wiki:Nl:Help/Action/OpenLocation

Bestand > Locatie openen

source:/trunk/images/openlocation.png Toetsenbord sneltoets: Ctrl+L

Laad gegevens van OSM vanaf een URL ófwel in de huidige gegevenslaag óf in een nieuwe gegevenslaag.

Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven:

Typ de URL in vanaf waar u de gegevens wilt downloaden en klik op URL voor downloaden.

Het is ook mogelijk om eenvoudigweg de URL te plakken (CTRL+V) in de JOSM Kaartweergave zonder het venster Locatie openen te gebruiken. Het vereist ten minste één gegevenslaag. Onthoud dat de huidige status van het keuzevak "Laag scheiden" in het venster Locatie openen deze mogelijkheid ook beïnvloedt.

Keuzevakken

Als nieuwe laag downloaden
Indien geselecteerd worden de gegevens geladen in een nieuwe laag, indien niet geselecteerd worden de gegevens geladen in de huidige gegevenslaag. (Als er nog geen gegevenslaag is wordt altijd een nieuwe gegevenslaag gemaakt.)
Zoomen naar gedownloade gegevens
Indien geselecteerd zal de kaartweergave na het downloaden verplaatsen naar de gedownloade gegevens, indien niet geselecteerd zal het altijd op zijn huidige positie blijven. (Als modus Expert is uitgeschakeld wordt dit keuzevak niet weergegeven.)

Gegevensbronnen

Open het venster Locatie openen, voer niets in en druk op de knop URL voor downloaden om de volledige lijst van ondersteunde gegevensbronnen te zien.

Voorbeelden van de meest belangrijke gegevensbronnen zijn hieronder vermeld.

Als de URL die u invoerde overeenkomt met verscheidene gegevensbronnen, zal een venster openen waar u kunt kiezen vanuit welke gegevensbron u wilt downloaden.

Gegevens van OSM

Huidige versie van objecten

De webserver van OSM is de belangrijkste gegevensbron die u hier kunt gebruiken. Als u, bijvoorbeeld, het ID van het object van een knoop, weg of relatie weet, kunt u het respectievelijke object laden met één van de volgende URL's (vervang 123456789 door het ID van het object).

 • voor een knoop is de URL https://api.openstreetmap.org/api/0.6/node/123456789
 • voor een weg is de URL https://api.openstreetmap.org/api/0.6/way/123456789
 • voor een relatie is de URL https://api.openstreetmap.org/api/0.6/relation/123456789

U kunt ook de indeling voor de URL van osm.org gebruiken:

 • voor een knoop is de URL https://www.openstreetmap.org/node/123456789
 • voor een weg is de URL https://www.openstreetmap.org/way/123456789
 • voor een relatie is de URL https://www.openstreetmap.org/relation/123456789

Oudere versies van objecten

U kunt ook oudere versies van een object laden (vervang 123 door het versienummer)

 • voor een knoop is de URL https://api.openstreetmap.org/api/0.6/node/<node id>/123
 • voor een weg is de URL https://api.openstreetmap.org/api/0.6/way/<way id>/123
 • voor een relatie is de URL https://api.openstreetmap.org/api/0.6/relation/<relation id>/123

Wijzigingenset

 • voor alle objecten die behoren tot een wijzigingenset is de URL https://www.openstreetmap.org/changeset/123456789 (vervang 123456789 door het ID van de wijzigingenset)

Gebied

 • voor een gebied is de URL https://www.openstreetmap.org/#map=18/46.20140/4.27022

Andere servers

Aanvullend aan de hoofdserver van OSM die hierboven is vermeld, zijn andere servers ook beschikbaar, bijv.:

geo: URI's/URL's

 • downloadt gegevens van OSM voor een zeer klein gebied rondom de opgegeven locatie, bijv. geo:37.786971,-122.399677

Opmerkingen

 • Als de URL /note/123456 bevat kunt u er voor kiezen of u ook de Opmerking met de opgegeven ID wilt downloaden.
 • Als de URL &layers=N bevat kunt u er voor kiezen de Opmerkingen in het opgegeven gebied te willen downloaden.

GPS

 • URL's eindigende op .gpx
 • OSM sporen van gebruikers in de indeling ​https://www.openstreetmap.org/user/foo/traces/2277313
 • OSM sporen van gebruikers in de indeling https://www.openstreetmap.org/edit?gpx=2277313
 • OSM sporen van gebruikers in de indeling https://www.openstreetmap.org/edit?gpx=2277313#map=14/-20.7321/-40.5328 (wat ook te vinden is op de pagina van OSM voor sporen van gebruikers)

Zie ook


Terug naar menu Bestand
Terug naar Help

Last modified 15 months ago Last modified on 2018-01-08T11:36:14+01:00

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip