wiki:Nl:Help/Action/OpenLocation

Bestand > Locatie openen

source:trunk/resources/images/openlocation.svg Toetsenbord sneltoets: Ctrl+L

Open een URL.

New screenshot Deze actie interpreteert verscheidene soorten URL's om verschillende typen van OSM en gegevens van JOSM te downloaden.

Het behandelt ook de door de muis of vanaf het klembord geplakte URL's in de kaartweergave. Dit gebeurt door stilletjes de huidige status van de keuzevakken in het dialoogvenster opnieuw te gebruiken

Het keuzevak Als nieuwe laag downloaden beheert of de gegevens worden geladen in een nieuwe laag.

Opmerking: source:trunk/resources/images/paste.svg Plakken van de URL met een actieve gegevenslaag omzeilt het dialoogvenster terwijl de eerder ingestelde opties worden gebruikt.

Standaard verschuift de kaartweergave naar de gedownloade gegevens. Bij het uitschakelen van Zoomen naar gedownloade gegevens wordt geen verschuiving uitgevoerd in de toegangsmodus Expert.

Gegevensbronnen

Als de URL overeenkomt met verscheidene gegevensbronnen, zal een venster volgen om het type van de te downloaden gegevens te kiezen

Voorbeelden van gegevensbronnen worden hieronder vermeld.

Gegevens van OSM

Huidige versie van objecten

De servers van OSM zijn de belangrijkste gegevensbron die u hier kunt gebruiken. Als u, bijvoorbeeld, het ID van het object van een knoop, weg of relatie weet, kunt u het respectievelijke object laden met één van de volgende URL's (vervang 123456789 door het ID van het object). Voorbeeld van een URL voor de API: https://api.openstreetmap.org/api/0.6/way/123456789
Voorbeeld van een URL voor de slippy-kaart: https://www.openstreetmap.org/node/123456789

Oudere versies van objecten

U kunt ook oudere versies van een object laden (vervang 123 door het versienummer)

Voorbeeld van een URL voor de API: https://api.openstreetmap.org/api/0.6/relation/<relation id>/123

Wijzigingenset

Voor alle objecten die behoren tot een wijzigingenset is de URL https://www.openstreetmap.org/changeset/123456 (vervang 123456 door het ID van de wijzigingenset)

Gebied

Voor alle objecten in een gebied is de URL https://www.openstreetmap.org/#map=18/46.20140/4.27022

Andere servers

Aanvullend aan de hoofdserver van OSM die hierboven is vermeld, zijn andere servers ook beschikbaar, bijv.:

geo: URI's/URL's

De geografische indeling voor URL's kan worden gebruikt om gegevens van OSM voor een zeer klein gebied rondom de opgegeven locatie te downloaden, bijv. geo:37.786971,-122.399677

Opmerkingen

  • Als de URL /note/123456 bevat kunt u er voor kiezen of u ook de Opmerking met de opgegeven ID wilt downloaden.
  • Als de URL &layers=N bevat kunt u er voor kiezen de Opmerkingen in het opgegeven gebied te willen downloaden.

GPS

  • URL's eindigende op .gpx
  • OSM sporen van gebruikers in de indeling ​https://www.openstreetmap.org/user/foo/traces/2277313
  • OSM sporen van gebruikers in de indeling https://www.openstreetmap.org/edit?gpx=2277313
  • OSM sporen van gebruikers in de indeling https://www.openstreetmap.org/edit?gpx=2277313#map=14/-20.7321/-40.5328 (wat ook te vinden is op de pagina van OSM voor sporen van gebruikers)

De volledige lijst van ondersteunde gegevensbronnen en patronen voor URL's wordt weergegeven als een ongeldige URL werd ingevoerd.

Zie ook


Terug naar menu Bestand
Terug naar Help

Last modified 15 months ago Last modified on 2022-03-05T11:36:31+01:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip