wiki:Nl:Help/Action/ConvertToGpxLayer

Laag > Converteren naar GPX-laag

source:trunk/resources/images/converttogpx.svg (alleen in modus Expert)

Converteert een gegevenslaag van OSM naar een GPX-laag.


Terug naar gegevenslaag OSM
Terug naar dialoogvenster Lagen
Terug naar Help

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:41:33+01:00