wiki:Nl:Help/Action/UpdateModified

Bestand > Wijzigingen bewerken

source:trunk/resources/images/updatedata.svg Toetsenbord sneltoets: Ctrl+Alt+M

Herlaadt de gewijzigde objecten in de huidige gegevenslaag vanaf de server.

Deze actie is uitgeschakeld, tenzij er gewijzigde objecten in de huidige gegevenslaag staan.

U zou Bestand -> Wijzigingen bijwerken moeten uitvoeren wanneer u alle gewijzigde objecten vanaf de server wilt vernieuwen. JOSM zal de lokale gegevens niet overschrijven, maar het zou kunnen detecteren dat huidige versies van het object op de server botsen met uw lokaal gewijzigde versie van het object. In dat geval zal JOSM conflicten maken. U zult ze moeten oplossen nadat het bijwerken is voltooid. Uw lokale bewerkingen gaan niet verloren.

Opmerking:

  • U kunt conflicten niet vermijden door de gegevens niet bij te werken! Zij zullen alleen op een later tijdstip tevoorschijn komen (bij het uploaden).

Zie ook


Terug naar menu Bestand
Terug naar Help

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-05-07T14:05:46+02:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.