wiki:Nl:Help/Action/DuplicateLayer

Andere talen:

Laag > Dupliceren

source:trunk/resources/images/dialogs/duplicatelayer.svg Toetsenbord sneltoets: nog geen

Dupliceren maakt een kopie van de geselecteerde OSM gegevenslaag. Het is beschikbaar via een klik met rechts contextmenu op een OSM gegevenslaag in het source:trunk/resources/images/dialogs/layerlist.svg dialoogvenster Lagen.

Zie ook

source:trunk/resources/images/dialogs/mergedown.svg Laag samenvoegen


Terug naar contextmenu OSM gegevenslaag
Terug naar Help

Last modified 17 months ago Last modified on 2023-02-01T15:28:38+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.