wiki:Da:Help/Menu/OSMLayer

Kontekstmenu > OSM datalag

OSM datalag indeholder data der er downloadet fra OpenStreetMap og/eller de data som du tilføjer.

OSM datalag har følgende kontekstmenu:

source:trunk/images/dialogs/activate.png Aktivér Shift+A+[0-9]
source:trunk/images/dialogs/showhide.png Vis/skjul Shift+S+[0-9]
source:trunk/images/dialogs/delete.png Slet
source:trunk/images/dialogs/mergedown.png Sammenflet
source:trunk/images/save.png Gem
source:trunk/images/save_as.png Gem som ...
source:trunk/images/exportgpx.png Eksporter til GPX ... (kun eksperttilstand)
source:trunk/images/converttogpx.png Konvertèr til GPX-lag (kun eksperttilstand)
source:trunk/images/dialogs/edit.png Omdøb lag
Datasætskonsistenstest?
source:trunk/images/info.png Information

Tilbage til Lag-liste panelet
Tilbage til Hjælpeforsiden

Last modified 5 years ago Last modified on 2013-07-29T19:16:43+02:00