenslaag

data layer screenshot

Voor gegevenslagen van OSM wordt de volgende informatie vermeld:

  1. de naam van de laag
  2. aantal objecten inclusief verwijderde en incomplete objecten
    1. source:trunk/resources/images/data/node.svg knopen
    2. source:trunk/resources/images/data/way.svg wegen
    3. source:trunk/resources/images/data/relation.svg relaties
  3. de versie van de API van OSM
  4. Ø (leeg) of * (aangepast) indicatoren met uitleg; of, indien speciaal, de status van de laag

Terug naar dialoogvenster Lagen
Terug naar contextmenu OSM gegevenslaag
Terug naar Help

Last modified 2 years ago Last modified on 2021-05-06T12:36:12+02:00