wiki:Da:Help/Action/Save

Filer > Gem

source:trunk/resources/images/save.svg Tastaturgenvej: Ctrl+S

Gem det aktive lag.

Hvis det aktive lag ikke har været gemt før vises følgende dialog:

better screenshot

Der er forskellige typer data der kan gemmes.

  • En OSM Server-fil (.osm) eller (.xml)
    • OSM filer (.osm) kan også gemmes som komprimerede filer ved hjælp af gzib (.osm.gz) eller bzip2 (.osm.bz2 eller .osm.bz)
  • En GPX fil (.gpx) eller som komprimeret GPX fil ved hjælp af (.gpx.gz)
  • En GeoJSON fil (.geojson eller .json)
  • En Note fil (.osn)
  • En Validerings fil (.xml)

Se også


Tilbage til Menuen Rediger
Tilbage til Lag-liste dialog
Tilbage til Hjælpeforsiden

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:31:38+01:00